HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => ארכיון דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Aaron על אוגוסט 07, 2007, 19:47:39

כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: Aaron על אוגוסט 07, 2007, 19:47:39
אשכול השאלות לגיל מתנהל כמו האשכול "שאלו את הימין האמיתי".
כל הודעה שאינה שאלה או פניה לגיל תמחק - כמו כן עפ"י בקשתו של גיל יוגבל האשכול ל 5 הודעות.
לאחר 5 הודעות האשכול ינעל - לכל גולש תותר רק הודעה אחת, במידה ונכתבו יותר מ 5 הודעות בטרם ננעל האשכול הודעות אלו ימחקו אוטומטית.

כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: שלמה על אוגוסט 07, 2007, 20:20:08
תודה לך, גיל אברהם, על התשובה שלך לשאלה שלי.

ויש לי עוד שאלה בנושא:
שׂמתי לב שאתה מדבר על גירוש ערבים וחיים בן-פסח מדבר שצריך לתת להם פיצוי.
אז מה המדיניות של התנועה?
כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: אֹהד על אוגוסט 09, 2007, 07:43:16
שלום גיל אברהם .

האם השתתפת בהפגנות או בכנסים כלשהם הקשורים לכ"ך או לתנועות עם רעיונות דומים ? אם כן, תוכל לספר לנו על אחת מהן ?

כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: zipora על אוגוסט 09, 2007, 21:27:48
לגיל אני מבקשת את תגובתך על דבריו של פרופסור וייס. אני טרחתי לכתוב לו מכתב הזדהות במיוחד אחרי דבריו של ירון לונדון שמשום מה הוצנעו.
נראה לי שהוא יהיה זקוק להרבה עזרה עכשיו איך אתה חושב נתן לעשות זאת.
כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: Diversant על אוגוסט 09, 2007, 21:42:57
שלום גיל אברהם,
שאלה ראשונה שלי:
אם חיים בן פסח יעלה לשלטון בישראל בע"ה, האם ינותקו קשרים על מדינות מסוימות? (ארה"ב, טורקיה, קנדה, ועוד מדינות)
ואיך זה ישפיע על המצב הכלכלי והחברתי בארץ.
בברכה,
Diversant
כותרת: שאלו את גיל אברהם לתאריך 13 באוגוסט
תגובה על ידי: הגולה בארץ על אוגוסט 10, 2007, 16:02:54
בס''ד

אחי ורעי --גיל אברהם.
 מהו המפתח לאחדות בעם ישראל , שזהו תנאי הכרחי להלחם באויב הערבי הנאצי-יש''ו, ''להקיאו  מהארץ '', ולגרשו מארצנו הקדושה ?
                            הקב''ה יזכנו בביאת גואל-צדק בב''אץ
                                   הגולה בארץ :smil037: