HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: כהנא צדק! על דצמבר 19, 2006, 19:20:38

כותרת: צריך את עזרתכם בקשר ל-אליהו סויסה
תגובה על ידי: כהנא צדק! על דצמבר 19, 2006, 19:20:38
אני מתחיל לעלות על משהו ואני צריך את עזרתכם...
מישהו יודע באיזה מן הרחובות הבאים הוא גר בירושלים? (אליהו סויסה)
יהושע ברים 13
נורית 8 13
מחנה יהודה 22
החיד"א 2

בבקשה רק מי שיודיע שיגיב ויעזור! זה מאוד חשוב לי!