HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: משהו אחר על אפריל 10, 2015, 12:22:54

כותרת: הידעתם לפני שאני רשמתי את ההודעה הזאת שנראה ש
תגובה על ידי: משהו אחר על אפריל 10, 2015, 12:22:54
השיר של להקת כוורת נתתי לה חיי זה שיר שמאלני שתומך בהקמת מדינה פלסטינית?
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99
מעניין למה בערך רק אחרי 30 שנה מתחילת יציאת השיר הזה לציבור נראה שמלהקת כוורת אמרו שזה נכון הטענה הזאת ולא לפני זה?