HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Rational על ינואר 19, 2014, 19:52:13

כותרת: "פנינים" של הפנאט המרושע האדום דוד בן-גוריון
תגובה על ידי: Rational על ינואר 19, 2014, 19:52:13
"תכנו אותי אנטישמי אבל אני חייב לומר זאת אנו נחנקים מבושה מהמתרחש בגרמניה בפולין ובאמריקה, שיהודים אינם מעיזים להיאבק אין אנו שייכים לעם היהודי הזה, אנו מתמרדים נגד עם יהודי כזה, אין אנו רוצים להיות יהודים כאלה."

"הגלויות המתחסלות והמתכנסות בישראל אינם מהוות עדיין עם, אלא ערב רב ואבק אדם, ללא לשון, ללא חינוך, ללא שורשים, הפיכת אבק אדם לאומה תרבותית היא מלאכה לא קלה."

"עוד 30 שנה יהיו חרדים רק במוזיאונים."

"לא הרבנים יקבעו." - בשאלת מיהו יהודי.

"הם אוהבים שמעבידים אותם בפרך." -על העולים המרוקאים.

"זה אבק-אנשים מארצות הכי מנודות, הכי דלות, הכי מושפלות ושפלות. אנחנו נקבל, ובזרועות פתוחות, את היהדות מהארץ הכי ירודה שאנחנו מכירים – מעיראק הבזויה והשפלה. ולא יכולים להיות יהודים בארץ בזויה ושפלה, שגם הם לא הושפלו ולא התבזו. נקבל אותם. עלינו להעלותם. בטרם שיהיו חיילים עלינו להעלותם."

"מעשי טרור של כמה תימנים." - בראיון לעיתון צרפתי על האצ"ל והלח"י.

"חבר הכנסת שיושב לימינו של חבר הכנסת בדר." - כשהתכוון למנחם בגין.


כותרת: בעניין: "פנינים" של הפנאט המרושע האדום דוד בן-גוריון
תגובה על ידי: Rafoe על ינואר 19, 2014, 20:48:07
"תכנו אותי אנטישמי אבל אני חייב לומר זאת אנו נחנקים מבושה מהמתרחש בגרמניה בפולין ובאמריקה, שיהודים אינם מעיזים להיאבק אין אנו שייכים לעם היהודי הזה, אנו מתמרדים נגד עם יהודי כזה, אין אנו רוצים להיות יהודים כאלה."
נו טוב...

היום ממשיכי דרכו טוענים ש"אין פיתרון צבאי".

"לא הרבנים יקבעו." - בשאלת מיהו יהודי.
בשנים האחרונות הוקמו "מערכי גיור" פרטיים שם כל רפורמי טמא יכול "לגייר" גויים כאוות נפשו.