HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: חיים בן_פסח על דצמבר 03, 2013, 17:21:55

כותרת: הבית היהודוני לא מתנגדת להטבות ממשלתיות להומואים ר''ל
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על דצמבר 03, 2013, 17:21:55
בס''ד

שוב הקוקניקים הממלכתיים בוגדים בתורת ישראל. האם זו מפלגה דתית?!

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/527/540.html?hp=1

http://www.youtube.com/watch?v=91ZVNqtKKlA
כותרת: בעניין: הבית היהודוני לא מתנגדת להטבות ממשלתיות להומואים ר''ל
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על דצמבר 03, 2013, 20:46:43
לך תסמוך על מזרוחניקעס
כותרת: בעניין: הבית היהודוני לא מתנגדת להטבות ממשלתיות להומואים ר''ל
תגובה על ידי: IRON_MAN על דצמבר 04, 2013, 20:13:38
גם הבית היהודוני וגם אגודת ישמעאל וש"ס הם שמאלנים באיצטלה של יהודים יראי שמיים.חילול ה' גדול מזה  לא יכול להיות.הם העיקר כולם גינו את הרב כהנא זצוק"ל הי"ד.יש להם דבקות,אתם יודעם למה? לא הדבקות של "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" אלא..לכיסאולוגיה >:(