HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: הבוס הגדול על יולי 17, 2013, 02:03:33

כותרת: כך נראה צבא יהודי אמיתי
תגובה על ידי: הבוס הגדול על יולי 17, 2013, 02:03:33
.התמונה למעטה

    ן ן
   ----
     ן
     ן

      ;D