HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => מערכת החדשות => נושא נשלח על ידי: Rafoe על ינואר 17, 2013, 17:37:50

כותרת: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: Rafoe על ינואר 17, 2013, 17:37:50
אני חושב שכל מילה נוספת שלי רק תגרע ולכן אניח לכם להיכנס לקישור ולקרוא הכל בעצמכם:

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=504890
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: מציאותי על ינואר 17, 2013, 18:51:30
אם בן גורגור היה אומר את זה בהקמת המדינה לא הייתה פה מדינת ישמעאל.
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: מציאותי על ינואר 17, 2013, 18:52:01
מה קרה לפיצויים אם ממש רוצים להיות נחמדים?
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על ינואר 17, 2013, 19:58:33
שיקחו את הרגליים ויעופו מהר, כל עוד יש להם רגליים...
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: Angelitos על ינואר 19, 2013, 15:46:52
שיוריד את הכיפה
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: מציאותי על ינואר 19, 2013, 18:35:08
שיוריד את הכיפה

למה? היום כל אחד יכול לשים כיפה, תסתכל על אברהם בורג.
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: יפתח שם טוב (משמיד השמאלנים) על ינואר 19, 2013, 19:01:55
אברהם בורג ימח שמו מבייש את היהדות.
כותרת: בעניין: ה"ימני הקיצוני" נפתלי בנט: "יש לפנות מאחזים שיושבים על קרקע פלסטינית פרטית"
תגובה על ידי: מציאותי על ינואר 20, 2013, 15:04:20
היום הרבה יהודים מביישים את היהדות...