HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: הגולה בארץ על דצמבר 29, 2012, 20:51:51

כותרת: גירוש נוסף של אחינו מאדמת ארץ-הקודש תובב"א היום -בעזרת קלגסי שלטון המינות שר'י
תגובה על ידי: הגולה בארץ על דצמבר 29, 2012, 20:51:51
בס"ד

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/249152

אל תפלו ברשתו של המרגל של ביבי נחשייהו והימין המזוייף המכונה "נפתלי בנט" הידעתם שהמנוולה הזה איננו אלא פעיל במחלקה היהודונית של השב"כ ? אחרת לא היו עושים לו פרסום כזה נרחב בתשקורת השבוי'ה בידי גרעין שלטון העוולה והמינות השמולונאצי הציוני-ממלכתי בולשביקי שר"י ועושי דברו הן מפלגות הימין המזוייף למינו שר"י !!
אנו קוראים מכאן לתמוך ביהודים היקרים הגיבורים ר' ברוך מרזל הי"ו מיכא'ל בןארי הי"ו ואיתמר בן-גביר הי"ו !! הם היהודים היקרים שידיהם אינן מגואלות בדם אחינו הי"ד תמורת מעמד של כבוד ובצע שוחד ושלמונים !!

                                                         הגולה בארץ
כותרת: בעניין: גירוש נוסף של אחינו מאדמת ארץ-הקודש תובב"א היום -בעזרת קלגסי שלטון המינות שר'י
תגובה על ידי: Elias על דצמבר 30, 2012, 12:17:08
?