HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: חיים בן_פסח על נובמבר 28, 2012, 02:39:07

כותרת: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על נובמבר 28, 2012, 02:39:07
בס''ד

כשגיבורי נוער הגבעות הזהירו שזה יקרה, זלמן מלמד ואישתו שולמית מערוץ 7 קראו להם "משוגעים". אז מי באמת ה"משוגעים"?

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/247548
כותרת: בעניין: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על נובמבר 28, 2012, 02:44:43
ביבי הקדוש. מקיים ההבטחות, מגן הארץ, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק (מיועד להריסה בלבד)...
כותרת: בעניין: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: גור-אריה על נובמבר 28, 2012, 11:02:26
שכנוער הגבעות פרצו לבתים כדי להציל אותם הרב מלמד הצדיק את המכות שהם חטפו מהתושבים עצמם(!!) לא מהמשטרה, אלא התושבים עצמם הרביצו
להם בטענה "מי שנכנס לבית פרטי ומתלונן שהוא חוטף מכות הוא משוגע שצריך טיפול". אז הנה הבית הפרטי שלך: הרוס ומהיום הוא כבר לא פרטי לא שלך
ולא של אף אחד אחר!

מזכיר לי את תושבי גוש קטיף שקראו למשטרה לסלק בני נוער "שהורסים להם את הדשא" לעזעזל עם הדשא שלך שהיום יורים ממנו טילים, וחמאס מאמנים
שם את הרוצחים שילחמו נגדינו כשנכנס לשם חזרה.

מאיפה התקפות הטמטום הפתאומיות מגיעות דוקא לאנשים טובים? הרי אם מוצעת יש"ע הייתה מעיזה להתנהג ככה הייתה חוטפת עגבניות וביצים, אז
איך אותם אנשים שהיו זורקים על מועצת יש"ע עגבניות,  מתנהגים ממש באותה צורה גם כשהם המפסידים העיקריים?
כותרת: בעניין: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: El Blanco על נובמבר 28, 2012, 12:29:26
יאללה ביבי תן להם בתחת!
כותרת: בעניין: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: גור-אריה על נובמבר 28, 2012, 15:56:13
יאללה ביבי תן להם בתחת!
אני חוזר על המלצתי אליך ללמוד את ספרי הרב כהנא זצ"ל.
כותרת: בעניין: ביבי הבטיח, אז מה? כבר הורסים את הבתים שהבטיחו לא להרוס בבית אל
תגובה על ידי: Blackraptor על נובמבר 28, 2012, 16:07:45
ביבי הקדוש. מקיים ההבטחות, מגן הארץ, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק (מיועד להריסה בלבד)...
והחזיר הקפיטליסטי