HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: MaorJudah על אוקטובר 18, 2012, 00:12:07

כותרת: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: MaorJudah על אוקטובר 18, 2012, 00:12:07
ועדיין שרדנו. ההוכחה הניצחת שמוח יהודי מבריק ונסים אלוקיים גם מליוני טנקים ומטוסים ערביים לא יכולים להביס
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 00:17:58
המוח היהודי המבריק הוא לא הקובע פה. רק יד ה'.
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: MAORO על אוקטובר 18, 2012, 01:11:59
המוח היהודי המבריק הוא לא הקובע פה. רק יד ה'.
:old_afro:
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על אוקטובר 18, 2012, 16:24:57
המוח היהודי המבריק הוא לא הקובע פה. רק יד ה'.

בס''ד

המוח היהודי הוא נס אלוקי. המוח היהודי המדהים מוכיח שעם ישראל באמת עם הנבחר.
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 16:31:00
למה אנחנו עדיין שורדים? למה יש לנו עדיין מדינה?
בגלל צה"ל.
אתם חושבים שהיינו שורדים בלי צבא ההגנה לישראל? פחחחחחחחחחחחחחחחח
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 16:47:49
מי מפעיל את צה"ל? אם צה"ל מגן עלינו למה יהודים מתים ונפגעים ברחובות ?
אם צה"ל מגן עלינו למה הוא לא יכול לירות באורקים?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 16:50:31
מי מפעיל את צה"ל? אם צה"ל מגן עלינו למה יהודים מתים ונפגעים ברחובות ?
אם צה"ל מגן עלינו למה הוא לא יכול לירות באורקים?

אורקים? מה זה אורקים? תגיד מה זה.

רגע, אז אם צה"ל לא מגן עלינו, מי כן?
בזכות מי מדינת ישראל שרדה כל השנים האלה?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 16:59:29
בחסדי שמים...
ואורקים זה... ערבושים וכושים.
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 17:08:56
בחסדי שמים...
ואורקים זה... ערבושים וכושים.

חסדי שמיים? כלומר יהוה? חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אתה חושב שהיית חי לולא גיבורים לא היו נלחמים על המדינה שמפרנסת אותך ב1948? מי היה מציל אותנו? יהוה? ש9 שנים לפני כן לא מנע את האסון הכי גדול של העם היהודי?

ערבושים וכושים?
אני מניח שערבושים זה ערבים.

כושים זה בני אדם עם צבע עור כהה שמוצאם באפריקה.
אז אתה טוען שבעצם צריך לירות עליהם... בגלל... שהם... באו... מאפריקה?
תיכחד יימח שמך וזכרך
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: MAORO על אוקטובר 18, 2012, 18:04:36
טוב יאללה ילד ,אז דוד שלך התחתן עם קופה כושית מה אתה מוציא עלינו את העצבים? סע סע מפה לך לבני דודים הכושים שלך,תלמד אותם לאכול בננות
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 18:38:53
טוב יאללה ילד ,אז דוד שלך התחתן עם קופה כושית מה אתה מוציא עלינו את העצבים? סע סע מפה לך לבני דודים הכושים שלך,תלמד אותם לאכול בננות

יימך שמך וזכרך לפני שתדבר על המשפחה שלי תעשה חרקירי אני אשרוף אותך ואת כל הגזענים הנאצים האנטישמים הדיקטטןרים בארגון שלכם
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 18:55:39
חסדי שמיים? כלומר יהוה? חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אתה חושב שהיית חי לולא גיבורים לא היו נלחמים על המדינה שמפרנסת אותך ב1948? מי היה מציל אותנו? יהוה? ש9 שנים לפני כן לא מנע את האסון הכי גדול של העם היהודי?

ערבושים וכושים?
אני מניח שערבושים זה ערבים.

כושים זה בני אדם עם צבע עור כהה שמוצאם באפריקה.
אז אתה טוען שבעצם צריך לירות עליהם... בגלל... שהם... באו... מאפריקה?
תיכחד יימח שמך וזכרך
כן.. כן.. וכן!!!

המדינה לא פירנסה אותי מ1948. אני חי רק מ1987. ואני בעצמי פרנסתי את המדינה יופי ממיסים ואגרות שונות.
כמו שהסברתי לך איפה ששאלת, מתי שה' רוצה הוא מציל. מתי שהוא לא רוצה, כל הגיבורים לא יצילו אותך. כמו שאומרים ביום כיפור: הלא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל...
אבל איפה שהסברתי לך, לא חזרת לשאול שאלות או להשיב תשובות... כי אין לך איך להשיב על זה. אז אתה חוזר לקלל בשרשורים אחרים כאילו לא הוכיחו לך שאתה טועה...

אז בגלל שאין לך דוד שהתחתן עם ערבושה, אין לך בעיה עם זה שאני שונא ערבושים, אבל בגלל שיש לך דוד שהתחתן עם כושית, אתה מתעצבן שאני שונא כושים?
כן. כושים זה "בני אדם" בעלי עור כהה שמוצאם מאפריקה.
אני טוען שצריך לירות עליהם בשעה שהם מבריחים את הגבול. אני טוען שצריך לירות עליהם בכל שעה שהם מנסים לפגוע ביהודים. כמו הכושי שתפסו אותו עם גרזן, וההוא שתפסו אותו עם סכין מתכונן לרצוח מישהו, וההוא שתפסו אותו עם השטרונגול ביד בבית ספר של ילדות שחיפש ילדה לאנוס... והסיפורים לא נגמרים.
אז ראשית, כל מי שאין לו זכות להיות במדינה ומנסה להבריח את הגבול כדי להכנס למדינה, יורים בו כשהוא מבריח את הגבול. ככה עושים בהמון מדינות.
כל מי שמנסה להכנס למדינה כדי להרבות טרור ופשיעה, יורים בו כשהוא מבריח את הגבול, או באמצע מעשי הטרור והפשיעה שלו. ככה עושים ברוב המדינות.
רק בארץ יש מושבות שלמות של כושים שאונסים ודוקרים ומכים וגונבים ומשחיתים ועושים כל מה שבא להם, ולמה שלא ירו בהם? בגלל הדודה שלך?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 18:59:37
כן.. כן.. וכן!!!

המדינה לא פירנסה אותי מ1948. אני חי רק מ1987. ואני בעצמי פרנסתי את המדינה יופי ממיסים ואגרות שונות.
כמו שהסברתי לך איפה ששאלת, מתי שה' רוצה הוא מציל. מתי שהוא לא רוצה, כל הגיבורים לא יצילו אותך. כמו שאומרים ביום כיפור: הלא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל...
אבל איפה שהסברתי לך, לא חזרת לשאול שאלות או להשיב תשובות... כי אין לך איך להשיב על זה. אז אתה חוזר לקלל בשרשורים אחרים כאילו לא הוכיחו לך שאתה טועה...

אז בגלל שאין לך דוד שהתחתן עם ערבושה, אין לך בעיה עם זה שאני שונא ערבושים, אבל בגלל שיש לך דוד שהתחתן עם כושית, אתה מתעצבן שאני שונא כושים?
כן. כושים זה "בני אדם" בעלי עור כהה שמוצאם מאפריקה.
אני טוען שצריך לירות עליהם בשעה שהם מבריחים את הגבול. אני טוען שצריך לירות עליהם בכל שעה שהם מנסים לפגוע ביהודים. כמו הכושי שתפסו אותו עם גרזן, וההוא שתפסו אותו עם סכין מתכונן לרצוח מישהו, וההוא שתפסו אותו עם השטרונגול ביד בבית ספר של ילדות שחיפש ילדה לאנוס... והסיפורים לא נגמרים.
אז ראשית, כל מי שאין לו זכות להיות במדינה ומנסה להבריח את הגבול כדי להכנס למדינה, יורים בו כשהוא מבריח את הגבול. ככה עושים בהמון מדינות.
כל מי שמנסה להכנס למדינה כדי להרבות טרור ופשיעה, יורים בו כשהוא מבריח את הגבול, או באמצע מעשי הטרור והפשיעה שלו. ככה עושים ברוב המדינות.
רק בארץ יש מושבות שלמות של כושים שאונסים ודוקרים ומכים וגונבים ומשחיתים ועושים כל מה שבא להם, ולמה שלא ירו בהם? בגלל הדודה שלך?

כן. כושים זה "בני אדם" בעלי עור כהה שמוצאם מאפריקה.

במרכאות הא?

אתה נאו-נאצי
בן של זונה
אתה מכליל מיליארדי אנשים חיים
אפילו יהוה שלך כבר שונא אותך
כהנא מתהפך בקברו מדור ההמשך שלו

זה שיש כאלה שהם פולשים אומר שכל המיליארדים כאלה?
יימח שמך וזכרך, היטלר, תצטרף לארגון הלבנים stormfront גזעני נאצי מפגר
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:06:06
טיעונים בבקשה. אתה לא עונה לכל מה שטענתי. רק מחרף ומגדף. ובפעם המי יודע כמה: ממתי אתה המזכירה של ה' שאתה יודע אם הוא שונא אותי?
ואם אתה המזכירה שלו, הוא מטריד אותך מינית? :::D

אני די בטוח שכהנא היה מכפכף אותך כמו שצריך. אני לעומת זאת, הייתי פחות צורם לו בעין.
יש כאלו שהם פולשים...
תגיד לי, יש כושי בארץ שאינו פולש?
אתה חוזר ומתעלם מדברים שכותבים לך. ואומרים לך שלא אכפת לי מה יקרה עם הכושים כל עוד הם באפריקה. אכפת לי רק כשהם פולשים לארץ.
וכל שאר ה"מליארדים" (יש אולי חצי מליארד כושים. אולי) שאתה מדבר עליהם, רוצה שנבדוק איך הם מתנהגים בארצות שלהם? בארצות אחרות שהם פלשו לשם? בארצות שקיבלו שם את כל הזכויות?
אז, אם אתה לא מסוגל לענות לעניין... הס!
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:09:38
טיעונים בבקשה. אתה לא עונה לכל מה שטענתי. רק מחרף ומגדף. ובפעם המי יודע כמה: ממתי אתה המזכירה של ה' שאתה יודע אם הוא שונא אותי?
ואם אתה המזכירה שלו, הוא מטריד אותך מינית? :::D

אני די בטוח שכהנא היה מכפכף אותך כמו שצריך. אני לעומת זאת, הייתי פחות צורם לו בעין.
יש כאלו שהם פולשים...
תגיד לי, יש כושי בארץ שאינו פולש?
אתה חוזר ומתעלם מדברים שכותבים לך. ואומרים לך שלא אכפת לי מה יקרה עם הכושים כל עוד הם באפריקה. אכפת לי רק כשהם פולשים לארץ.
וכל שאר ה"מליארדים" (יש אולי חצי מליארד כושים. אולי) שאתה מדבר עליהם, רוצה שנבדוק איך הם מתנהגים בארצות שלהם? בארצות אחרות שהם פלשו לשם? בארצות שקיבלו שם את כל הזכויות?
אז, אם אתה לא מסוגל לענות לעניין... הס!

מדבר על כל בני האדם כאילו הם זבלים
אני אפילו לא הולך לענות לך על זה
נאצים ימותו ובני אדם יחיו
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:10:40
מי זה "כל בני האדם"? אורקים?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:12:28
מי זה "כל בני האדם"? אורקים?

כל בני האדם הם יצורי אנוש שלא עשו דברים רעים
אתה לא כזה
יש"ו שר"י
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:14:13
כל בני האדם עשו דברים רעים.
אין אחד שלא יצא לו לעשות משהו רע. ככה אנחנו בנויים. ככה זה בני אדם.
בקשר לאורקים, זה סיפור שונה. הם עושים מעשים טובים רק בפוקס...
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: שלמה על אוקטובר 18, 2012, 19:18:04
אני יסביר לך תדעה של רוב הפורום השחורים מאפריקה לא שונים מיתר הגויים אנחנו לא מאמינים שהם גזע פחות טוב מהאדם הלבן הם עוד גויים בדיוק כמו הצרפתים או הבלגים אנחנו לא רוצים גויים ופולשים במדינה היהודית אין בעיה אם השחורים הלבנים או הלא יודע מה כגזע בכללי.
גם פולשים מדנמרק או הולנד היינו רוצים לגרש.
אביר אני לא תומך במה שאתה אומר גם ערבים לא פחות טובים או רעים מאירופאים בגנים זה כבר שאלה של תרבות ושל דת שהם כאלה חולי נפש לרוב.
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:19:35
אני יסביר לך תדעה של רוב הפורום השחורים מאפריקה לא שונים מיתר הגויים אנחנו לא מאמינים שהם גזע פחות טוב מהאדם הלבן הם עוד גויים בדיוק כמו הצרפתים או הבלגים אנחנו לא רוצים גויים ופולשים במדינה היהודית אין בעיה אם השחורים הלבנים או הלא יודע מה כגזע בכללי.
גם פולשים מדנמרק או הולנד היינו רוצים לגרש.
אביר אני לא תומך במה שאתה אומר גם ערבים לא פחות טובים או רעים מאירופאים בגנים זה כבר שאלה של תרבות ושל דת שהם כאלה חולי נפש לרוב.

אולי אתה

אבל הנתקע ע"י קרנפים הוא היטלר מספר 2 פה.
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:21:01
מי מספר אחד? למה קופחתי?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:22:45
מי מספר אחד? למה קופחתי?

אדולף 1
אתה 2
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:26:24
לא מתאים לי. אפשר לסדר קומבינה?
כמה יעלה לי להיות מספר אחד ולהוריד את אדולף למספר 2?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:27:34
לא מתאים לי. אפשר לסדר קומבינה?
כמה יעלה לי להיות מספר אחד ולהוריד את אדולף למספר 2?

אתה ממש רוצה מכות הא?
לא מפסיק לך המכות שאתה חוטף ברחוב מדי יום מיהודים ששונאים נאציזם?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:29:01
מדי יום? איך ידעת? אתה עוקב אחרי עם מקטרת שמשתפלת מעל הצווארון הגבוה של מעיל שרלוק הולמס שלך ?
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: מוות_ליהודים הטובים והנאמנים על אוקטובר 18, 2012, 19:34:18
מדי יום? איך ידעת? אתה עוקב אחרי עם מקטרת שמשתפלת מעל הצווארון הגבוה של מעיל שרלוק הולמס שלך ?

לא אבל מדינת ישראל תעקוב אחרי כל הצדעה נאצית שלך
בן שרמוט מחבל מזדיין
כותרת: בעניין: 5 מליון יהודים מול 500 מליון ערבים ומוסלמים במזה״ת
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על אוקטובר 18, 2012, 19:36:37
מדינת ישראל בהחלט מתנהלת גרוע. אפילו שאתה לא מנהל אותה...
והיות ואתה לא מנהל אותה, למה תבטיח הבטחות שאתה לא יכול למלא?