HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => המאבק על ארץ ישראל => נושא נשלח על ידי: Rafoe על מאי 06, 2012, 20:03:35

כותרת: שגריר ישראל בארה"ב: "ישראל היא גן עדן להומואים"
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 06, 2012, 20:03:35
עוד אמר הערל האדום ש"אנו חייבים להיות מתקדמים יותר לא רק במונחים אזוריים אלא גם במונחים גלובליים. לעולם אסור לנו לחדול מהמאמצים לסלק את שארית המכשולים בדרך לשוויון זכויות טוטלי בישראל. אנו חייבים לדאוג לכך שזכויות אלה יובטחו בחוק, ואנו חייבים לוודא שההתעמרויות בבתי-הספר, אי הסובלנות בחוגים דתים מסוימים והדעות הקדומות בזירה הציבורית, כל אלה ייעשו בלתי קבילות. נקודה".

מקור: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000746146

במילים פשוטות - הערל הנ"ל אומר שלהיות הומו יהיה דבר טבעי ולהיות נורמלי (ולא בהמה) יהיה דבר חריג.  :yuck:
כותרת: בעניין: שגריר ישראל בארה"ב: "ישראל היא גן עדן להומואים"
תגובה על ידי: פנחס נח על מאי 06, 2012, 20:14:06
נו... איך ייתן לי עכשיו ה' כוחות לא לרצות לרדוף את המתיוון הכלב הזה?
כותרת: בעניין: שגריר ישראל בארה"ב: "ישראל היא גן עדן להומואים"
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על מאי 06, 2012, 22:09:07
זה השמאלנים הדוחים המפגרים שחייבים תמיד להיות יותר כמרים מהאפיפיור...