HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: מציאותי על פברואר 14, 2012, 11:30:44

כותרת: הפיפי שלנו נהפך ליותר צהוב מרגע לרגע...
תגובה על ידי: מציאותי על פברואר 14, 2012, 11:30:44
http://www.srugim.co.il/28811-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%97%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9C

גועל נפש...עוד מעט הוא יכריז שזאת לא מדינה יהודית.
כותרת: הפיפי שלנו נהפך ליותר צהוב מרגע לרגע...
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על פברואר 14, 2012, 11:49:10
זוכרים שבקמפיין הבחירות הראשונות בהן השתתף ביבי, בחירות 96, הייתה סיסמה: ביבי או אחמד טיבי?
עכשיו זו ממשלת אחדות של ביבי ואחמד טיבי.
אחמד טיבי מחוץ לממשלה וביבי עושה לו את כל העבודה השחורה...  :old_WTF_Aza: