HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => מערכת החדשות => נושא נשלח על ידי: JewishGirl על פברואר 08, 2012, 19:05:04

כותרת: תנועת 'ישראל שלי': "לא לסרב לפקודה הנוגדות את ההלכה"
תגובה על ידי: JewishGirl על פברואר 08, 2012, 19:05:04
בניגוד לפסיקתו של הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל, בעקבותיו הלכו רוב רבני ההתיישבות, כי אסור לחייל למלא פקודות הנוגדות את ההלכה,  כולל פקודות לגירוש יהודים, תנועת 'ישראל שלי' טוענת כי על חייל למלא פקודות מעין אלו.

בחוברת חדשה הנקראת 'קריאת כיוון בציונות הדתית' חלק ב', שיצאה מהמכינה הקדם צבאית 'בני דוד' בעלי, מביע הרב אלי סדן, ראש המכינה, את דעתו בנוגע לסוגיית 'סירוב פקודה' ואומר כי "סירוב פקודה הוא קו אדום".
 
החוברת הופצה בין היתר בידי תנועת 'ישראל שלי' המזוהה עם מועצת יש"ע. מאז שעלה הדיון בסוגיית הסירוב פקודה, נמנעה מועצת יש"ע מלהביע דעתה בנושא בצורה פומבית.
 
בתשובה לשאלת הקול היהודי, אמרה איילת שקד יו"ר תנועת 'ישראל שלי', כי אין לסרב לפקודות הנוגדות את ההלכה "אנחנו נגד סירוב פקודה ואיננו מעוניים להיכנס לסוגיה".
 
עמדה זו חורגת מן העמימות בסוגיה עליה השתדלו אנשי מועצת יש"ע לשמור עד עתה, ומציבה את ישראל שלי המזוהה עם המועצה בעמדה שנויה במחלוקת.


"מעולם לא חויב חייל בצה"ל לפעול נגד אמונתו הדתית", האמנם?

במספר לא מבוטל של אירועים בצה"ל, נדרשו החיילים הדתיים להחליט האם להישאר נאמרים לבורא עולם או שמא לפקודות צה"ל.
 
בין האירועים בהם נאלצו חיילים דתיים בצה"ל לסרב לפקוד צה"לית הם: גירוש יהודים, שמיעת שירת נשים ועוד, וכל זאת כאמור, נגד פסיקותיהם של רבנים רבים, ביניהם הרבנים של אותם חיילים, האוסרים זאת, ואמרים כי על חייל במצב כזה לסרב לפקודה.
 
מסתבר שהסערה התקשורתית שקמה בעקבות אותם מקרים, פסחה על אוזניו של הרב סדן. במספר מקומות בחוברות, כתב הרב סדן, כי מעולם לא חויב חייל בצה"ל לפעול נגד אמונתו הדתית, והוסיף כי הוא משוכנע שדבר כזה לא יקרה בעתיד, "מעולם לא הייתה בצה"ל מדיניות הכופה על חייל דתי לנהוג בניגוד לאמונתו". לקראת סוף החוברת הגדיל לאמור כי "הצבא מגלה נכונות בלתי רגילה לאפשר לחייל הדתי לשמור על אמונתו".


מקור: "הקול היהודי"

תרשו לי להוסיף גם שפלסטין שלי מגנים את לוחמי תג מחיר.
כותרת: תנועת 'ישראל שלי': "לא לסרב לפקודה הנוגדות את ההלכה"
תגובה על ידי: Rafoe על פברואר 08, 2012, 19:07:31
זה די אירוני שמדברים על קו אדום, משום שמשחר היווסדו הפלמ"ח חצה אינספור קווים אדומים (ורצח יהודים הוא רק קצה הקרחון).
כותרת: תנועת 'ישראל שלי': "לא לסרב לפקודה הנוגדות את ההלכה"
תגובה על ידי: UM-96 על פברואר 08, 2012, 23:35:07
מגעיל.
הם אומרים שהמפקד שלהם ח"ו יותר חשוב מהקב"ה...בושה.
כותרת: תנועת 'ישראל שלי': "לא לסרב לפקודה הנוגדות את ההלכה"
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על פברואר 09, 2012, 20:04:10
זה מה שקורה כשנותים לנקבה לפסוק הלכות. מי זו בכלל האיילת שקד הזו ומה כבר הא מבינה בהלכה והשקפה ?