HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: El Blanco על אפריל 28, 2011, 01:35:30

כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: El Blanco על אפריל 28, 2011, 01:35:30
התורה כינתה וגינתה את הסטייה מדרכי ה' כ"זנות", כמו שנאמר (במדבר טו:לט): "וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". וכן (דברים לא:טז): "וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ", וכתב על זה                          
האבן עזרא: "לצאת במחשבתו מתחת רשותו". וכן אמר דוד המלך ע"ה (תהלים עג:כז): "כי הנה רְחֵקיך יאבדו הִצמַתָה כל זונה ממך".

ושוב הענין פשוט: פריקת עול הינה כפירה במלכות ה', שהיא כפירה בעיקר. וכן מעילה היא שינוי וסטייה, כמו שנכתוב לקמן בע"ה. ועל זה אמרו
חז"ל (ספרי, דברים לב): "'בכל לבבך' (דברים ו:ה) - שלא יהיה לבך חלוק על המקום". כי אוי לו לאדם המעיז לחלוק על המקום מכל סיבה שהיא,
ובמיוחד מתוך הרגשה גאוותנית שהמוסר שלו השפל, עדיף משל מי שברא את המוסר.


                                                  (http://www.haaretz.co.il/hasite/images/printed/P200209/a.0.2002.407.1.9.jpg)

מתוך: אור הרעיון, פרק ה' עמוד כ"ט
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: JewishGirl על אפריל 28, 2011, 01:38:53
בוז לחילונות (התיוונות)..
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על אפריל 28, 2011, 01:50:18
לצערנו הרב, לא רק חילונים חוטאים בסטייה מדרכי ה', אלא גם לא מעט יהודים המוגדרים כדתיים (ואף כחרדים).
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על אפריל 28, 2011, 02:06:15
בס"ד
ז"א שתחילת החטא מתחיל בגאווה
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: רועי דרקון צהוב על אפריל 28, 2011, 15:55:52
התורה כינתה וגינתה את הסטייה מדרכי ה' כ"זנות", כמו שנאמר (במדבר טו:לט): "וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". וכן (דברים לא:טז): "וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ", וכתב על זה                           
האבן עזרא: "לצאת במחשבתו מתחת רשותו". וכן אמר דוד המלך ע"ה (תהלים עג:כז): "כי הנה רְחֵקיך יאבדו הִצמַתָה כל זונה ממך".

ושוב הענין פשוט: פריקת עול הינה כפירה במלכות ה', שהיא כפירה בעיקר. וכן מעילה היא שינוי וסטייה, כמו שנכתוב לקמן בע"ה. ועל זה אמרו
חז"ל (ספרי, דברים לב): "'בכל לבבך' (דברים ו:ה) - שלא יהיה לבך חלוק על המקום". כי אוי לו לאדם המעיז לחלוק על המקום מכל סיבה שהיא,
ובמיוחד מתוך הרגשה גאוותנית שהמוסר שלו השפל, עדיף משל מי שברא את המוסר.


                                                  (http://www.haaretz.co.il/hasite/images/printed/P200209/a.0.2002.407.1.9.jpg)

מתוך: אור הרעיון, פרק ה' עמוד כ"ט


כתיבה יפה , יישר כח ! :old_afro:
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: אדם לא שפוי על מאי 01, 2011, 17:30:35
בוז לחילונות (התיוונות)..

איש איש באמונתו יחיה!
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: MaorJudah על מאי 01, 2011, 17:41:45
בוז לחילונות (התיוונות)..

זכותו של אדם להאמין במה שהוא רוצה.

כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 01, 2011, 19:45:23
איש איש באמונתו יחיה!
לא מפריע לך לסלף את התנ"ך?
הפסוק המקורי הוא "וְצַדִּיק, בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חבקוק, ב, ד).

זה ידוע ששמאלנים אוהבים לסלף את התנ"ך.
הסילוף הכי בולט הוא סילוף המונח "חסיד אומות העולם" (שמתייחס לגויים שמקיימים 7 מצוות בני נח) שהציונים הדביקו אותו למצילי יהודים בשואה.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: אדם לא שפוי על מאי 01, 2011, 19:58:49
לא מפריע לך לסלף את התנ"ך?
הפסוק המקורי הוא "וְצַדִּיק, בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חבקוק, ב, ד).

זה ידוע ששמאלנים אוהבים לסלף את התנ"ך.
הסילוף הכי בולט הוא סילוף המונח "חסיד אומות העולם" (שמתייחס לגויים שמקיימים 7 מצוות בני נח) שהציונים הדביקו אותו למצילי יהודים בשואה.

כן, אני אוהב לסלף את התנ"ך. התנ"ך, מבחינתי, איננו ספר קדוש אלא אסופת סיפורים (מרביתם פיקטיביים לחלוטין או פיקטיביים למחצה בדומה לברית החדשה ולקוראן) שאדם חילוני נאור יכול, אם הוא מעוניין בכך, לשאוב מהם השראה. התנ"ך לא שייך לך ולא לאף אחד בעולם הזה- אין עליו זכויות יוצרים והוא מהווה נכס צאן ברזל של התרבות העולמית.

נ"ב


כשם שזכותך להאמין, זכותי לא להאמין. זו הייתה כוונתי בתגובה המקורית.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 01, 2011, 20:05:05
כן, אני אוהב לסלף את התנ"ך. התנ"ך, מבחינתי, איננו ספר קדוש אלא אסופת סיפורים (מרביתם פיקטיביים לחלוטין או פיקטיביים למחצה בדומה לברית החדשה ולקוראן) שאדם חילוני נאור יכול, אם הוא מעוניין בכך, לשאוב מהם השראה. התנ"ך לא שייך לך ולא לאף אחד בעולם הזה- אין עליו זכויות יוצרים והוא מהווה נכס צאן ברזל של התרבות העולמית.

נ"ב


כשם שזכותך להאמין, זכותי לא להאמין. זו הייתה כוונתי בתגובה המקורית.
בוא נניח לרגע שהתנ"ך הוא באמת אוסף סיפורים.
באיזו זכות אתה עדיין מסלף אותו? (הרי לא היית מסלף ספר אחר, נכון?)

יש הבדל עצום בין לשאוב השראה לבין לסלף.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 01, 2011, 21:01:46
כן, אני אוהב לסלף את התנ"ך. התנ"ך, מבחינתי, איננו ספר קדוש אלא אסופת סיפורים (מרביתם פיקטיביים לחלוטין או פיקטיביים למחצה בדומה לברית החדשה ולקוראן) שאדם חילוני נאור יכול, אם הוא מעוניין בכך, לשאוב מהם השראה. התנ"ך לא שייך לך ולא לאף אחד בעולם הזה- אין עליו זכויות יוצרים והוא מהווה נכס צאן ברזל של התרבות העולמית.

נ"ב


כשם שזכותך להאמין, זכותי לא להאמין. זו הייתה כוונתי בתגובה המקורית.
בס"ד
לך תלמד היסטוריה
איך אתה מסביר את כל הנבואות ?ומה עם הקוראן והברית החדשה גם הם מהווים נכס צאן ברזל של התרבות העולמית?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 01, 2011, 21:12:25
בס"ד
לך תלמד היסטוריה
איך אתה מסביר את כל הנבואות ?ומה עם הקוראן והברית החדשה גם הם מהווים נכס צאן ברזל של התרבות העולמית?
מזל שלא כולם "שפויים" כמוהו.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 02, 2011, 17:08:13
בס"ד
לך תלמד היסטוריה
איך אתה מסביר את כל הנבואות ?ומה עם הקוראן והברית החדשה גם הם מהווים נכס צאן ברזל של התרבות העולמית?
"בעיר האלהים יהיה רעם גדול,

שני אחים נקרעים זה מזה בתוהו,

בעוד המצודה עומדת,

המנהיג הגדול ייכנע."

את הדברים הנ"ל כתב בחור בשם ניל מארשל ב1997 במאמר על כתביו של נוסטרדמוס.
הנקודה שלי? תרשום נבואות כלליות ומעורפלות, הם בסוף יתגשמו.
הוא כפי שהוא אמר "עכשיו, תן לנבואה שלי לעמוד כמה שנים. בסופו של דבר יקרה משהו מספיק דומה ויראה כאילו הנבואה התגשמה".
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 02, 2011, 17:47:39
"בעיר האלהים יהיה רעם גדול,

שני אחים נקרעים זה מזה בתוהו,

בעוד המצודה עומדת,

המנהיג הגדול ייכנע."

את הדברים הנ"ל כתב בחור בשם ניל מארשל ב1997 במאמר על כתביו של נוסטרדמוס.
הנקודה שלי? תרשום נבואות כלליות ומעורפלות, הם בסוף יתגשמו.
הוא כפי שהוא אמר "עכשיו, תן לנבואה שלי לעמוד כמה שנים. בסופו של דבר יקרה משהו מספיק דומה ויראה כאילו הנבואה התגשמה".
בס"ד
ומאיפה אתה חושב שנוסטרדמוס העתיק את הנבואות הרי הוא היה יהודי ואז התהצר הוא העתיק מהזוהר ומעוד מקורות ביהדות

כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 02, 2011, 17:52:00
בס"ד
ומאיפה אתה חושב שנוסטרדמוס העתיק את הנבואות הרי הוא היה יהודי ואז התהצר הוא העתיק מהזוהר ומעוד מקורות ביהדות


לא, לא הבנת. את הדבר הזה כתב בחור בשם ניל מרשל לא נוסטרדמוס.
הבחור רצה להראות שאם יש נבואה מעורפלת, היא בסוף "תתגשם".
תכלס, צדק.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 02, 2011, 17:55:13
לא, לא הבנת. את הדבר הזה כתב בחור בשם ניל מרשל לא נוסטרדמוס.
הבחור רצה להראות שאם יש נבואה מעורפלת, היא בסוף "תתגשם".
תכלס, צדק.
בס"ד
כנס לכאן
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,17834.0.html
אני מדבר על נבואות רציוניות לא משחק ילדים
נבואות שיהודים האמינו במשך 2000 שנה שהן יתקיימו במלואן
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 02, 2011, 19:57:30
ניסיון נחמד, אבל לא.
פרקי דרבי אליעזר ל' :"רבי ישמעאל אומר, חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואלו הן, ימדדו את הארץ בחבלים, ויעשו בית הקברות למרבץ צאן אשפתות, וימדדו בהם ומהם על ראשי ההרים, וירבה השקר, ותגש האמת, וירחק חק מישראל, וירבו עונות בישראל, שני תולעת כצמר, ויקמל הניר והקלמוס, ויפסל סלע מלכות, ויבנו את הערים החרבות, ויפנו הדרכים, ויטעו גנות ופרדסים, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש, ויבנו בנין בהיכל."
נתחיל, בתקופה שהספר נכתב, למרות שהיהדות טוענת שמי שכתב את הספר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס תנא מן המאה ה2, אבל בגלל שבספר יש אזכורים על האסלאם, מוחמד, התנגדות לשלטון המוסלמי וכן', לכן החוקרים טוענים שהוא נכתב בין סוף המאה ה7 לסוף המאה ה8, ואם אתה לא מאמין לחוקרים, גם רבי אברהם זכות אמר זאת. אז פסלתי את עניין "נבואת כיפת הסלע".
בקשר לשאר, הכל שם מעורפל " ימדדו את הארץ בחבלים" זה יכול להיות שהם נלחמים ורבים על הארץ הזאת או מחלקים אותה. בית הקברות זה רק אומר שיש המון גופות, שזה באמת דבר כללי וכן'.
עוד דבר מוזר הוא אם נכתב שבאחרית הימים יבנה כיפת הסלע, למה אנחנו 1200 שנה באחרית הימים והמשיח עדיין לא הופיע?

ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל. "

הזוהר נכתב במאה ה13, המוסלמים שלטו פה עוד במאה ה8 , אין פה שום גילוי מדהים.

מסכת סוטה דף מ''ט:
בסוף הגלות לפני ביאת המשיח:
* חוצפה יסגי (החוצפה תרבה).- כללי מאוד ומעורפל מאוד.
* ויוקר יאמיר (אינפלציה). - רש"י פירש זאת ע"י כך שכולם עסוקים במשתאות ובחגיגות, הוא לא דיבר על אינפלציה.
* הגפן תתן פריה (ולא כלפני כן שהארץ הייתה שוממה).- גפנים היו פה מאז ומתמיד גם בתקופה שהארץ הייתה "שוממה"
* והיין ביוקר (ובכל זאת מחיר היין יהיה יקר ביחס לשפע יבול הענבים).- לא מפתיע, חייבים להגיד דברים רעים, זה אחרית הימים.
* ומלכות תהפך למינות (כלומר, תהיה אז ממשלה בישראל ולא כבזמן הגלות, אך הממשלה תהיה ממשלת כפירה ולא תנהג על פי ההלכה היהודית).
* ואין תוכחת (יהיה קשה להוכיח אדם. במקום להתבייש ולהתנצל הוא יגיב בעזות).- מינות זה לא כפירה, ע"פ חז"ל מינים הם תלמידי ישו, יהודים שהתנצרו או נהיו משיחיים.
* בית הועד ( מקום שמתוועדים בו לחוקק חוקים) יהיה לזנות. (במקום שיחוקקו בו חוקים האוסרים נדה ועריות וכפירה, ידברו שם בעדם. בניגוד גמור לאמור בתורה: ''ולא תתורו אחרי לבבכם[אלה מחשבות כפירה] ואחרי עיניכם [זו זנות העיניים] אשר אתם זונים אחריהם'').- מלבד הסהנדרין, כל בית משפט או בית מחוקקים בהיסטוריה נחשב ל"זנותי" ע"פ היהדות, זה לא היה הימור כזה גדול.
* והגליל יחרב (קטיושות והפצצות על אצבע הגליל) והגולן יאשם (יהיה שממה).- הגולן לא שממה והגליל לא נחרב.
* ואנשי הגבול יסובבו (יש"ע? ) מעיר לעיר ולא יחוננו.- מה הקשר ליש"ע? זה מעורפל מאוד ובלתי ניתן להבנה מה הכוונה.
* וחכמת הסופרים (תלמידי חכמים) תסרח (בעיני הבריות), ויראי חטא (ציבור שומרי המצוות) ימאסו (תדמיתם תהיה מאוסה. וכפי שעינינו רואות את המתרחש בהשפעת התקשורת התשקורתית).-ומה זה שונה מכל תקופה מאז הגלות, תמיד ראו את היהודים שומרי המצוות כמאוסים, שוב לא הימור גדול.
* והאמת תהא נעדרת- כללי מאוד, למה אין אמת היום, מי קובע? ומתי כן היה אמת? מה זה ה"אמת" הזו בכלל?
* נערים פני זקנים ילבינו (יביישו).- ובעבר לא היו שודדים או תוקפים זקנים?
* גדולים יעמדו מפני קטנים.- החיים זה לא ארץ נהדרת, הילדים לא שולטים או מפחידים מבוגרים.
* בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה.- ברור שיכתבו את זה, הרי באחרית הימים חייבים שיעברו על חוקי התורה וכבד את אביך ואת אמך זה חוק חשוב.
* אויבי איש אנשי ביתו.- רחוק מהמציאות, זה לא שיש מלחמות בין האב לאישה או בין האב לבנים, לפחות לא ברוב הבתים.
* ופני הדור כפני הכלב. (א. הדור יהיה עז פנים וחצוף. ב. מה הכלב אמנם רץ לפני אדוניו, אך מסובב את ראשו לראות את כיוון האדון שמאחריו, ומפנה עצמו לרוץ לאותו כיוון, כן מנהיגי אותו הדור, במקום לרוץ לפני העם ולהנהיגם כראוי כפי שהאמת מחייבת יסובבו תמיד את ראשם לשמוע את דעת הקהל וישנו את דעותיהם בהתאם לסקרים. ג. מעניין. בגן הפעמון בירושלים התקיימה לפני מספר שנים תחרות כלבים, אשר נושאה: הכלב הדומה ביותר לבעליו. תמונות הזוכים בשלושת המקומות הראשונים פורסמו בעיתונים בסמוך לתמונת בעליהם).-כללי מאוד, לרוב הדור לומד מהמנהיגים, לא צריך להיות גאון לומר את זה
* והבן אינו מתבייש באביו.-ולמה אתה חושב שמרבית הילדים כיום שמים זין על המבוגרים?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: נדב על מאי 02, 2011, 21:29:03


כשם שזכותך להאמין, זכותי לא להאמין. זו הייתה כוונתי בתגובה המקורית.

אז זהו, שלפי היהדות ממש לא זכותך לא להאמין. לפי היהדות אתה כיהודי חייב לקיים מצוות, ואילו היה תוקף לחוק יהודי היית נשפט ונענש - כיהודי. לכן גם אנשים דתיים לא מכירים בזכותך שלא לקיים מצוות, הם אומרים כך לפעמים מטעמי פרגמטיזם, אבל היהדות ברורה בעניין זה, היא לא דת פלורליסטית.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 03, 2011, 05:40:52
בס''ד

היהדות היא לא דמוקרטיה ברוך השם. היהדות היא האמת, האור והצדק. וכן מי שמתנגד ליהדות מתנגד לאמת, לאור ולצדק. מי שמתנגד ליהדות בוגד בעם ישראל, בארץ ישראל ובמוסר ישראל. המתבוללים הורסים את עם ישראל והורסים את העולם. יש לנו זכות ואפילו חובה להגן על האמת, המוסר והצדק מפני מרושעים שמשקרים לעם ושוטפים להם את המוח.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 03, 2011, 05:46:52
ניסיון נחמד, אבל לא.
פרקי דרבי אליעזר ל' :"רבי ישמעאל אומר, חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואלו הן, ימדדו את הארץ בחבלים, ויעשו בית הקברות למרבץ צאן אשפתות, וימדדו בהם ומהם על ראשי ההרים, וירבה השקר, ותגש האמת, וירחק חק מישראל, וירבו עונות בישראל, שני תולעת כצמר, ויקמל הניר והקלמוס, ויפסל סלע מלכות, ויבנו את הערים החרבות, ויפנו הדרכים, ויטעו גנות ופרדסים, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש, ויבנו בנין בהיכל."
נתחיל, בתקופה שהספר נכתב, למרות שהיהדות טוענת שמי שכתב את הספר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס תנא מן המאה ה2, אבל בגלל שבספר יש אזכורים על האסלאם, מוחמד, התנגדות לשלטון המוסלמי וכן', לכן החוקרים טוענים שהוא נכתב בין סוף המאה ה7 לסוף המאה ה8, ואם אתה לא מאמין לחוקרים, גם רבי אברהם זכות אמר זאת. אז פסלתי את עניין "נבואת כיפת הסלע".
בקשר לשאר, הכל שם מעורפל " ימדדו את הארץ בחבלים" זה יכול להיות שהם נלחמים ורבים על הארץ הזאת או מחלקים אותה. בית הקברות זה רק אומר שיש המון גופות, שזה באמת דבר כללי וכן'.
עוד דבר מוזר הוא אם נכתב שבאחרית הימים יבנה כיפת הסלע, למה אנחנו 1200 שנה באחרית הימים והמשיח עדיין לא הופיע?

ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל. "

הזוהר נכתב במאה ה13, המוסלמים שלטו פה עוד במאה ה8 , אין פה שום גילוי מדהים.

מסכת סוטה דף מ''ט:
בסוף הגלות לפני ביאת המשיח:
* חוצפה יסגי (החוצפה תרבה).- כללי מאוד ומעורפל מאוד.
* ויוקר יאמיר (אינפלציה). - רש"י פירש זאת ע"י כך שכולם עסוקים במשתאות ובחגיגות, הוא לא דיבר על אינפלציה.
* הגפן תתן פריה (ולא כלפני כן שהארץ הייתה שוממה).- גפנים היו פה מאז ומתמיד גם בתקופה שהארץ הייתה "שוממה"
* והיין ביוקר (ובכל זאת מחיר היין יהיה יקר ביחס לשפע יבול הענבים).- לא מפתיע, חייבים להגיד דברים רעים, זה אחרית הימים.
* ומלכות תהפך למינות (כלומר, תהיה אז ממשלה בישראל ולא כבזמן הגלות, אך הממשלה תהיה ממשלת כפירה ולא תנהג על פי ההלכה היהודית).
* ואין תוכחת (יהיה קשה להוכיח אדם. במקום להתבייש ולהתנצל הוא יגיב בעזות).- מינות זה לא כפירה, ע"פ חז"ל מינים הם תלמידי ישו, יהודים שהתנצרו או נהיו משיחיים.
* בית הועד ( מקום שמתוועדים בו לחוקק חוקים) יהיה לזנות. (במקום שיחוקקו בו חוקים האוסרים נדה ועריות וכפירה, ידברו שם בעדם. בניגוד גמור לאמור בתורה: ''ולא תתורו אחרי לבבכם[אלה מחשבות כפירה] ואחרי עיניכם [זו זנות העיניים] אשר אתם זונים אחריהם'').- מלבד הסהנדרין, כל בית משפט או בית מחוקקים בהיסטוריה נחשב ל"זנותי" ע"פ היהדות, זה לא היה הימור כזה גדול.
* והגליל יחרב (קטיושות והפצצות על אצבע הגליל) והגולן יאשם (יהיה שממה).- הגולן לא שממה והגליל לא נחרב.
* ואנשי הגבול יסובבו (יש"ע? ) מעיר לעיר ולא יחוננו.- מה הקשר ליש"ע? זה מעורפל מאוד ובלתי ניתן להבנה מה הכוונה.
* וחכמת הסופרים (תלמידי חכמים) תסרח (בעיני הבריות), ויראי חטא (ציבור שומרי המצוות) ימאסו (תדמיתם תהיה מאוסה. וכפי שעינינו רואות את המתרחש בהשפעת התקשורת התשקורתית).-ומה זה שונה מכל תקופה מאז הגלות, תמיד ראו את היהודים שומרי המצוות כמאוסים, שוב לא הימור גדול.
* והאמת תהא נעדרת- כללי מאוד, למה אין אמת היום, מי קובע? ומתי כן היה אמת? מה זה ה"אמת" הזו בכלל?
* נערים פני זקנים ילבינו (יביישו).- ובעבר לא היו שודדים או תוקפים זקנים?
* גדולים יעמדו מפני קטנים.- החיים זה לא ארץ נהדרת, הילדים לא שולטים או מפחידים מבוגרים.
* בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה.- ברור שיכתבו את זה, הרי באחרית הימים חייבים שיעברו על חוקי התורה וכבד את אביך ואת אמך זה חוק חשוב.
* אויבי איש אנשי ביתו.- רחוק מהמציאות, זה לא שיש מלחמות בין האב לאישה או בין האב לבנים, לפחות לא ברוב הבתים.
* ופני הדור כפני הכלב. (א. הדור יהיה עז פנים וחצוף. ב. מה הכלב אמנם רץ לפני אדוניו, אך מסובב את ראשו לראות את כיוון האדון שמאחריו, ומפנה עצמו לרוץ לאותו כיוון, כן מנהיגי אותו הדור, במקום לרוץ לפני העם ולהנהיגם כראוי כפי שהאמת מחייבת יסובבו תמיד את ראשם לשמוע את דעת הקהל וישנו את דעותיהם בהתאם לסקרים. ג. מעניין. בגן הפעמון בירושלים התקיימה לפני מספר שנים תחרות כלבים, אשר נושאה: הכלב הדומה ביותר לבעליו. תמונות הזוכים בשלושת המקומות הראשונים פורסמו בעיתונים בסמוך לתמונת בעליהם).-כללי מאוד, לרוב הדור לומד מהמנהיגים, לא צריך להיות גאון לומר את זה
* והבן אינו מתבייש באביו.-ולמה אתה חושב שמרבית הילדים כיום שמים זין על המבוגרים?

בס''ד

רועי שונא את האמונה של עם ישראל. ויש עוד גולשים פה שדורשים "סובלנות" כלפי רשעות ובגידה.

מי שסובל רשעות הוא רשע.

מי שסובל אכזריות הוא אכזר.

אנו נדרשים להאבק למען צדק ואמת ואור. בגלל זה אנו בעולם הזה.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: נדב על מאי 03, 2011, 14:21:25
אני לא דורש שום סובלנות ולא רואה את עצמי מחויב לפלורליזם מעל הכל. הערכים שלי מנוגדים לערכי היהדות. הפתרון הוא מאבק כוחות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 14:27:49
אני לא דורש שום סובלנות ולא רואה את עצמי מחויב לפלורליזם מעל הכל. הערכים שלי מנוגדים לערכי היהדות. הפתרון הוא מאבק כוחות.
אני מעריך כנות מאשר סילוף.

אני מעדיף יהודים כמוך שאומרים בפה מלא שהם כופרים בתורה, מאשר רפורמים שמסלפים את התורה וטוענים שהתורה לא מוסרית.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 15:29:43
בס''ד

הנצרות היא לא דמוקרטיה תודה לאל. הנצרות היא האמת, האור והצדק. וכן מי שמתנגד לנצרות מתנגד לאמת, לאור ולצדק. מי שמתנגד לנצרות בוגד באנושות, באמריקה ובישוע היהודים הורסים את אמריקה והורסים את העולם. יש לנו זכות ואפילו חובה להגן על האמת, המוסר והצדק מפני מרושעים שמשקרים לעולם ושוטפים להם את המוח.
אין הבדל בין מה שאתה אמרת לבין זה...
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 15:32:10
אין הבדל בין מה שאתה אמרת לבין זה...
אין ספק.
העיוות והסילוף של השמאל הגיע לדרגת רב-אומן.

אבל בכל מה שקשור לקריאה נכונה של המציאות - עדיין לא הגעתם לרמה של ילד יהודי בן 5.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 15:32:46
בס''ד

רועי שונא את האמונה של עם ישראל. ויש עוד גולשים פה שדורשים "סובלנות" כלפי רשעות ובגידה.

מי שסובל רשעות הוא רשע.

מי שסובל אכזריות הוא אכזר.

אנו נדרשים להאבק למען צדק ואמת ואור. בגלל זה אנו בעולם הזה.

אין לי בעיה עם האמונה ביהדות ואני לא כופר אל אף אחד לא להאמין, אבל הוא ניסה לשכנע אותי, אז עניתי לו. איפה כתבתי בדיוק דברי "רשעות" ו"אכזריות" נגד עם ישראל?
בניגוד לנדב אני לא חושב שיש צורך ב"מאבק כוחות", זה מזכיר לי קומוניזם, אני בסה"כ רוצה שהדת תופרד מהמדינה ושלא יכפו עליי לעשות כלום בשם הדת שאני לא מאמין בה.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 15:34:01
אין ספק.
העיוות והסילוף של השמאל הגיע לדרגת רב-אומן.

אבל בכל מה שקשור לקריאה נכונה של המציאות - עדיין לא הגעתם לרמה של ילד יהודי בן 5.
אני בסה"כ שיניתי את המילים שלו למילים אחרות ובעיקרון אין הבדל ביניהם, לפחות בלי הוכחות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 15:38:06
אני בסה"כ שיניתי את המילים שלו למילים אחרות ובעיקרון אין הבדל ביניהם, לפחות בלי הוכחות.

מאז שהנצרות הוגדרה כדת הרשמית של האימפריה הביזנטית, נרצחו בשמה מליונים (ואולי אף מאות מליונים) בכל העולם, כאשר מאמיניה יצאו למסעות צלב (שהגיעו גם לארץ ישראל), והשיא מבחינתנו הייתה השואה.

אני רוצה הוכחה ממך שהיהדות עשתה אותו דבר מחוץ לגבולות ארץ ישראל.
תביא לי הוכחה כזאת ואז נדבר על השוואות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 15:46:49
ניסיון נחמד, אבל לא.
פרקי דרבי אליעזר ל' :"רבי ישמעאל אומר, חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואלו הן, ימדדו את הארץ בחבלים, ויעשו בית הקברות למרבץ צאן אשפתות, וימדדו בהם ומהם על ראשי ההרים, וירבה השקר, ותגש האמת, וירחק חק מישראל, וירבו עונות בישראל, שני תולעת כצמר, ויקמל הניר והקלמוס, ויפסל סלע מלכות, ויבנו את הערים החרבות, ויפנו הדרכים, ויטעו גנות ופרדסים, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש, ויבנו בנין בהיכל."
נתחיל, בתקופה שהספר נכתב, למרות שהיהדות טוענת שמי שכתב את הספר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס תנא מן המאה ה2, אבל בגלל שבספר יש אזכורים על האסלאם, מוחמד, התנגדות לשלטון המוסלמי וכן', לכן החוקרים טוענים שהוא נכתב בין סוף המאה ה7 לסוף המאה ה8, ואם אתה לא מאמין לחוקרים, גם רבי אברהם זכות אמר זאת. אז פסלתי את עניין "נבואת כיפת הסלע".
בקשר לשאר, הכל שם מעורפל " ימדדו את הארץ בחבלים" זה יכול להיות שהם נלחמים ורבים על הארץ הזאת או מחלקים אותה. בית הקברות זה רק אומר שיש המון גופות, שזה באמת דבר כללי וכן'.
עוד דבר מוזר הוא אם נכתב שבאחרית הימים יבנה כיפת הסלע, למה אנחנו 1200 שנה באחרית הימים והמשיח עדיין לא הופיע?

ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל. "

הזוהר נכתב במאה ה13, המוסלמים שלטו פה עוד במאה ה8 , אין פה שום גילוי מדהים.

מסכת סוטה דף מ''ט:
בסוף הגלות לפני ביאת המשיח:
* חוצפה יסגי (החוצפה תרבה).- כללי מאוד ומעורפל מאוד.
* ויוקר יאמיר (אינפלציה). - רש"י פירש זאת ע"י כך שכולם עסוקים במשתאות ובחגיגות, הוא לא דיבר על אינפלציה.
* הגפן תתן פריה (ולא כלפני כן שהארץ הייתה שוממה).- גפנים היו פה מאז ומתמיד גם בתקופה שהארץ הייתה "שוממה"
* והיין ביוקר (ובכל זאת מחיר היין יהיה יקר ביחס לשפע יבול הענבים).- לא מפתיע, חייבים להגיד דברים רעים, זה אחרית הימים.
* ומלכות תהפך למינות (כלומר, תהיה אז ממשלה בישראל ולא כבזמן הגלות, אך הממשלה תהיה ממשלת כפירה ולא תנהג על פי ההלכה היהודית).
* ואין תוכחת (יהיה קשה להוכיח אדם. במקום להתבייש ולהתנצל הוא יגיב בעזות).- מינות זה לא כפירה, ע"פ חז"ל מינים הם תלמידי ישו, יהודים שהתנצרו או נהיו משיחיים.
* בית הועד ( מקום שמתוועדים בו לחוקק חוקים) יהיה לזנות. (במקום שיחוקקו בו חוקים האוסרים נדה ועריות וכפירה, ידברו שם בעדם. בניגוד גמור לאמור בתורה: ''ולא תתורו אחרי לבבכם[אלה מחשבות כפירה] ואחרי עיניכם [זו זנות העיניים] אשר אתם זונים אחריהם'').- מלבד הסהנדרין, כל בית משפט או בית מחוקקים בהיסטוריה נחשב ל"זנותי" ע"פ היהדות, זה לא היה הימור כזה גדול.
* והגליל יחרב (קטיושות והפצצות על אצבע הגליל) והגולן יאשם (יהיה שממה).- הגולן לא שממה והגליל לא נחרב.
* ואנשי הגבול יסובבו (יש"ע? ) מעיר לעיר ולא יחוננו.- מה הקשר ליש"ע? זה מעורפל מאוד ובלתי ניתן להבנה מה הכוונה.
* וחכמת הסופרים (תלמידי חכמים) תסרח (בעיני הבריות), ויראי חטא (ציבור שומרי המצוות) ימאסו (תדמיתם תהיה מאוסה. וכפי שעינינו רואות את המתרחש בהשפעת התקשורת התשקורתית).-ומה זה שונה מכל תקופה מאז הגלות, תמיד ראו את היהודים שומרי המצוות כמאוסים, שוב לא הימור גדול.
* והאמת תהא נעדרת- כללי מאוד, למה אין אמת היום, מי קובע? ומתי כן היה אמת? מה זה ה"אמת" הזו בכלל?
* נערים פני זקנים ילבינו (יביישו).- ובעבר לא היו שודדים או תוקפים זקנים?
* גדולים יעמדו מפני קטנים.- החיים זה לא ארץ נהדרת, הילדים לא שולטים או מפחידים מבוגרים.
* בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה.- ברור שיכתבו את זה, הרי באחרית הימים חייבים שיעברו על חוקי התורה וכבד את אביך ואת אמך זה חוק חשוב.
* אויבי איש אנשי ביתו.- רחוק מהמציאות, זה לא שיש מלחמות בין האב לאישה או בין האב לבנים, לפחות לא ברוב הבתים.
* ופני הדור כפני הכלב. (א. הדור יהיה עז פנים וחצוף. ב. מה הכלב אמנם רץ לפני אדוניו, אך מסובב את ראשו לראות את כיוון האדון שמאחריו, ומפנה עצמו לרוץ לאותו כיוון, כן מנהיגי אותו הדור, במקום לרוץ לפני העם ולהנהיגם כראוי כפי שהאמת מחייבת יסובבו תמיד את ראשם לשמוע את דעת הקהל וישנו את דעותיהם בהתאם לסקרים. ג. מעניין. בגן הפעמון בירושלים התקיימה לפני מספר שנים תחרות כלבים, אשר נושאה: הכלב הדומה ביותר לבעליו. תמונות הזוכים בשלושת המקומות הראשונים פורסמו בעיתונים בסמוך לתמונת בעליהם).-כללי מאוד, לרוב הדור לומד מהמנהיגים, לא צריך להיות גאון לומר את זה
* והבן אינו מתבייש באביו.-ולמה אתה חושב שמרבית הילדים כיום שמים זין על המבוגרים?
בס"ד
את הזוהר כתב התנא רבי שמעון בר יוחאי והספר היה מוצנע עד המאה ה-13 ורק אז הוא החל להתגלות ועד הזמן הזה הוא עבר דרך חכמי הדור בדיוק כמו הספר שכתב אדם הראשון שכחתי את שמו אבל אני אכתוב לך בהמשך
ובקשר לשאר שאתה אמרת שהכל מעורפל זה כי אין לך את הטקסט אז אין לך את המפרשים ואתה לא בדיוק מבין את הדקויות
וגם במסכת סוטה מה שכתוב שהגפן תתן פריה ככה היא דרך הכתיבה של הגמרא לא מדובר ספציפית על הגפן אלא כדוגמה ובקשר למה שכתבת על בית הועד שעל  פי היהדות זה לא הימור גדול הרי תמיד עם ישראל לאורך ההיסטוריה בת ה-3300 שנה שלנו שמר תורה ומצוות וכל בתי הועד והמחוקקים והסנהדרין כולם היו ע"פ התורה והנה דווקא בתקופה שעם ישראל חזר לארצו יהיה שלטון נגד התורה ולא על פיה וזה יהיה יהודי וכל הנבואות נאמרות על התקופה שעם ישראל יחזור לארצו כמו עם החוצפה שתתרבה  והעזות גם כן מדובר על כשעם ישראל יחזור לעצמו ואף פעם לא הייתה כזאת תקופה בהיסטוריה ועובדה שאפילו לפני 100 שנה אנשים צחקו על הדברים האלה גם יהודים וגם לא כי זה חסר סיכוי
ובקשר לגליל ולגולן מי אמר שזה עדיין קרה כבר אולי נאמר על העתיד יש דקויות שקשה לדעת ולזהות אותן ובמלחמת לבנון השניה הגליל לא נחרב אבל זה משהו דומה לא באנלוגיה שאתה חושב שהנה זה החרב אבל היה כאן משהו ובקשר למה שנעדרת שוב רואים את חוסר הידע שלך בגמרא ובמקורות יהודים כשאתה אפילו לא מבין את המשמעות של האמת נעדרת ואף על פי כן אתה מבקר את הכתבים האמת נעדרת הכוונה שבבית מדרש אפילו אצל הד"תיים" לא ידעו לאיזה כיוון ללכת ביהדות ויש לזה עוד מספר משמעויות בקיצור אני לא אתייחס לכל הביקורת שלך בנפרד כי מה שכתבתי הוא כללי מאוד
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 15:48:52
אז השמדת 8 עמים בא"י זה לא נחשב?(למרות שזה כנראה לא קרה אבל בתור יהודי מאמין אתה אמור להאמין בזה) ומה עם השמדת עמלק(שזה  כנראה כן קרה)? וההוצאה להורג של אלפי אנשים בתקופת אחשורוש?
מאז כבר לא היה ליהודים כוח, אז הם לא עשו כלום נגד ה"גויים".
אבל בכל מקרה, נניח שלא הנצרות. נשנה את זה:
הFSM היא לא דמוקרטיה תודה למפלצת הספגטי. FSM היא האמת, האור והצדק. וכן מי שמתנגד לFSM מתנגד לאמת, לאור ולצדק. מי שמתנגד לFSM בוגד באנושות, ביורדי הים ובמפלצת הספגטי המעופפת, המתנגדים הורסים את  הפיראטים המאמינים והורסים את העולם. יש לנו זכות ואפילו חובה להגן על האמת, המוסר והצדק מפני מרושעים שמשקרים לעולם ושוטפים להם את המוח.
מה ההבדל עכשיו?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 15:51:18
בס"ד
אני מציע לך לראות וידאו עם הסברים על אחרית הימים שמה תזכה לפירושים מפורטים
אחרית הימים
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=10160

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=9449
עליית ונפילתו של האסלאם
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=12038
אני מציע לצפות בוידאו ואז תביע את הדעה שלך שוב
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 15:52:06
אז השמדת 8 עמים בא"י זה לא נחשב?(למרות שזה כנראה לא קרה אבל בתור יהודי מאמין אתה אמור להאמין בזה) ומה עם השמדת עמלק(שזה  כנראה כן קרה)? וההוצאה להורג של אלפי אנשים בתקופת אחשורוש?
מאז כבר לא היה ליהודים כוח, אז הם לא עשו כלום נגד ה"גויים".
אבל בכל מקרה, נניח שלא הנצרות. נשנה את זה:
הFSM היא לא דמוקרטיה תודה למפלצת הספגטי. FSM היא האמת, האור והצדק. וכן מי שמתנגד לFSM מתנגד לאמת, לאור ולצדק. מי שמתנגד לFSM בוגד באנושות, ביורדי הים ובמפלצת הספגטי המעופפת, המתנגדים הורסים את  הפיראטים המאמינים והורסים את העולם. יש לנו זכות ואפילו חובה להגן על האמת, המוסר והצדק מפני מרושעים שמשקרים לעולם ושוטפים להם את המוח.
מה ההבדל עכשיו?
בס"ד
*7 עמים
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 15:58:46
אז השמדת 8 עמים בא"י זה לא נחשב?(למרות שזה כנראה לא קרה אבל בתור יהודי מאמין אתה אמור להאמין בזה) ומה עם השמדת עמלק(שזה  כנראה כן קרה)? וההוצאה להורג של אלפי אנשים בתקופת אחשורוש?
מאז כבר לא היה ליהודים כוח, אז הם לא עשו כלום נגד ה"גויים".


על זה אני מדבר - השמדת עמי הכנעני התרחשה בארץ ישראל (מה ציפית מיהושוע בן נון? - הוא ידע שאין דו קיום עם העמים הללו, ומן הסתם הם לא היו יוצאים מכאן, ולכן הייתה מלחמה).
תסלח לי על כך שאני לא מתכוון להתנצל על כך שיהושוע בן נון השמיד את עמי הכנעני (הרי בזכות זה אנחנו פה היום).

בנוגע לאחשוורוש - עדיף היה שתזכיר מי רצה לתלות את מי קודם (אבל אני מניח שזה לא נוח לך להזכיר את זה).
מרדכי לא קם בוקר אחד ורצה לתלות את המן ואת עוזריו, אלא ההיפך (וכך בא לידי ביטוי עיוות ההסטוריה של השמאל).

שים לב שאחרי כל ההשוואות חסרות הבסיס שערכת בין היהדות לבין תרבויות אחרות, עדיין לא ערכת את ההשוואה הרלוונטית - נצרות מול אסלאם (ביחסם ליהודים).
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 16:01:27
בס"ד
את הזוהר כתב התנא רבי שמעון בר יוחאי והספר היה מוצנע עד המאה ה-13 ורק אז הוא החל להתגלות ועד הזמן הזה הוא עבר דרך חכמי הדור בדיוק כמו הספר שכתב אדם הראשון שכחתי את שמו אבל אני אכתוב לך בהמשך
ובקשר לשאר שאתה אמרת שהכל מעורפל זה כי אין לך את הטקסט אז אין לך את המפרשים ואתה לא בדיוק מבין את הדקויות
וגם במסכת סוטה מה שכתוב שהגפן תתן פריה ככה היא דרך הכתיבה של הגמרא לא מדובר ספציפית על הגפן אלא כדוגמה ובקשר למה שכתבת על בית הועד שעל  פי היהדות זה לא הימור גדול הרי תמיד עם ישראל לאורך ההיסטוריה בת ה-3300 שנה שלנו שמר תורה ומצוות וכל בתי הועד והמחוקקים והסנהדרין כולם היו ע"פ התורה והנה דווקא בתקופה שעם ישראל חזר לארצו יהיה שלטון נגד התורה ולא על פיה וזה יהיה יהודי וכל הנבואות נאמרות על התקופה שעם ישראל יחזור לארצו כמו עם החוצפה שתתרבה  והעזות גם כן מדובר על כשעם ישראל יחזור לעצמו ואף פעם לא הייתה כזאת תקופה בהיסטוריה ועובדה שאפילו לפני 100 שנה אנשים צחקו על הדברים האלה גם יהודים וגם לא כי זה חסר סיכוי
ובקשר לגליל ולגולן מי אמר שזה עדיין קרה כבר אולי נאמר על העתיד יש דקויות שקשה לדעת ולזהות אותן ובמלחמת לבנון השניה הגליל לא נחרב אבל זה משהו דומה לא באנלוגיה שאתה חושב שהנה זה החרב אבל היה כאן משהו ובקשר למה שנעדרת שוב רואים את חוסר הידע שלך בגמרא ובמקורות יהודים כשאתה אפילו לא מבין את המשמעות של האמת נעדרת ואף על פי כן אתה מבקר את הכתבים האמת נעדרת הכוונה שבבית מדרש אפילו אצל הד"תיים" לא ידעו לאיזה כיוון ללכת ביהדות ויש לזה עוד מספר משמעויות בקיצור אני לא אתייחס לכל הביקורת שלך בנפרד כי מה שכתבתי הוא כללי מאוד
רבנים יהודים מדברים על הזוהר:
http://www.youtube.com/watch?v=5l15VVVbeC4
חוקרים מדברים על הזוהר:
http://www.youtube.com/watch?v=GTKQN_3UFj0

אז תן להבין, אתה אומר שלשלטון יעלו נוצרים מתישהו? זה רחוק מהמציאות.
והיה כתוב גפן, אני רואה את זה כגפן.
דווקא בתקופה שעם ישראל יהיה בארצו יהיה שלטון נגד התורה? הרי אומרים לך שמאמיני ישו יעלו לשלטון באותו זמן, אז ברור שהם הסיקו מזה גם שיהיה שלטון לא תורני, הם בטח לא חשבו שיהודים יהיו נגד התורה, הם לא חזו את החילון.

אף פעם לא היה כאלה דברים? סבתא שלי סיפרה לי שבתור ילדים הם היו מתעללים לפעמים במבוגרים בשביל הכיף, מעשי קונדס כאלה. והיא עוד מה"ילדים הטובים", התקשורת סתם מגזימה לגבי המצב ה"עגום" של הילדים בארץ, האמנם יש הידרדרות בדברים מסויימים אבל זה בטח לא כמו שמציגים את זה.
והגליל אולי יחרב ואולי פסל החירות ייפול(גם "נבואה" יהודית) אבל עד שזה לא קורה, זה לא התגשם.
גם בתקופת חז"ל לא הייתה "אמת" אחת וחז"ל התווכחו ביניהם המון פעמים, אני מניח שגם שמעת על בית הלל ובית שמאי.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 16:10:33
על זה אני מדבר - השמדת עמי הכנעני התרחשה בארץ ישראל (מה ציפית מיהושוע בן נון? - הוא ידע שאין דו קיום עם העמים הללו, ומן הסתם הם לא היו יוצאים מכאן, ולכן הייתה מלחמה).
תסלח לי על כך שאני לא מתכוון להתנצל על כך שיהושוע בן נון השמיד את עמי הכנעני (הרי בזכות זה אנחנו פה היום).

בנוגע לאחשוורוש - עדיף היה שתזכיר מי רצה לתלות את מי קודם (אבל אני מניח שזה לא נוח לך להזכיר את זה).
מרדכי לא קם בוקר אחד ורצה לתלות את המן ואת עוזריו, אלא ההיפך (וכך בא לידי ביטוי עיוות ההסטוריה של השמאל).

שים לב שאחרי כל ההשוואות חסרות הבסיס שערכת בין היהדות לבין תרבויות אחרות, עדיין לא ערכת את ההשוואה הרלוונטית - נצרות מול אסלאם (ביחסם ליהודים).

א. מה זה הוא ידע שאין דו קיום בין העמים אללו? ומה עם הגבעונים? למה הוא לא ניסה לחיות איתם בשלום לפני שתקף ורק מי שרימה הצליח להשיג שלום?
ושוב יש לתקוף ולהשתלט על הארץ ויש להשמיד אותם, אפילו שהבבלים גירשו אותנו מא"י הם לא היו כ"כ אכזריים, למה יהושע לא יכל לגרש אותם בלי להשמיד אותם?
ומה אם עמלק? את זה לא נוח לך להזכיר?
ב. אתה צודק בגלל שהמן היה רשע היה צריך לתלות את עשרת ילדיו(וכן אני מכיר את סיפור "סגירת המעגל", לא קונה את זה)? אבל עזוב את זה, ברגע שליהודים היה קצת כוח הם תלו את כל אויביהם, 300 איש ביום אחד. מזכיר קצת את האכזריות של הנוצרים לפושעים שלהם.
ג. הנושא לא היה יחסית לנצרות ולא יחסית לאיסלאם(שאגב לא הגיעו להשמדת שמונה עמים עדיין), הנושא היה על היהדות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 16:12:01
רבנים יהודים מדברים על הזוהר:
http://www.youtube.com/watch?v=5l15VVVbeC4
חוקרים מדברים על הזוהר:
http://www.youtube.com/watch?v=GTKQN_3UFj0

אז תן להבין, אתה אומר שלשלטון יעלו נוצרים מתישהו? זה רחוק מהמציאות.
והיה כתוב גפן, אני רואה את זה כגפן.
דווקא בתקופה שעם ישראל יהיה בארצו יהיה שלטון נגד התורה? הרי אומרים לך שמאמיני ישו יעלו לשלטון באותו זמן, אז ברור שהם הסיקו מזה גם שיהיה שלטון לא תורני, הם בטח לא חשבו שיהודים יהיו נגד התורה, הם לא חזו את החילון.

אף פעם לא היה כאלה דברים? סבתא שלי סיפרה לי שבתור ילדים הם היו מתעללים לפעמים במבוגרים בשביל הכיף, מעשי קונדס כאלה. והיא עוד מה"ילדים הטובים", התקשורת סתם מגזימה לגבי המצב ה"עגום" של הילדים בארץ, האמנם יש הידרדרות בדברים מסויימים אבל זה בטח לא כמו שמציגים את זה.
והגליל אולי יחרב ואולי פסל החירות ייפול(גם "נבואה" יהודית) אבל עד שזה לא קורה, זה לא התגשם.
גם בתקופת חז"ל לא הייתה "אמת" אחת וחז"ל התווכחו ביניהם המון פעמים, אני מניח שגם שמעת על בית הלל ובית שמאי.

בס"ד
אני מתכוון שלטון יהודי בארץ ישראל הנס הזה שנקרא מדינת ישראל ומדובר שיהיה שלטון יהודי נגד התורה  ולפני 2000 שנה אף אחד לא האמין בזה שיהיה כאן שלטון יהודי שוב אחרי החורבן הרומאי ועוד יהודי- נגד התורה
מדובר על זרמים ביהדות לא בהלכה אני מציע לך אחי לראות את הוידאו ששלחתי לכאן שמה מסבירים את זה יותר מסודר ומפורט עם ההקשרים הנכוני
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 16:20:22
בס"ד
אני מציע לך לראות וידאו עם הסברים על אחרית הימים שמה תזכה לפירושים מפורטים
אחרית הימים
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=10160

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=9449
עליית ונפילתו של האסלאם
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=12038
אני מציע לצפות בוידאו ואז תביע את הדעה שלך שוב

זה יותר משעתיים, אני יראה את זה שהיה לי זמן.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 16:24:20
זה יותר משעתיים, אני יראה את זה שהיה לי זמן.
תוכל לראות בחלקים רק אני מקווה שתזכור לקשר כל חלק לקודמו
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 16:24:35
בס"ד
אני מתכוון שלטון יהודי בארץ ישראל הנס הזה שנקרא מדינת ישראל ומדובר שיהיה שלטון יהודי נגד התורה  ולפני 2000 שנה אף אחד לא האמין בזה שיהיה כאן שלטון יהודי שוב אחרי החורבן הרומאי ועוד יהודי- נגד התורה
מדובר על זרמים ביהדות לא בהלכה אני מציע לך אחי לראות את הוידאו ששלחתי לכאן שמה מסבירים את זה יותר מסודר ומפורט עם ההקשרים הנכוני
לא, הם דיברו שלפני אחרית הימים היה שלטון מינות שמינים הם מאמיני ישוע.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 16:33:59
לא, הם דיברו שלפני אחרית הימים היה שלטון מינות שמינים הם מאמיני ישוע.
בס"ד
לא יודע למה אתה מתכוון
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 16:35:01

א. מה זה הוא ידע שאין דו קיום בין העמים אללו? ומה עם הגבעונים? למה הוא לא ניסה לחיות איתם בשלום לפני שתקף ורק מי שרימה הצליח להשיג שלום?
ושוב יש לתקוף ולהשתלט על הארץ ויש להשמיד אותם, אפילו שהבבלים גירשו אותנו מא"י הם לא היו כ"כ אכזריים, למה יהושע לא יכל לגרש אותם בלי להשמיד אותם?
ומה אם עמלק? את זה לא נוח לך להזכיר?
ב. אתה צודק בגלל שהמן היה רשע היה צריך לתלות את עשרת ילדיו(וכן אני מכיר את סיפור "סגירת המעגל", לא קונה את זה)? אבל עזוב את זה, ברגע שליהודים היה קצת כוח הם תלו את כל אויביהם, 300 איש ביום אחד. מזכיר קצת את האכזריות של הנוצרים לפושעים שלהם.
ג. הנושא לא היה יחסית לנצרות ולא יחסית לאיסלאם(שאגב לא הגיעו להשמדת שמונה עמים עדיין), הנושא היה על היהדות.
א. יהושוע קיבל הוראה מפורשת מהקב"ה שבמקרה של מלחמה עם עמי הכנעני יש להשמידם (כמובן שאם אותם עמים היו עוזבים מרצונם, לא היה צורך במלחמה).
עמלק תקף ראשון את ישראל במדבר (ואת זה אתה לא מזכיר), ולכן הוא הביא על עצמו את כל מה שקרה לו.

ב. וכי מה ציפית? (אוייב יש לנטרל)

ג. הנצרוות או האסלאם (כל אחד לחוד) רצחו מליונים (גם אם נילחם 2000 שנה בערבים לא נגיע למספרים שלהם).
ואת רוב בני האדם שהם רצחו הם רצחו מחוץ לגבולותיהם (הנוצרים במסעות הצלב, והאסלאם מאז התפשטות הח'ליפים, ועד ימינו - בפיגועי טרור ברחבי העולם).
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 17:08:21
בס"ד
לא יודע למה אתה מתכוון
נאמר "ומלכות תהפך למינות ". רש"י פירש שבתלמוד הבבלי(שמשם נלקח הקטע אם אני לא טועה) ובכלל בתקופה הזו, מינים הכוונה לתלמידי ישוע.
אז אם חז"ל חשבו שהנוצרים ישלטו במדינה, מה הפלא שהם חשבו שבית המשפט היה לא תורני?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 17:11:40
א. יהושוע קיבל הוראה מפורשת מהקב"ה שבמקרה של מלחמה עם עמי הכנעני יש להשמידם (כמובן שאם אותם עמים היו עוזבים מרצונם, לא היה צורך במלחמה).
עמלק תקף ראשון את ישראל במדבר (ואת זה אתה לא מזכיר), ולכן הוא הביא על עצמו את כל מה שקרה לו.

ב. וכי מה ציפית? (אוייב יש לנטרל)

ג. הנצרוות או האסלאם (כל אחד לחוד) רצחו מליונים (גם אם נילחם 2000 שנה בערבים לא נגיע למספרים שלהם).
ואת רוב בני האדם שהם רצחו הם רצחו מחוץ לגבולותיהם (הנוצרים במסעות הצלב, והאסלאם מאז התפשטות הח'ליפים, ועד ימינו - בפיגועי טרור ברחבי העולם).

א.נכון, וזה עדיין מגעיל, מה אכפת לי אם אלוהים כביכול הורה זאת.
ב. כלא? למה צריך לתלות אותם בצורה כ"כ אכזרית?
ג.אין ספק שהנצרות והאיסלאם לא בדיוק "תמימים" ורצחו מיליונים, אבל זה בכל זאת לא הנושא.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 03, 2011, 20:33:52
נאמר "ומלכות תהפך למינות ". רש"י פירש שבתלמוד הבבלי(שמשם נלקח הקטע אם אני לא טועה) ובכלל בתקופה הזו, מינים הכוונה לתלמידי ישוע.
אז אם חז"ל חשבו שהנוצרים ישלטו במדינה, מה הפלא שהם חשבו שבית המשפט היה לא תורני?
בס"ד
הכוונה בכלל לא לתלמידיו הכוונה כאן זה כפירה שהמלכות דהיינו המדינה תהפך למינות שלטון לא תורני אנטי וזה יקרה בארץ ישראל אחרי השלב הראשון של קיבוץ גלויות
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 03, 2011, 21:08:39
אבל שוב, בתקופת חז"ל הכוונה למינים היה תלמידי ישוע, רק מאוחר יותר זה הפך גם לכופרים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 03, 2011, 22:07:33
בס''ד

יש מחלוקת לגבי הזוהר. אז מה? אני אישית מסכים עם אלה שמגינים על הזוהר אבל היו תלמידי חכמים עם דעות אחרות. יש שבעים פנים לתורה.

לעומת שבעים פנים לתורה (שזה דבר מקובל), גם יש כופרים (שזה לא מקובל). כפירה היא בגידה. אז איך מבחינים בין שבעים פנים לתורה לבין כפירה בוגדנית? פשוט מאוד: חייב להיות מקור אמיתי מחז''ל לכל דעה וחייב להיות אמונה שלמה בתורתנו הקדושה יחד עם רצון כן לעשות מה שהקב''ה ציווה אותנו לעשות.

הכופרים המתבוללים רוצים להרוס את עם ישראל רוחנית. הם לא יצליחו. כל מילה, כל אות בתורתנו היא אמת מוחלטת. על זה אין שום מחלוקת בין תלמידי חכמים. לגבי ספר הזוהר, זה ספר שבא אחרי כן והייתה מחלוקת לגביו. שוב אני דוקא כן מאמין בספר הזוהר אבל אני מכיר את הדעות האחרות מתלמידי חכמים מסויימים.

אולם לגבי התורה עצמה - גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה - מי שרואה את הניסים בדורנו והתגשמות הנבואות ועדיין לא מאמין, אדם כזה לא רק כופר אלא ממש עיוור. מי שרואה את עם ישראל וההיסטוריה שלו ולא רואה נס אלוקי, הוא עיוור. מי שרואה עם קטן ושנוא על ידי כל העולם ששורד אלפי שנים בלי מולדת וחוזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות ממש כמו שהתנבא בתורה ובתנ''ך ובחז''ל, מי שרואה את זה ולא מבין שזה נס אלוקי כל כך מדהים, כופר כזה הוא עיוור.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 03, 2011, 22:12:02

א.נכון, וזה עדיין מגעיל, מה אכפת לי אם אלוהים כביכול הורה זאת.
ב. כלא? למה צריך לתלות אותם בצורה כ"כ אכזרית?
ג.אין ספק שהנצרות והאיסלאם לא בדיוק "תמימים" ורצחו מיליונים, אבל זה בכל זאת לא הנושא.
א. מה שבעניך מגעיל, בעיני רוב העולם (לא רק בעיני היהודים) הוא מלחמה טבעית (לנצח ניצחון מוחלט את האוייב).
אל תשכח שהעמים של אז לא היו "נאורים" כמוך היום (מן הסתם הם לא היו מרחמים על עם ישראל אם הם היו מנצחים).

ב. זה בדיוק מה שקורה היום עם מחבלים עם דם יהודי על הידיים (אמרתי כלא? - סליחה. התכוונתי לבית מלון).

ג. זה דווקא כן הנושא - אתה משווה ללא סוף בין היהדות לבין עמים אכזריים ורצחניים, אבל משום מה "שוכח" שעם ישראל לא עשה משהו דומה לנוצרים והמוסלמים מעבר לגבולות ארץ ישראל.
אנחנו נלחמנו (ונילחם בעתיד) רק בגבולות ארץ ישראל - עמים שנמצאים מחוץ לארץ לא אמורים לעניין אותנו (כל עוד הם לא קוראים תיגר על קיומנו הפיזי).
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 03, 2011, 22:42:42
אין הבדל בין מה שאתה אמרת לבין זה...

בס''ד

הנוצרים כן מאמינים שהם מייצגים את האמת. גם המוסלמים וגם האתאיסטים חושבים שהם מייצגים את האמת. (אתאיזם זה גם דת.) ההבדל הוא שכל אלה לא צודקים ואנו היהודים הנאמנים כן צודקים.

המתייוונים המתבוללים הורסים את עם ישראל ומסכנים את קיומנו. יש לנו זכות ואפילו חובה להלחם נגדם כדי להציל את אחינו. אנו אוהבים את העם שלנו ולא ניתן לבוגדי הערב רב להמשיך לגזול נשמות יהודיות בלי מאבק על כל יהודי.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 03, 2011, 23:02:00

אין לי בעיה עם האמונה ביהדות ואני לא כופר אל אף אחד לא להאמין, אבל הוא ניסה לשכנע אותי, אז עניתי לו. איפה כתבתי בדיוק דברי "רשעות" ו"אכזריות" נגד עם ישראל?
בניגוד לנדב אני לא חושב שיש צורך ב"מאבק כוחות", זה מזכיר לי קומוניזם, אני בסה"כ רוצה שהדת תופרד מהמדינה ושלא יכפו עליי לעשות כלום בשם הדת שאני לא מאמין בה.

בס''ד

אתה מטיף התבוללות ומרד נגד הקב''ה. זה יביא עונש על עם ישראל ר''ל. כופרים כמוך מעכבים את הגאולה, הורסים את העם שלנו רוחנית ומסכנים את קיומנו. חוסר ערכים יהודיים זה שורש כל הבעיות שלנו.

אתה כן אכזרי כי אתה מגן על הערבים המוסלמים הנאצים. אתה מפיץ שקרים על איך יש ערבים נאצים "מתונים". זה מסכן את קיומנו.

אתה מציע התאבדות לאומית - מדינה "פלסטינית" וגירוש של היהודים הגיבורים ביהודה ושומרון. אתה רוצה למסור את לב ליבה של המולדת היחידה שיש לעם ישראל לאוייב הנאצי.

אתה רוצה לגזול את ארצנו מעמנו. יהודה שומרון וירושלים מהווים הלב והנשמה של עם ישראל. אתה רוצה להשמיד את החלום היהודי של אלפי שנים. למסור את הלב שלנו לבני עמלק שמבטיחים לבצע שואה נגדנו.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על מאי 04, 2011, 09:06:19
אבל שוב, בתקופת חז"ל הכוונה למינים היה תלמידי ישוע, רק מאוחר יותר זה הפך גם לכופרים.
בס"ד
את זה אני לא יודע צריך לבדוק...
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 05, 2011, 20:33:03
בס''ד

יש מחלוקת לגבי הזוהר. אז מה? אני אישית מסכים עם אלה שמגינים על הזוהר אבל היו תלמידי חכמים עם דעות אחרות. יש שבעים פנים לתורה.

לעומת שבעים פנים לתורה (שזה דבר מקובל), גם יש כופרים (שזה לא מקובל). כפירה היא בגידה. אז איך מבחינים בין שבעים פנים לתורה לבין כפירה בוגדנית? פשוט מאוד: חייב להיות מקור אמיתי מחז''ל לכל דעה וחייב להיות אמונה שלמה בתורתנו הקדושה יחד עם רצון כן לעשות מה שהקב''ה ציווה אותנו לעשות.

הכופרים המתבוללים רוצים להרוס את עם ישראל רוחנית. הם לא יצליחו. כל מילה, כל אות בתורתנו היא אמת מוחלטת. על זה אין שום מחלוקת בין תלמידי חכמים. לגבי ספר הזוהר, זה ספר שבא אחרי כן והייתה מחלוקת לגביו. שוב אני דוקא כן מאמין בספר הזוהר אבל אני מכיר את הדעות האחרות מתלמידי חכמים מסויימים.

אולם לגבי התורה עצמה - גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה - מי שרואה את הניסים בדורנו והתגשמות הנבואות ועדיין לא מאמין, אדם כזה לא רק כופר אלא ממש עיוור. מי שרואה את עם ישראל וההיסטוריה שלו ולא רואה נס אלוקי, הוא עיוור. מי שרואה עם קטן ושנוא על ידי כל העולם ששורד אלפי שנים בלי מולדת וחוזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות ממש כמו שהתנבא בתורה ובתנ''ך ובחז''ל, מי שרואה את זה ולא מבין שזה נס אלוקי כל כך מדהים, כופר כזה הוא עיוור.

גם רבנים וגם החוקרים אומרים שהזוהר נכתב בסביבות המאה ה13, אני מעדיף להאמין להם מאשר לאמונה בלי ביסוס.
אני לא מאמין בקב"ה, רוצה להאמין תפאדל, אל תכפה עליי להאמין.
אבל זה יש מחלוקת ביני לבינך, אולי אני לא "תלמיד חכם"(וגם אתה לא), אבל אני עדיין בן אדם ויש לי זכות להביא התנגדות לאמונה שלי.

אז אני עיוור, ניפגש בגיהנום.
אבל עדיין, אני לא רואה בנבואות שום התגשמות, עניתי כבר על זה, בקשר להיסטוריה שלנו, אנחנו לא העם הכי עתיק ששרד, אנחנו לא העם שעבר את רצח העם הכי קשה ושרד, אנחנו לא העם היחיד שהיה שנוא ושרד, אז מה כ"כ מיוחד בנו?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 05, 2011, 20:38:27
א. מה שבעניך מגעיל, בעיני רוב העולם (לא רק בעיני היהודים) הוא מלחמה טבעית (לנצח ניצחון מוחלט את האוייב).
אל תשכח שהעמים של אז לא היו "נאורים" כמוך היום (מן הסתם הם לא היו מרחמים על עם ישראל אם הם היו מנצחים).

ב. זה בדיוק מה שקורה היום עם מחבלים עם דם יהודי על הידיים (אמרתי כלא? - סליחה. התכוונתי לבית מלון).

ג. זה דווקא כן הנושא - אתה משווה ללא סוף בין היהדות לבין עמים אכזריים ורצחניים, אבל משום מה "שוכח" שעם ישראל לא עשה משהו דומה לנוצרים והמוסלמים מעבר לגבולות ארץ ישראל.
אנחנו נלחמנו (ונילחם בעתיד) רק בגבולות ארץ ישראל - עמים שנמצאים מחוץ לארץ לא אמורים לעניין אותנו (כל עוד הם לא קוראים תיגר על קיומנו הפיזי).

א. גם את הילדים הטף והנשים? אני באמת מקווה שרוב העולם לא חושב שצריך להשמיד את כל הנשים, הילדים והטף של האויבים שלהם.
ואני יודע שהעמים אז לא היו נאורים, אבל הם עדיין חיו ביניהם בשלום אז למה הם לא יכלו לחיות עם עוד עם בשלום? וגם עם ישראל הוא מיוחד לא? אנחנו יותר מוסריים מהם, אז איפה הרחמים?
ב.כן, אני מעדיף שלא יהיה עונש מוות בישראל(מלבד לנאצים כמובן), אבל גם אם נניח שהוצאה להורג זה בסדר. להוציא להורג ביום 311 איש(מתוכם 10 ילדים) ולחגוג את זה, זה כבר מוגזם ואכזרי.
ג. אני השוותי בין העם היהודי לנוצרי רק למה שאמר חיים על  כך שהיהדות היא אמת והראיתי שלא הייתה לו כל הוכחה, והיה לי בדיוק אותם הוכחות אם הייתי נוצרי אנטישמי, לא מעבר.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 05, 2011, 20:41:55
בס''ד

הנוצרים כן מאמינים שהם מייצגים את האמת. גם המוסלמים וגם האתאיסטים חושבים שהם מייצגים את האמת. (אתאיזם זה גם דת.) ההבדל הוא שכל אלה לא צודקים ואנו היהודים הנאמנים כן צודקים.

המתייוונים המתבוללים הורסים את עם ישראל ומסכנים את קיומנו. יש לנו זכות ואפילו חובה להלחם נגדם כדי להציל את אחינו. אנו אוהבים את העם שלנו ולא ניתן לבוגדי הערב רב להמשיך לגזול נשמות יהודיות בלי מאבק על כל יהודי.

אין לך שום הוכחה שהיהדות היא אמת ולי אין הוכחה שאתאיזם היא אמת, אתה מדבר בססמאות, אין לך הוכחה תכלס. ואתאיזם זה דת זה כמו להגיד שלא לשתות אלכוהול זה התמכרות.

איון בעיה במאבק, אבל בדרכים חוקיות ולא ברמיסת זכויות אדם ודרכים לא דמוקרטיות כפי שאתה מציע.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 05, 2011, 20:55:52
בס''ד

אתה מטיף התבוללות ומרד נגד הקב''ה. זה יביא עונש על עם ישראל ר''ל. כופרים כמוך מעכבים את הגאולה, הורסים את העם שלנו רוחנית ומסכנים את קיומנו. חוסר ערכים יהודיים זה שורש כל הבעיות שלנו.

אתה כן אכזרי כי אתה מגן על הערבים המוסלמים הנאצים. אתה מפיץ שקרים על איך יש ערבים נאצים "מתונים". זה מסכן את קיומנו.

אתה מציע התאבדות לאומית - מדינה "פלסטינית" וגירוש של היהודים הגיבורים ביהודה ושומרון. אתה רוצה למסור את לב ליבה של המולדת היחידה שיש לעם ישראל לאוייב הנאצי.

אתה רוצה לגזול את ארצנו מעמנו. יהודה שומרון וירושלים מהווים הלב והנשמה של עם ישראל. אתה רוצה להשמיד את החלום היהודי של אלפי שנים. למסור את הלב שלנו לבני עמלק שמבטיחים לבצע שואה נגדנו.

אני לא מטיף למרד נגד אלוהים או להתבוללות, אני רק טוען שאין כל הצדקה לכפות עליי משהו בשם האמונה ושאסור להוציא מהחוק נישואי תערובת, אני לא מטיף לזה אני רק לא מתנגד לזה.

אז כל מי שערבי או מוסלמי הוא קיצוני בלי להכיר אותו? אני דווקא מכיר ערבים מכל הסוגים(דרוזים, נוצרים, מוסלמים) והם בסדר גמור, הם בהחלט מה שאתה מכנה "מתונים" וגם הסקרים בעולם הערבי והמוסלמי מראים שיש שם לא מעט "מתונים". תמונת המצב שאני רואה שונה משלך.

אני כבר אמרתי שאני רוצה שהשטחים הקדושים יישארו אצלנו, אבל כן יש צורך בפתרון בעיית הפליטים והפתרון הוא או שינוי חוק השבות לחזרה של הפלסטינים לא"י שזה יהפוך אותנו למדינה דו לאומית במקרה הטוב ואת זה אני לא רוצה, או מדינה פלסטינית  בחלק מיו"ש ועזה. אני מעדיף את האופציה השנייה.
אני לא רוצה לגזול את מדינת ישראל, אני רוצה שהיא תתקיים ובשביל שהיא תתקיים כמדינה יהודית לאורך זמן צריך לפתור את בעיית הפליטים והפרת זכויות אדם היא לא הדרך, הדרך שלי היא הקמת מדינה פלסטינית או בשלטון עצמי או בשלום.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 05, 2011, 23:07:38

א. גם את הילדים הטף והנשים? אני באמת מקווה שרוב העולם לא חושב שצריך להשמיד את כל הנשים, הילדים והטף של האויבים שלהם.
ואני יודע שהעמים אז לא היו נאורים, אבל הם עדיין חיו ביניהם בשלום אז למה הם לא יכלו לחיות עם עוד עם בשלום? וגם עם ישראל הוא מיוחד לא? אנחנו יותר מוסריים מהם, אז איפה הרחמים?
ב.כן, אני מעדיף שלא יהיה עונש מוות בישראל(מלבד לנאצים כמובן), אבל גם אם נניח שהוצאה להורג זה בסדר. להוציא להורג ביום 311 איש(מתוכם 10 ילדים) ולחגוג את זה, זה כבר מוגזם ואכזרי.
ג. אני השוותי בין העם היהודי לנוצרי רק למה שאמר חיים על  כך שהיהדות היא אמת והראיתי שלא הייתה לו כל הוכחה, והיה לי בדיוק אותם הוכחות אם הייתי נוצרי אנטישמי, לא מעבר.
א. ברגע שאני מנצח את האוייב (מה שאתה קורא אכזריות), אני מרחם על בני עמי בכך שאני חוסך מהם מלחמות עתידיות עם אותם ילדים (שיגדלו כידוע לך).
זה המוסר בתורה - קודם כל לרחם על עצמנו, ואז לחשוב על אחרים.

ב. אנחנו לא חוגגים את התלייה של הצוררים (וגם אם כן - אין כל רע בזה), אלא חוגגים את הישרדותנו (שזו סיבה למסיבה).

ג. ברגע שאתה שולל את היהדות, אתה שולל אוטומטית גם את הנצרות והאסלאם (שהם חיקוי זול של היהדות), ולכן ההשוואה לא רלוונטית.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 06, 2011, 02:39:07
בס''ד

ציטוט
אבל עדיין, אני לא רואה בנבואות שום התגשמות, עניתי כבר על זה, בקשר להיסטוריה שלנו, אנחנו לא העם הכי עתיק ששרד, אנחנו לא העם שעבר את רצח העם הכי קשה ושרד, אנחנו לא העם היחיד שהיה שנוא ושרד, אז מה כ"כ מיוחד בנו?

א. האם יש עוד עם שגורש מארצו בשואה נוראה וחזר לארצו אחרי 2000 שנים של גלות?

ב. האם יש עוד עם שכל כך שנוא שהרוב המכריע של החלטות האו''ם במשך עשורים מתייחסות אליו? הרוב המכריע של החלטות האו''ם מתייסחות למדינה הקטנטונת שלנו ואתה אומר שיש אומות אחרות במצב דומה?

ג. האם יש עוד עם ששורד למרות עויינות כל העולם לא רק בגלל אנטישמיות אלא גם כי יש לערבים את רוב משאבי הנפט וטריליוני דולרים שהם מרוויחים מזה?

ד. יש את הערבים מול היהודים. הערבים תומכים בערבים. והיהודים תומכים בערבים. כולם תומכים בערבים. אף אחד לא תומך ביהודים. והיהודים מנצחים במלחמות תוך שישה ימים כשיש לערבים באוכלוסיה פי מאה מהיהודים. יש עם אחר במצב דומה?

ה. היהודים שורדים למרות שהם לא רוצים לשרוד. רוב רובם תמיד בוחרים בהתבוללות. היהודים רוצים להיות מקובלים בכל מחיר. אף על פי כן, העם הקטן והשנוא הזה שורד אלפי שנים בלי מולדת. זה לא נס ענקי?

ו. לפני 100 שנה, ארץ ישראל הייתה שממה. עכשיו היא המדינה היפה ביותר שבעולם. האם המדבר לא פורח עם חזרת היהודים לארצם?

לסיכום אתה כן עיוור. אפילו הגויים הנוצרים שמאמינים בעבודה זרה מכירים בניסים המדהימים של עם ישראל. אין עם כמו עם ישראל. אין ארץ כמו ארץ ישראל. אין אמונה כמו אמונת ישראל. אין אל כמו אלוקי ישראל.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 06, 2011, 03:01:50
בס''ד

ציטוט
אין לך שום הוכחה שהיהדות היא אמת ולי אין הוכחה שאתאיזם היא אמת, אתה מדבר בססמאות, אין לך הוכחה תכלס. ואתאיזם זה דת זה כמו להגיד שלא לשתות אלכוהול זה התמכרות.

אתה חצי צודק: אין לך שום הוכחה שהאתאיזם אמת ולא תהיה לך שום הוכחה כי האתאיזם היא דת של שקר מגוחך. אך ההוכחות שהתורה היא אמת כל כך ברורות לכל אדם שאינו עיוור.

ציטוט
איון בעיה במאבק, אבל בדרכים חוקיות ולא ברמיסת זכויות אדם ודרכים לא דמוקרטיות כפי שאתה מציע.

זה אתה והממסד של הערב רב הבוגדני בא''י שרומסים זכויות היהודים. אתם רוצחים את היהודים ומבצעים שואה פיזית ורוחנים נגדם כשאתם מגרשים אותם מארצם, מוסרים את ארצם לערבים הנאצים, מחמשים את המחבלים המרצחים הערבים, מזמינים מחבלים ערבים ומוסלמים נאצים מסודן לא''י, ומשתיקים באופן פשיסטי כל יהודי טוב שרוצה למחות נגד הפשעים שלכם.

כל ה"חוקים" שלכם צבועים. כי אתם גזענים. אתה מכחיש שואה שמכחיש את חטיפת התינוקות היהודים מתימן ואומר שעשרות אלפי היהודים מתימן שמעידים על זה שקרנים. גם הממסד "הכריע" שכל היהודים האלה שקרנים. כי אתם גזענים נגד יהודים מתימן בפרט ומזרחיים בכלל. וכל זה רק חלק מהשנאה העצמית החולנית שלכם כלפי עם ישראל כולו.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על מאי 06, 2011, 03:24:26
בס''ד

ציטוט
אני לא מטיף למרד נגד אלוהים או להתבוללות, אני רק טוען שאין כל הצדקה לכפות עליי משהו בשם האמונה ושאסור להוציא מהחוק נישואי תערובת, אני לא מטיף לזה אני רק לא מתנגד לזה.

אתה רוצה לאפשר התבוללות המונית שתהרוס את עם ישראל. זה כן מרד נגד אלוקים וזה כן בגידה בעם ישראל. אתה מוכן לכפות גירושים על יהודים, אתה מוכן לכפות שואה על יהודים דרך הסכמים כמו אוסלו, אתה מוכן לכפות על יהודים שהם חייבים להתגייס ולהצטרף בגירושים, אתה מוכן לכפות על יהודים לשלם מיסים עצומים כדי לממן את הערבים הנאצים שרוצים להשמיד אותנו, אתה מוכן לזרוק יהודים טובים לכלא רק בגלל דעותיהם כמו שנעשו למו''ר הרב מאיר דוד כהנא זצוק''ל הי''ד ונעם פדרמן הי''ו - אז אתה כופה עלינו את הבולשביזם שלך.

ציטוט
אז כל מי שערבי או מוסלמי הוא קיצוני בלי להכיר אותו? אני דווקא מכיר ערבים מכל הסוגים(דרוזים, נוצרים, מוסלמים) והם בסדר גמור, הם בהחלט מה שאתה מכנה "מתונים" וגם הסקרים בעולם הערבי והמוסלמי מראים שיש שם לא מעט "מתונים". תמונת המצב שאני רואה שונה משלך.

אי אפשר להאמין בדת נאצית ולהיות "מתון". אתה חושב שאנטישמים "בסדר" כי אתה אנטישמי. כל מדינה ערבית מטיפה נאציות נגד עם ישראל. אין מדינה ערבית "מתונה" ולא תהיה. אפילו אמנון רובינשטיין ממייסדי מרץ השווה את התקשורת במצרים לתקשורת של גרמניה הנאצית. אתה חי בפנטזיות כי אתה כל כך רוצה להאמין שהערבים הנאצים יקבלו אותך. הם מזלזלים בך והם צוחקים עליך.

ציטוט
אני כבר אמרתי שאני רוצה שהשטחים הקדושים יישארו אצלנו, אבל כן יש צורך בפתרון בעיית הפליטים והפתרון הוא או שינוי חוק השבות לחזרה של הפלסטינים לא"י שזה יהפוך אותנו למדינה דו לאומית במקרה הטוב ואת זה אני לא רוצה, או מדינה פלסטינית  בחלק מיו"ש ועזה. אני מעדיף את האופציה השנייה.
אני לא רוצה לגזול את מדינת ישראל, אני רוצה שהיא תתקיים ובשביל שהיא תתקיים כמדינה יהודית לאורך זמן צריך לפתור את בעיית הפליטים והפרת זכויות אדם היא לא הדרך, הדרך שלי היא הקמת מדינה פלסטינית או בשלטון עצמי או בשלום.

כל ארץ ישראל קדושה ואסור לוותר על מילימטר. אתה מציע התאבדות לאומית. מדינה "פלסטינית" פירושה חזרה לגבולות של עשרה קילומטרים. זה פשוט מאוד: או הם או אנחנו. אני מעדיף אנחנו. אתה מסכן את קיום עם ישראל מכל בחינה. אתה גייס חמישי.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 05:20:03

אז כל מי שערבי או מוסלמי הוא קיצוני בלי להכיר אותו? אני דווקא מכיר ערבים מכל הסוגים(דרוזים, נוצרים, מוסלמים) והם בסדר גמור, הם בהחלט מה שאתה מכנה "מתונים" וגם הסקרים בעולם הערבי והמוסלמי מראים שיש שם לא מעט "מתונים". תמונת המצב שאני רואה שונה משלך.

אני כבר אמרתי שאני רוצה שהשטחים הקדושים יישארו אצלנו, אבל כן יש צורך בפתרון בעיית הפליטים והפתרון הוא או שינוי חוק השבות לחזרה של הפלסטינים לא"י שזה יהפוך אותנו למדינה דו לאומית במקרה הטוב ואת זה אני לא רוצה, או מדינה פלסטינית  בחלק מיו"ש ועזה. אני מעדיף את האופציה השנייה.
אני לא רוצה לגזול את מדינת ישראל, אני רוצה שהיא תתקיים ובשביל שהיא תתקיים כמדינה יהודית לאורך זמן צריך לפתור את בעיית הפליטים והפרת זכויות אדם היא לא הדרך, הדרך שלי היא הקמת מדינה פלסטינית או בשלטון עצמי או בשלום.
רועי למד מחבריו המסלמים היאך לעוות נתונים, הביא את הת'קיה לרמות חדשות לגמרי שעוד לא חזינו, קודם סילף את הצופיזם, ניסה וניסה לעוות את האחמדיה ולהכלילה באסלאם, ניסה לספק זרם מתון, זרם שעונה להגדרה הלזו לא סופקה על ידיו, אז מניין היומרה לטעון שישנם מתונים? רועי תפסיק לקשקש שטויות, או שתביא משהו קונקרטי או שתפסיק לחזור על עצמך, כאן זה לא פורום ספורטאנטר.......

 

 
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: רועי דרקון צהוב על מאי 06, 2011, 07:07:07
אני חושב שבגלל שרועי לא מאמין אז הוא מפחד ולא יכול לראות את התמונה המלאה ,במצב זה המוח הופך ל"סתום" וקל קליטה עבור התעמולה .
רועי ,אתה מחפש הוכחות ?  תחפש ותמצא כי יש המון  . . .
רוצה כמה ?

במקורותינו רשום, שנים ליפני שהטכנולוגיה (שלרוב עם השנים הומצאה ע"י יהודים) יכלה לאמת מידע זה לכעובדה .
1-כדור הארץ עגול ומסתובב על צירו ,שבחצי כדור יש אור בחצי השני יש חושך ויש מקום שבו ביום ארוך והלילה גם (הקוטב). . .
2-המספר המדויק והאסטרונומי של הכוכבים,כאשר עין בילתי מזוינת יכלה לראות מאות בלבד.

יש עוד המון הוכחות  ,תבדוק ושתאמין הכל יראה לך פתאום כל כך שונה . . .
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 13:48:24
א. ברגע שאני מנצח את האוייב (מה שאתה קורא אכזריות), אני מרחם על בני עמי בכך שאני חוסך מהם מלחמות עתידיות עם אותם ילדים (שיגדלו כידוע לך).
זה המוסר בתורה - קודם כל לרחם על עצמנו, ואז לחשוב על אחרים.

ב. אנחנו לא חוגגים את התלייה של הצוררים (וגם אם כן - אין כל רע בזה), אלא חוגגים את הישרדותנו (שזו סיבה למסיבה).

ג. ברגע שאתה שולל את היהדות, אתה שולל אוטומטית גם את הנצרות והאסלאם (שהם חיקוי זול של היהדות), ולכן ההשוואה לא רלוונטית.

א. ומה אם הם לא רוצים להילחם אולי הילדים ירצו לחיות בשקט? אתה לא יכול להרוג אנשים רק כי אולי בעתיד אם יתקפו אותך.
ב. אני לא מדבר על פורים, אני מדבר על החגיגות שהיו באותו היום כפי שמסופר במגילה.
ג.נכון, רק טענתי שאין הבדל בין מה שהוא אמר למה שאני אמרתי, כי בשני המקרים אין שום הוכחות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 14:02:04
בס''ד

א. האם יש עוד עם שגורש מארצו בשואה נוראה וחזר לארצו אחרי 2000 שנים של גלות?

ב. האם יש עוד עם שכל כך שנוא שהרוב המכריע של החלטות האו''ם במשך עשורים מתייחסות אליו? הרוב המכריע של החלטות האו''ם מתייסחות למדינה הקטנטונת שלנו ואתה אומר שיש אומות אחרות במצב דומה?

ג. האם יש עוד עם ששורד למרות עויינות כל העולם לא רק בגלל אנטישמיות אלא גם כי יש לערבים את רוב משאבי הנפט וטריליוני דולרים שהם מרוויחים מזה?

ד. יש את הערבים מול היהודים. הערבים תומכים בערבים. והיהודים תומכים בערבים. כולם תומכים בערבים. אף אחד לא תומך ביהודים. והיהודים מנצחים במלחמות תוך שישה ימים כשיש לערבים באוכלוסיה פי מאה מהיהודים. יש עם אחר במצב דומה?

ה. היהודים שורדים למרות שהם לא רוצים לשרוד. רוב רובם תמיד בוחרים בהתבוללות. היהודים רוצים להיות מקובלים בכל מחיר. אף על פי כן, העם הקטן והשנוא הזה שורד אלפי שנים בלי מולדת. זה לא נס ענקי?

ו. לפני 100 שנה, ארץ ישראל הייתה שממה. עכשיו היא המדינה היפה ביותר שבעולם. האם המדבר לא פורח עם חזרת היהודים לארצם?

לסיכום אתה כן עיוור. אפילו הגויים הנוצרים שמאמינים בעבודה זרה מכירים בניסים המדהימים של עם ישראל. אין עם כמו עם ישראל. אין ארץ כמו ארץ ישראל. אין אמונה כמו אמונת ישראל. אין אל כמו אלוקי ישראל.
1. לא 2000 שנה, אבל הארמנים המון שנים לא היו בארצם וחזרו
2. מה האו"ם קשור להישרדות שלנו? ראינו עד כמה הוא משפיע על העולם...
3.נוצרים נטבחו בזמן האימפריה הרומאית, 24 מיליון אינדאנים נרצחו ע"י האירופאים, 1.5 מיליון ארמנים נטבחו ע"י הטורקים, להמשיך? כל העמים האלה איתנו היום.
4. אף מלחמה(מלבד ההתשה ולבנון) ישראל לא ניצחה לבד, תמיד מישהו בעולם עזר לנו. וגם בהתשה ולבנון, היה לנו נשק מן העולם.
5.לא, שרדנו בעיקר בגלל שפוזרנו בעולם,  כי היו כ"כ הרבה קהילות יהודיות מפוזרות בעולם ככה שהיה קשה להשמיד אותנו.
6. לא נס, אלא עבודה קשה ומדהימה של העליות הראשונות שעבדו קשה כדי להפריח את הארץ הזו והצליחו. אבל עדיין אנחנו לא המדינה הכי יפה בעולם, שוויץ יפה פי 100.כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 14:22:10
בס''ד

אתה חצי צודק: אין לך שום הוכחה שהאתאיזם אמת ולא תהיה לך שום הוכחה כי האתאיזם היא דת של שקר מגוחך. אך ההוכחות שהתורה היא אמת כל כך ברורות לכל אדם שאינו עיוור.

זה אתה והממסד של הערב רב הבוגדני בא''י שרומסים זכויות היהודים. אתם רוצחים את היהודים ומבצעים שואה פיזית ורוחנים נגדם כשאתם מגרשים אותם מארצם, מוסרים את ארצם לערבים הנאצים, מחמשים את המחבלים המרצחים הערבים, מזמינים מחבלים ערבים ומוסלמים נאצים מסודן לא''י, ומשתיקים באופן פשיסטי כל יהודי טוב שרוצה למחות נגד הפשעים שלכם.

כל ה"חוקים" שלכם צבועים. כי אתם גזענים. אתה מכחיש שואה שמכחיש את חטיפת התינוקות היהודים מתימן ואומר שעשרות אלפי היהודים מתימן שמעידים על זה שקרנים. גם הממסד "הכריע" שכל היהודים האלה שקרנים. כי אתם גזענים נגד יהודים מתימן בפרט ומזרחיים בכלל. וכל זה רק חלק מהשנאה העצמית החולנית שלכם כלפי עם ישראל כולו.

1. שום הוכחה, אין לך שום הוכחה. אי אפשר להוכיח את קיום אלוהים, כמו שאי אפשר להפריח אותו.
2.הממשל לא רוצח יהודים, הממשל לא מבצע שואה נגד יהודים, זו הגזמה פרועה. גירוש גוש קטיף בא כחלק מהתנגשות זכויות אדם בין חיים וביטחון לבין זכות לחירות, הממשל החליט שהזכות לחיים וביטחון חשובה יותר, זה לגיטימי. הממשל לא מסר לערבים את מדינת ישראל עד כמה שידוע לי. הממשל לא מזמין  פליטים מסודן, עד כמה שאני יודע הוא רוצה לגרש אותם. הממשל לא פועל באופן פשיסטי נגד אף אחד, הממשל לא השתיק אף אחד.
3.אני לא מכחיש שואה, אני כן חושב שלא היה חטיפה של אלפי תינוקות כפי שאתה טוען ולאותם יהודי תימן לא הייתה הוכחה לחטיפה אלא רק שהתייחסו אליהם בצורה נוראית(וזה ידוע) זה שלא הביאו להם את הגופות לא אומר שחטפו אותם, זה רק אומר שהייתה אפליה קשה נגד התימנים ושפשוט קברו את הגופות בלי להתייחס להורים. ה"ממסד" קבע שמרבית המקרים לא קרו, שבעצם התינוקות מתו בגלל התרשלות או יחס בלתי הולם ולכן לא נתנו להורים גופה או תעודת פטירה.

כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 14:25:59
רועי למד מחבריו המסלמים היאך לעוות נתונים, הביא את הת'קיה לרמות חדשות לגמרי שעוד לא חזינו, קודם סילף את הצופיזם, ניסה וניסה לעוות את האחמדיה ולהכלילה באסלאם, ניסה לספק זרם מתון, זרם שעונה להגדרה הלזו לא סופקה על ידיו, אז מניין היומרה לטעון שישנם מתונים? רועי תפסיק לקשקש שטויות, או שתביא משהו קונקרטי או שתפסיק לחזור על עצמך, כאן זה לא פורום ספורטאנטר.......

 

 

האחמדים הם חלק מהאיסלאם, זה שהחלק מהמוסלמים לא מכירים בהם זה לא אומר שהם אינם מוסלמים.
היומרה היא שלוש דברים: א. סקרים שאתה הבאת מראים שרק 11% מהמוסלמים בארץ הם "דתיים מאוד" מאלה שלא דתיים מאוד חלקם הגדול הם מה שאתם קוראים לו "מתון" כך זה גם ברוב העולם. ב. שוב, יש את האחמדים והאסלאם הליברלי ומלבדם בכל זרם קיצוני יש גם אנשים שהם אינם דתיים מאוד והם  בהחלט "מתונים" ג. אנשים שאני מכיר אישית, הכי קל לעמוד מול מחשב ולספק נתונים על אנשים שאמרו דברים, המבחן האמיתי הוא מבחן המציאות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 14:39:39

האחמדים הם חלק מהאיסלאם, זה שהחלק מהמוסלמים לא מכירים בהם זה לא אומר שהם אינם מוסלמים.
היומרה היא שלוש דברים: א. סקרים שאתה הבאת מראים שרק 11% מהמוסלמים בארץ הם "דתיים מאוד" מאלה שלא דתיים מאוד חלקם הגדול הם מה שאתם קוראים לו "מתון" כך זה גם ברוב העולם. ב. שוב, יש את האחמדים והאסלאם הליברלי ומלבדם בכל זרם קיצוני יש גם אנשים שהם אינם דתיים מאוד והם  בהחלט "מתונים" ג. אנשים שאני מכיר אישית, הכי קל לעמוד מול מחשב ולספק נתונים על אנשים שאמרו דברים, המבחן האמיתי הוא מבחן המציאות.
א.לא, אוויל, רוב מוחץ של הציוויליזציה האסלאמית שייכת לאחד מזרמי ההלכה שמניתי בדיון הקודם בינינו ( כולל 89% מאלה שנמצאים בארץ)
ב. האחמדים דוחים עקרונות אלמנטרים של האסלאם ונותנים למירזא ע'ולאם אחמד אלקאדיאני הגדרה של נביא, זה לא אסלאם וזה ממש לא קומץ שהכריז עליהם כופרים כי אם כל זרמי האסלאם כפי שהראיתי לך בלינק לדברי הסיום של הכנס שהתקיים במכה ב-74 .


כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 14:42:32
בס''ד

אתה רוצה לאפשר התבוללות המונית שתהרוס את עם ישראל. זה כן מרד נגד אלוקים וזה כן בגידה בעם ישראל. אתה מוכן לכפות גירושים על יהודים, אתה מוכן לכפות שואה על יהודים דרך הסכמים כמו אוסלו, אתה מוכן לכפות על יהודים שהם חייבים להתגייס ולהצטרף בגירושים, אתה מוכן לכפות על יהודים לשלם מיסים עצומים כדי לממן את הערבים הנאצים שרוצים להשמיד אותנו, אתה מוכן לזרוק יהודים טובים לכלא רק בגלל דעותיהם כמו שנעשו למו''ר הרב מאיר דוד כהנא זצוק''ל הי''ד ונעם פדרמן הי''ו - אז אתה כופה עלינו את הבולשביזם שלך.

אי אפשר להאמין בדת נאצית ולהיות "מתון". אתה חושב שאנטישמים "בסדר" כי אתה אנטישמי. כל מדינה ערבית מטיפה נאציות נגד עם ישראל. אין מדינה ערבית "מתונה" ולא תהיה. אפילו אמנון רובינשטיין ממייסדי מרץ השווה את התקשורת במצרים לתקשורת של גרמניה הנאצית. אתה חי בפנטזיות כי אתה כל כך רוצה להאמין שהערבים הנאצים יקבלו אותך. הם מזלזלים בך והם צוחקים עליך.

כל ארץ ישראל קדושה ואסור לוותר על מילימטר. אתה מציע התאבדות לאומית. מדינה "פלסטינית" פירושה חזרה לגבולות של עשרה קילומטרים. זה פשוט מאוד: או הם או אנחנו. אני מעדיף אנחנו. אתה מסכן את קיום עם ישראל מכל בחינה. אתה גייס חמישי.

א.אני לא רוצה לכפות התבוללות, כמה פעמים אפשר לחזור על זה? אני לא רוצה לכפות גירושים על יהודים, אם הם רוצים להישאר שיישארו אבל הם יחיו במדינה אחרת ובלי אזרחות פלסטינית, יגרשו אותם לכאן... במקרה הטוב. מה הקשר בין המסים(נושא אחר שבכלל לא הועלה לדיון) לבין הערבים? הערבים מקבלים חלק מהמסים אבל בטח לא את רובם. כהנא לא נכנס לכלא בגלל דעותיו, מפלגתו הוצאה מהכנסת מאחר שהסיתה לגזענות. נעם פדרמן נכנס לכלא בגלל פעולות שלו( ניסיון פיצוץ רכבת) ופעם אחת ישב בגלל הסתה לגזענות שזה הוא פשע בכל מדינה.
ב.בטח שאפשר להאמין בדת רצחנית ולהיות מתון, רוב המוסלמים פשוט לא מכירים את הדת של עצמם. יש מדינות מוסלמיות מתונות, ירדן היא ידידת אמת של ישראל, במצרים בערך חצי בעד שלום עם ישראל(זה לא הרבה כ"כ אבל זה גם לא מדינה קיצונית), גם ברשות יש בערך 60% בעד שלום עם ישראל.
אני לא רוצה שהערבים "יקבלו" אותי, אני פשוט רואה את המציאות, היא בטח לא ורודה, הערבים לא "מתים" עלינו אבל היא גם לא שחורה  כפי שאתה מציג אותה.
הגבולות של עשרה קילומטר זה תוכנית החלוקה, אני רוצה לחזור לקווי 67(עם שינויים), יש הבדל.  המציאות לא כ"כ פשוטה זה לא הוא הם או אנחנו, זה לא שחור או לבן, המציאות היא מורכבת ולא שטחית כפי שאתה מתאר אותה.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 15:30:37
אני חושב שבגלל שרועי לא מאמין אז הוא מפחד ולא יכול לראות את התמונה המלאה ,במצב זה המוח הופך ל"סתום" וקל קליטה עבור התעמולה .
רועי ,אתה מחפש הוכחות ?  תחפש ותמצא כי יש המון  . . .
רוצה כמה ?

במקורותינו רשום, שנים ליפני שהטכנולוגיה (שלרוב עם השנים הומצאה ע"י יהודים) יכלה לאמת מידע זה לכעובדה .
1-כדור הארץ עגול ומסתובב על צירו ,שבחצי כדור יש אור בחצי השני יש חושך ויש מקום שבו ביום ארוך והלילה גם (הקוטב). . .
2-המספר המדויק והאסטרונומי של הכוכבים,כאשר עין בילתי מזוינת יכלה לראות מאות בלבד.

יש עוד המון הוכחות  ,תבדוק ושתאמין הכל יראה לך פתאום כל כך שונה . . .

נו באמת, אתה חושב שאני לא מכיר את השטויות האלה של זמיר כהן...
1.זה הקטע המדובר :כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור =כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור
אלין לתתא ואלין לעילא =אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה
וכל אינון בריין משניין בחזוויהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא =וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכד', - מחמת שינוי האוויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם.
ועל דא אית אתר בישובא =ועל כן יש מקום בעולם כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין ליליא = כאשר אור לאֶלֶה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה,
ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא = ויש מקום בעולם שהיום בו ארוך ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט
דהכי כתיב (כך כתוב) 'אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך תהלים קלט!
ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא= וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה.
בקטע קצר וקולע זה של הזוהר נכללות מספר ידיעות נכבדות:

א. העולם בצורת כדור; ולא כהבנת האנושות אז שהעולם שטוח.
ב. כדה"א אינו עומד במקומו בקביעות אלא מתגלגל ומסתובב סביב צירו.
ג. לא רק בחציו העליון של הכדור מתגוררים בני-אדם, אלא גם בחציו התחתון.
ד. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון עומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כוח הכבידה. (נזכיר שניוטון היה חי לפני כ-300 שנה בלבד, והנה לפני כ-2000 שנה נכתב בספר יהודי עתיק על אודות כוח הכבידה), האומנם לא ניוטון הוא הראשון שגילה על הימצאות כוח הכבידה?
ה. כאשר בחלק זה של העולם שורר יום - בחלקו האחר שורר לילה, ולהיפך.
ו. ויש מקום שמואר זמן רב, והלילה קצר ביותר (ואכן, התברר כי עקב הזוויות השונות של סיבוב כדה"א, אזורים מסוימים בקוטב הצפוני מוארים ברצף במשך רוב חודשי השנה וחשוכים לזמן קצר).

(מתוך המהפך עמוד 64-70 תמצות ועריכה)
עכשיו בוא נבדוק אותו:
א.האנושות ידעה שכדה"א עגול עוד לפני שהזוהר נכתב במאה ה13.רעיון  של כדוה"א עגול הוצע לראשונה ע"י פיתגורס במאה ה6 לפנה"ס, באותו זמן הרעיון עוד לא ממש צבר תומכים. מאוחר יותר, אמפדולקס פילוסוף בן המאה ה5 לפני הספירה, הושפע מפיתגורס וגם הגיע למסקנה שהעולם הוא כדורי.
אחד מתלמידיו של אמפדולקס היה אריסטו שחי במאה ה4 לפני הספירה, הוא הגיע גם כן למסקנה שכדה"א הוא עגול, אריסטו נחשב לפילוסוף היווני הגדול בכל הזמנים גם בחייו ומכאן הרעיון שכדה"א הוא עגול התפשט כמו אש בשדה קוצים ותוך זמן קצר הרעיון הזה זכה לאהדה אצל מרביתם של הפילוסופים היוונים.
עוד פילוסוף חשוב מאוד באותה תקופה שקיבל את דבריו של אמפדולקס היה אפלטון, אלה הם דברים שכתב "נתקבל על דעתי שאם עגולה היא [הארץ] ומצויה באמצע השמים, אין לה צורך לא באוויר ולא במשענת אחרת מעין זו לבלי נפול. אלא שוות השמיים מכל עבריהם שווים זה לזה, ושיווי משקלה של הארץ עצמה, די להם לקיימה במצב זה". (משפטו ומותו של סוקרטס, פידון, עמ' 153).
דבריו של תלמי אסטרונום יווני מן המאה ה2 לספירה, מראים לנו שבתקופה זו זה היה ברור שכדוה"א הוא עגול:
"הם טוענים שאפשר להניח שהשמים שרויים בלא תנועה והארץ סובבת על אותו ציר ממזרח למערב..גם אם מצד תופעות הכוכבים אין כל עיכוב להשקפה זו הפשוטה יותר הרי מצד המקרים בכדור הארץ ובאוויר השערה כזו נלעגת ביותר..סיבוב הארץ היה סוער מכל התנועות שעל פניה..עד שכל הדברים שאינם קבועים עליה היו נראים כעושים תנועה במגמה המנוגדת לארץ. שום ענן ושם עוף וכל דבר הנזרק לא היה נראה מעולם עובר מזרחה, הואיל ותמיד הייתה הארץ משיגה כל תנועה לכיוון מזרח. עד שכל שאר הדברים היו נראים כמפגרים ונסוגים לצד מערב"(אלמגסט, חלק ראשון, פרק שביעי)
עד המאה ה13(שאז נכתב הזוהר) כבר היה ברור שהעולם הוא עגול.
אבל בגלל האינקוויזיציה הנוצרית, נוצרים משכילים נאלצו להסתיר ידיעה זו והלא משכילים חונכו שכדוה"א הוא ישר. 
יותר מכך, היהדות עצמה מודה שאנשים אחרים ידעו שכדוה"א הוא עגול לפני שהזוהר נכתב ואף ממציאים אגדה כדי לספר איך גילו זאת.
"ויעל את אלכסנדר הרוכב עליו עד במתי עב... ויינשא גם מעבי שמים. בעת ההיא הביט אלכסנדר לארץ, וירא והנה קטנו מאד הערים והיערות אשר מתחתיו ודמיונם כקווים דקים, ויוסף להביט אל המקום אשר עמדו שם מחנות צבאו העצום, וירא והנה נעלמו כולם, ולא נראה במקום ההוא בלתי אם נקודות קטנות עד מאד... ויוסף להביט אל הארץ וירא והנה כל דמיון כל היבשה ככדור, ודמיון כל הימים כקערה קטנה... ויהי כאשר ירד ארצה ויצו לצייר את תמונתו ולשים בידה כדור, לאמר: מושל אלכסנדר מוקדון בכל הארץ, הדומה לכדור. "
(מדרש רבה, נשא פרשה י"ג) 
ב.ע"פ הפירוש של "בעל הסולם" לפסוק "  כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור " הוא :"כלומר, שהבריות שעל הכדור מסביב, נמצאים אלו כנגד אלו"       
בקיצור, "בעל הסולם" אומר שהפסוק רק אומר שהבריות(הנבראים) שעל כדור הארץ נמצאים אלו כנגד לאלו. לא שכדה"א מסתובב על צירו. "בעל הסולם" חי במאה ה20 אחרי שגילו שכדה"א מסתובב על צירו אבל עדיין לא רואה בפסוק זה שום קשר לסיבוב כדה"א על צירו. 
ג.ע"פ הפירוש של "בעל הסולם"  :  "כלומר, שהבריות שעל הכדור מסביב, נמצאים אלו כנגד אלו" ניתן לחשוב שזה אכן מה שנאמר בזוהר אבל  הוא לא אומר כאן בני אדם אלא בריות ומה זה בריות? זה מוסבר קצת לפני " לא מקסטורא דארעא, וסיועא דרקיעא דלעילא, נפקין בריין משניין אלין מן אלין, מנהון בלבושין מנהון בקליפין, כאלין תולעין דמשתכחי בארעא, מנהון בקליפין סומקין אוכמין חיורין, ומנהון מכל גוונין, כך כל בריין כגוונא דא, ולא אשתכחו בקיומא בר עשר שנין (זוהר  ויקרא חלק ג דף י א)
ואיך "בעל הסולם"  מסביר  חלק זה: "ואינון תתאין מאן וכו': שואל ואלו התחתונים מאין באו. ומשיב. מן האדים של הארץ ומסיוע הרקיע שלמעלה. יוצאות בריות משונות אלו מאלו מהם בלבושים, מהם בקליפות, כאלו התולעים הנמצאים בארץ, מהם בקליפות אדומות, שחורות ולבנות ומהם בכל הצבעים, כך כל הבריות הן כעין זה. 
ואינן נמצאות בחיים רק עשר חיים."(בעל הסולם עמוד מט פסוק קמ)
אם באמת היה מדובר על הקטבים, אז עולה מקטע זה ש"בעל הסולם" האמין שחיים בקוטב תולעים מוזרים שנולדים מאדים, העור שלהם הוא אדום, שחור, לבן וצבעים שונים רבים אחרים והם חיים רק עשר שנים, אבל "בעל הסולם" כתב את הדברים במאה ה20, שהקוטב הצפוני כבר התגלה, אז איך ייתכן שהיה כ"כ בור?
כמובן, כי הוא לא התכוון לקטבים אלא לארצות התחתונות כפי שניתן לראות מפסוק זה: "בשעתא דברא קודשא בריך הוא עלמא, ברא שבעה רקיעין לעילא, ברא שבעה ארצות לתתא, שבעה ימים, שבעה נהרות, שבעה יומין, שבעה שבועות, שבעה שנים, שבעה פעמים, שבעה אלפי שנין דהוי עלמא"(זוהר ויקרא חלק ג דף ט/ב)
אלוהים ברא שבעה ארצות תחתונות שנמצאות למטה ובהם חיים היצורים המוזרים האלה. ולמען הסר ספק זה הפירוש של "בעל הסולם" לפסוק זה :" שברא הקב"ה את העולם הוא ברא ז' רקיעים למעלה וז' ארצות למטה...(בעל הסולם ויקרא עמוד מז פס' קלד)
הזוהר מדבר על ארצות שיש למטה, על פנים כדה"א ולא על הקוטב הדרומי או הצפוני.
ד.כפי שהראיתי בחלק ג, מדובר על פנים כדה"א ולא על הקטבים ולכן אין שמץ של ראייה לכוח הכבידה אבל גם אם נניח שמה שנכתב בזוהר היה איזשהו קשר לכוח כבידה כפי שטוען זמיר, אין זה אומר בוודאות שזה "ידע אלוהי מדהים" , ניוטון אמנם היה הראשון שגילה את כוח הכבידה, אך הוא לא היה הראשון שחשב מדוע דברים נמשכים לאדמה.  אריסטו, האמין שכדה"א הוא מרכז היקום, וכל הדברים או נמשכים עליו(גופים) או מתרחקים ממנו(עשן) או מסתובבים סביבו(כוכבים) ו"תלמי" אותו הזכרתי למעלה תמך בהשערה זו, הם כמובן טעו אבל גם לפי השערה זו אנשים בקטבים היו אמורים להישאר צמודים לקרקע, אבל כפי שאמרתי זה לא משנה כי הזוהר לא דיבר בכלל על הקטבים. 
ה.אין זה הוכחה לדבר, גם היוונים והרומאים האמינו שבמקום אחד בעולם יש יום ובמקום אחר יש לילה, ההבדל היחידי מהאמונה שלהם לאמת היא שהם האמינו שהשמש סובבת סביב כדה"א. אך גם לפי אמונה זו בחצי מן העולם אמור לשרור חושך שבחצי השני של העולם יש אור.  לא רק זאת, הזוהר מראה לנו מאוחר יותר שהוא תמך במודל הגיאוצנטרי: "דעלמא גלגל הוא ככדורא דא וכד נפיק ממזרח אזיל בסגלגלותא עד דמטי לתחת וכדין איתעבד רמשא ובההוא שעתה אזיל ונחית בגלגלין דמדריגן ידיען ונחית וסבב כל ארעא וישובא וכד נחית ואתכסיא מינן רמש לן ונהיר לאילן דדרין תחות לן לפום ישובא וסגלגלותא דארעא"(זוהר חדש על בראשית דף טו)
בתרגום לעברית: "שהעולם גלגל כמו כדור. זה בזמן שממזרח הולך(השמש) באליפטיות  עד שמגיע למטה ואז נעשה ערב, ובאותו זמן הולך ויורד (השמש ) במדרגות  וסובב סביב כל הארץ. ושיורד למטה(השמש) והולך מאיתנו אז ערב ולאלו שגרים למטה אצלם אור בגלל כדוריות הכדור"
נאמר כאן בצורה מפורשת שהזוהר האמין שהשמש זזה בדיוק כפי שהאמינו 99% מהמדענים באותה תקופה ו99% מהאנשים בעולם באותה תקופה, הזוהר לא סיפר שום ידע מדהים שלא היה ידוע לאף אחד לפניו.
ו.לא נכון! זה אמנם מה שאכן נכתב בזוהר אבל האמת היא שבקוטב הצפוני והדרומי אין חושך לזמן קצר מאוד, אלא אור לחצי שנה וחושך לחצי שנה, ע"פ "בעל הסולם" כוונת הזוהר היא שיש מקום בעולם שיש בו אור כל היום ושעה אחת של חושך והאמת? אין מקום כזה.
2. לפי היהדות מספר הכוכבים:
"אמר הקב"ה לעם ישראל שנים עשר מזלות (קבוצות כוכבים היוצרות צורות שונות כמו מאזניים, עקרב, דגים וכו') בראתי ברקיע. ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל (כנגד כל מזל משנים עשר המזלות נבראו שלשים צבירי כוכבים) ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון (כל צביר משלשים הצבירים הללו מורכב משלשים לגיונות של כוכבים) ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון. ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא. ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו 365 אלפי ריבוא כוכבים כנגד ימות החמה. וכולן לא בראתי אלא בשבילך. "(תלמוד בבלי מסכת ברכות פרק לב ב)
עתה נחשב:
ריבוא – (רבבה) = 10,000
אלף ריבוא = 10,000,000
ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו 365 אלפי ריבוא כוכבים...

כלומר:
בכל גסטרא וגסטרא יש 365 X 10,000,000 (אלף ריבוא) כוכבים, שהם 3650 מיליוני (3,650,000,000) כוכבים!

כמה גסטרות קיימות ביקום?
נכפיל: 30 גסטרא X 30 קרטון X 30 רהטון X 30 לגיון X 30 חיל X 12 מזלות = 291,600,000 גסטרות.
וכדי לקבל את סה"כ מספר הכוכבים שביקום, יש להכפיל את מספר הגסטרות ב- 3,650,000,000!

כלומר:
291,600,000 X 3,650,000,000 = 1,064,340,000,000,000,000 כוכבים, שהם 10 בחזקת 18.
ומה האסטרונומים אומרים על מספר הכוכבים ביקום:
http://www.universetoday.com/24328/how-many-stars/
בין 10 בחזקת 22 לבין 10 בחזקת 24, זה לפחות פי 10,000.כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 15:38:03
א.לא, אוויל, רוב מוחץ של הציוויליזציה האסלאמית שייכת לאחד מזרמי ההלכה שמניתי בדיון הקודם בינינו ( כולל 89% מאלה שנמצאים בארץ)
ב. האחמדים דוחים עקרונות אלמנטרים של האסלאם ונותנים למירזא ע'ולאם אחמד אלקאדיאני הגדרה של נביא, זה לא אסלאם וזה ממש לא קומץ שהכריז עליהם כופרים כי אם כל זרמי האסלאם כפי שהראיתי לך בלינק לדברי הסיום של הכנס שהתקיים במכה ב-74 .


א. נכון, אך הם אינם דתיים מאוד, ברגע שהם אינם דתיים מאוד הם לא מבצעים את כל ההלכות באסלאם ולכן אי אפשר להתחייב שהם מבצעים את מצוות הג'יהאד.
ב.עיקרי האמונה המוסלמים הם חמשת עמודי האסלאם, זרם שמסכים איתם הוא זרם אסלמי.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 16:38:20

א. נכון, אך הם אינם דתיים מאוד, ברגע שהם אינם דתיים מאוד הם לא מבצעים את כל ההלכות באסלאם ולכן אי אפשר להתחייב שהם מבצעים את מצוות הג'יהאד.
ב.עיקרי האמונה המוסלמים הם חמשת עמודי האסלאם, זרם שמסכים איתם הוא זרם אסלמי.
א.לא אמרתי שהם מיישמים את כל הלכות האסלאם ולית מאן דפליג שישנם מסלמים שאינם פועלים במישור הפיזי, אך לזה אין ולו דבר וחצי דבר עם מתינות.
ב. אתה שוכח את השהאדה, את מכלול החוקים שבאים עימו, את עצם העובדה שבאמירתה המסלמי חייב להאמין כי מחמד הוא אחרון הנביאים, דבר שהאחמדיה שהם לא יותר ממיעוט בטל, דוחים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 16:52:06
א.לא אמרתי שהם מיישמים את כל הלכות האסלאם ולית מאן דפליג שישנם מסלמים שאינם פועלים במישור הפיזי, אך לזה אין ולו דבר וחצי דבר עם מתינות.
ב. אתה שוכח את השהאדה, את מכלול החוקים שבאים עימו, את עצם העובדה שבאמירתה המסלמי חייב להאמין כי מחמד הוא אחרון הנביאים, דבר שהאחמדיה שהם לא יותר ממיעוט בטל, דוחים.
א. מוסלמי מתון הוא מבחינתי אחד שפוסל את מצוות הג'יהאד רוחנית ופיזית ויש רבים כאלה.
ב.המשפט שנאמר בשהאדה הוא "אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה" איפה בדברים אלה נאמר שמוחמד הוא הוא אחרון הנביאים?
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 17:00:56
א. מוסלמי מתון הוא מבחינתי אחד שפוסל את מצוות הג'יהאד רוחנית ופיזית ויש רבים כאלה.
ב.המשפט שנאמר בשהאדה הוא "אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה" איפה בדברים אלה נאמר שמוחמד הוא הוא אחרון הנביאים?
א. אין רבים כאלה, כל זרמי ההלכה מלמדים שיש ליישם ג'יהאד נגד היהודים והנוצרים עד לכדי החלת קודקס הד'ימה, זה חלק אינטגראלי מהאסלאם. מי שדוחה את זה הוא .1 שקרן פתלוגי. 2. לא מסלמי.
ב. קצת הבנת הנקרא ידידי, אני אמרתי מכלול החוקים שבאים עימו, שזה אומר שמי שאינו מאמין שמחמד הוא אחרון הנביאים, אזי הוא בעצם לא מיישם את השהאדה כיאות.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 17:47:47
א. אין רבים כאלה, כל זרמי ההלכה מלמדים שיש ליישם ג'יהאד נגד היהודים והנוצרים עד לכדי החלת קודקס הד'ימה, זה חלק אינטגראלי מהאסלאם. מי שדוחה את זה הוא .1 שקרן פתלוגי. 2. לא מסלמי.
ב. קצת הבנת הנקרא ידידי, אני אמרתי מכלול החוקים שבאים עימו, שזה אומר שמי שאינו מאמין שמחמד הוא אחרון הנביאים, אזי הוא בעצם לא מיישם את השהאדה כיאות.
א.זה כמו להגיד שיהודי חילוני או דתי הוא או שקרן פתולוגי או לא יהודי.
ב. אבל מצוות השהאדה זה בעצם הכרזה בעקרונות האמונה האסלאמית, והעקרונות הם בעצם הארבע עמודי האסלאם האחרים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 17:54:30
א.זה כמו להגיד שיהודי חילוני או דתי הוא או שקרן פתולוגי או לא יהודי.
ב. אבל מצוות השהאדה זה בעצם הכרזה בעקרונות האמונה האסלאמית, והעקרונות הם בעצם הארבע עמודי האסלאם האחרים.
א. לא הבנתי.
ב.  השהאדה לכשעצמה זה קבלת מחמד כאחרון הנביאים, ללא קבלת השהאדה אתה לא יכול לקבל הגדרה של מסלמי בשל העובדה שזה התנאי הראשון שבהעדרו לא ניתן לקיים את שאר העמודים ולהקרא מסלמי, זה עקרון בסיסי לדידם של המסלמים ולא לדידי. אני בסה"כ מביא את האמת כהווייתה מפיהם של האנשים שעיצבו את האסלאם.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 18:02:27
א.שבדיוק כמו שאתה קורא ליהודי חילוני, יהודי ולא שקרן או לא יהודי, ככה גם אצל המוסלמים.
ב.אלה שעיצבו את האסלאם אכן ראו זאת בתור בתור הגדרה בסיסית. אבל כיום יש כמה זרמים באסלאם(שהם לא האחמדים) שלא מקבלים את דעותיהם של הח'ליפים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 18:25:18
א.שבדיוק כמו שאתה קורא ליהודי חילוני, יהודי ולא שקרן או לא יהודי, ככה גם אצל המוסלמים.
ב.אלה שעיצבו את האסלאם אכן ראו זאת בתור בתור הגדרה בסיסית. אבל כיום יש כמה זרמים באסלאם(שהם לא האחמדים) שלא מקבלים את דעותיהם של הח'ליפים.
א. נכון, אינני מכנה יהודי על פי ההלכה לא יהודי ללא קשר למידת זיקתו הדתית כי אין כל בסיס להשוואה בין זה לאסלאם.
ב. רוב המסלמים שייכים לאחת מארבעת זרמי ההלכה הסונים ( של אבו חניפה, אבן אלחנבל, מאלכ אבן אנס ומחמד א- שאפעי) ואני יכול להוסיף לזה את האית'נה עשריה שמונה רוב בשיעה וכן עקרונות האמונה שלהם מתבססים על האסכולה הג'עפרית של ג'עפר א -צאדק, אתה יכול אפילו לחפש נתונים כדי לקבל אינדיקציה מספרית לגבי זה.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 06, 2011, 18:45:52
אבל כיום יש כמה זרמים באסלאם(שהם לא האחמדים) שלא מקבלים את דעותיהם של הח'ליפים.
כל הזרמים שמניתי לעיל לא דוחים את הרשידון למעט השיעים( למעט עלי) שאצלם המנהיג הכלל אסלאמי נקרא אמאם, הצופיזם אינו זרם בפני עצמו במובן שהוא עומד בסתירה עם שאר זרמי ההלכה, צופי x הוא גם שאפעי או שייך לכל זרם הלכה אחר שאינו מביע התנגדות לצופיזם. אני מזכיר את הצופיזם כי ניסית וניסית להפריד בינהם.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 06, 2011, 22:46:39
א. נכון, אינני מכנה יהודי על פי ההלכה לא יהודי ללא קשר למידת זיקתו הדתית כי אין כל בסיס להשוואה בין זה לאסלאם.
ב. רוב המסלמים שייכים לאחת מארבעת זרמי ההלכה הסונים ( של אבו חניפה, אבן אלחנבל, מאלכ אבן אנס ומחמד א- שאפעי) ואני יכול להוסיף לזה את האית'נה עשריה שמונה רוב בשיעה וכן עקרונות האמונה שלהם מתבססים על הזרם הג'עפרי של ג'עפר א -צאדק, אתה יכול אפילו לחפש נתונים כדי לקבל אינדיקציה מספרית לגבי זה.

א. אתה צודק לא יהודים, נוצרים. אתה תכנה עדיין אדם נוצרי גם אם הוא אינו נוצרי מאמין אדוק.
ב. אבל שוב, זה לא משנה לאיזה זרם הם שייכים, זה משנה עד כמה הם דתיים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 08, 2011, 00:36:17

א. אתה צודק לא יהודים, נוצרים. אתה תכנה עדיין אדם נוצרי גם אם הוא אינו נוצרי מאמין אדוק.
ב. אבל שוב, זה לא משנה לאיזה זרם הם שייכים, זה משנה עד כמה הם דתיים.
א. מניין לך איך אני אכנה נוצרי לא אדוק?  אין לנו הכרות למיטב ידיעתי וגם כאן להשוואה אין כל בסיס .
ב. אין זה רלוונטי לאיזה זרם המסלמי משתייך? ההשתייכות לאסלאם האותנטי (באמירת השהאדה המסלמי מקבל את כל דבריו ומעשיו של מחמד, ואין צורך להכביד במילים באיך זה בא לידי ביטוי) ולאחד מזרמי ההלכה לכשעצמו מעיד על אדיקות דתית וללא אדיקות דתית, הרי שהבנאדם אינו מסלמי כלל.

כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 08, 2011, 01:10:01

ב. אין זה רלוונטי לאיזה זרם המסלמי משתייך? ההשתייכות לאסלאם האותנטי (באמירת השהאדה המסלמי מקבל את כל דבריו ומעשיו של מחמד, ואין צורך להכביד במילים באיך זה בא לידי ביטוי) ולאחד מזרמי ההלכה לכשעצמו מעיד על אדיקות דתית וללא אדיקות דתית, הרי שהבנאדם אינו מסלמי כלל.


חשוב לציין שגם אם הערבי אינו מוסלמי (כתוצאה מהיותו כופר באסלאם), או שהוא נוצרי, עדיין הוא שייך לתרבות הערבית השבטית (שהאסלאם מבוסס עליה).
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 08, 2011, 16:42:04
א. מניין לך איך אני אכנה נוצרי לא אדוק?  אין לנו הכרות למיטב ידיעתי וגם כאן להשוואה אין כל בסיס .
ב. אין זה רלוונטי לאיזה זרם המסלמי משתייך? ההשתייכות לאסלאם האותנטי (באמירת השהאדה המסלמי מקבל את כל דבריו ומעשיו של מחמד, ואין צורך להכביד במילים באיך זה בא לידי ביטוי) ולאחד מזרמי ההלכה לכשעצמו מעיד על אדיקות דתית וללא אדיקות דתית, הרי שהבנאדם אינו מסלמי כלל.א. אז לא אתה, מרבית העולם יכנה נוצרים לא אדוקים, נוצרים.
ב. הזרם עליו אדם משתייך מלמדת אותנו רק לאיזה הורים הוא נולד, זה לא מלמד אותנו דבר או חצי דבר על אדיקותו של אותו אדם.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 08, 2011, 17:16:40

א. אז לא אתה, מרבית העולם יכנה נוצרים לא אדוקים, נוצרים.
ב. הזרם עליו אדם משתייך מלמדת אותנו רק לאיזה הורים הוא נולד, זה לא מלמד אותנו דבר או חצי דבר על אדיקותו של אותו אדם.
א. הנצרות לא רלוונטית פה, הקריטריונים של הקבלה לנצרות אינם דומים לאלה של האסלאם.
ב. ההשתייכות לזרם מלמדת וחצי על אדיקותו הדתית של האינדיבידואל, זה זרם הלכה שדורש ממי ששיך אליו לחיות לפי הנחיותיו (האסלאם לכשעצמו דורש אדיקות דתית), ועצם ההשתייכות לאחד מן הזרמים הללו מעיד על אדיקות דתית יתרה .
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: ROI5 על מאי 08, 2011, 18:59:31
א. הנצרות לא רלוונטית פה, הקריטריונים של הקבלה לנצרות אינם דומים לאלה של האסלאם.
ב. ההשתייכות לזרם מלמדת וחצי על אדיקותו הדתית של האינדיבידואל, זה זרם הלכה שדורש ממי ששיך אליו לחיות לפי הנחיותיו (האסלאם לכשעצמו דורש אדיקות דתית), ועצם ההשתייכות לאחד מן הזרמים הללו מעיד על אדיקות דתית יתרה .
א. הקריטריונים לקבלה לנצרות ולאסלאם הם כמעט זהים.
ב. כל מוסלמי שייך לזרם מסוים, גם החילוניים.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: חד כתער על מאי 08, 2011, 19:19:38
א. הקריטריונים לקבלה לנצרות ולאסלאם הם כמעט זהים.
ב. כל מוסלמי שייך לזרם מסוים, גם החילוניים.
א. הקריטריונים אינם זהים כלל, ולהבא תערוך בדיקה מעמיקה על הנצרות ועל מידת הזיקה הדתית שנדרש ממאמיניה בפרט לעומת הקריטריונים של האסלאם לפני שאתה כותב על דברים שאינך מבין בהם.
ב. כל הזרמים הללו הם זרמי הלכה, מי שאינו אורתודוקסי אינו מסלמי ולכן הוא אינו שייך לזרמים הללו ומעבר לזה קרוב לוודאי שהוא אינו בן החיים יותר כי ברגע שמישהו עובר על חוקי השריעה ( בהנחה שזה בדאר אלאסלאם) הוא מגיע לגרדום.
כותרת: כהנא יומי
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 08, 2011, 21:47:26
א. הקריטריונים לקבלה לנצרות ולאסלאם הם כמעט זהים.

ממש לא.
נוצרי לא נדרש לקיים מצוות באופן יומיומי לאחר ההתנצרות (הוא כמובן נדרש שלא לחטוא, ולבקר בכנסייה מדי פעם, אך לא מדובר בקיום מצוות ביום יום), לעומת האסלאם שבו המוסלמי מחוייב לומר בכל יום את השאהדה (העדות) בתפילה (כך הוא נדרש כל יום).


ב. כל מוסלמי שייך לזרם מסוים, גם החילוניים.
אין דבר כזה אסלאם חילוני - כמו שהוזכר כאן לפניי: האסלאם היא דת, וכל זרמיה הם זרמי הלכה (ומי שלא מקיים את המצוות הוא אינו מוסלמי, כי אם כופר).