HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => ארכיון דיון כללי => נושא נשלח על ידי: עז77 על ינואר 22, 2007, 14:23:43

כותרת: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: עז77 על ינואר 22, 2007, 14:23:43


אשכול השאלות לגיל מתנהל כמו האשכול "שאלו את הימין האמיתי"
כל הודעה שאינה שאלה או פניה לגיל תמחק - כמו כן עפ"י בקשתו של גיל יוגבל האשכול ל 5 הודעות.
לאחר 5 הודעות האשכול ינעל - לכל גולש תותר רק הודעה אחת, במידה ונכתבו יותר מ 5 הודעות בטרם ננעל האשכול הודעות אלו ימחקו אוטומטית.

בברכה, עז77.

כותרת: בעניין: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: בייקר על ינואר 22, 2007, 22:25:37
גיל אברהם ישר כוח!
אני יודע שאתה עסוק מאד אבל האם קיימת אפשרות שגם תכתוב עימנו בפורום ותשתתף בדיון כמו שאפילו חיים בן פסח עושה?!
כותרת: בעניין: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: כהנא צדק! על ינואר 22, 2007, 23:06:57
בס"ד
שלום גיל, תודה על התשובות הנהדרות שעניתי לי לפני שבוע.
רציתי לשאול אותך בנושא התשקורת...
תראה התשקורת עושה שטיפות מוח רציניות ייצא לי לפני חודש בערך לדבר עם ילד מהכיתה שלי על הרג רבין ימ"ש ומה ששמעתי ממנו היה נוראי שאמרתי לו את הדעה שלי הוא אמר לי מה אתה משוגע? איך אתה יכול להגיד דברים כאלה הוא היה רמטכ"ל ראש ממשלה נהדר אהב יהודים וכל זה בגלל מה? בגלל התשוקרת שעושה פולחן אישיות לנבלה רבין, מהללים אותו בטלווזיה, ברדיו, בעיתונות וכו...
 מעלים אותו לדרגה של אל! וזה עושה שטיפת מוח לאנשים שקשה להוריד אותה!
שלחתי אותו לראות איזה סרט בנושא והוא חזר אלי עם דעה הפוכה והוא אמר לי באמת איך אפשר היה בכלל לתמוך באדם כזה הוא רוצח יהודים ופועל כנגד כל חוקי התורה.
השאלה שלי היא כזאת אני כבר למדתי לא להאמין לתשקורת אבל מה עם יהודים אחרים כמו חבר לכיתה שלי שכרגע סיפרתי עליו הם פשוט בולעים כל מה שהם שומעים מהתשקורת איך אנחנו יכולים לפעול כנגד זה?..
בכבוד רב,
כהנא צדק!
כותרת: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: גַּם בָּשָׁן וְגַם גִּלְעָד על ינואר 25, 2007, 10:04:36
גיל שלום וּברכה,


לאוֹר הָהִתפתחוּיוֹת האחרונות בפרשת הנשׂיא קצב,
הייתי מאד שׂמח לוּ היית מספֵּר מעט על עמדתך בַּנָּדוֹן.


בִּרשׁוּתךָ, אני כּוֹתב לך כּאן את הדרך האישׁית שׁבּה אני רוֹאה את הדברים, ואִם יישׁאר זמן בּמהלך התוכנית, אני אשׂמח אם תוּכל להִתייחס (ואם לא אז לא, וזה כַּמוּבן בּסדר גמוּר :)):

מִבּחינתי, הנשיא קצב אינוֹ בּוֹגד.
הוּא אוּלי חלשׁ, אוֹ יוֹתר נכוֹן היה חלשׁ - שׁעה שֶׁשיתף-פעוּלה עם המִמסד הַבּוֹלשֶׁביקי בְּעת הַגירוּשׁ מִגוּשׁ קטיף וּמִצְפוֹן-השׁוֹמרוֹן. אך ישׁ בּלִבִּי חמלה על מה שׁהוּא עוֹבר כּעת, מאחר שאני בּטוּח כּי בּסתר-לִבּוֹ הוּא תמיד הִתנגד לַגירוּשׁ וחשׁב שזאת טעוּת איוּמה, אך נאלץ "לִמכּוֹר את עצמוֹ" בִּשׁביל לשׁמוֹר על כּיסאוֹ.

מִצד שׁני - הוּא גם סבל לא מעט. כל הדרך הוּא נאלץ ללכת 'נגד עצמוֹ', להקריב וּלחרף את אמונותיו ואת דיעוֹתיו וּלשׁמשׁ "בּוּבּה" של המִמסד הבולשביקי שֶׁניצֵל היטב את חוֹסר-האוֹנים אוֹ את אי-היכוֹלת הנפשׁית שׁלוֹ להִתנגד וּלסרב להם. הם "אנסוּ" אותו - כן, "אנסוּ" אותו - להשפיל את עצמוֹ וּלשׂחק בִּשׁבילם את ה"מרגיע הלאוּמי", על-מנת להעניק להם גב "ממלכתי" בּמעשׂה-הגירוּשׁ הזדוֹני שלהם, מעשׂה שהיה מנוגד לחלוּטין להשׁקפתוֹ שׁל קצב כַּידוּע לכוּלנוּ.

ואילוּ עכשיו? הפלא-וָפלא!!: הם כּוּלם בּגדוּ בּוֹ!
כּל הדרך הוּא הִפליא להקריב למענם - את האמת שׁלוֹ, את האמוּנה שׁלוֹ - והם עכשיו זורקים אותו לַכּלבים בִּמחי-יד! "הכּוּשׁי עשׂה את שׁלוֹ...."!


מוּבן, לדעתי, שהיוֹם הוּא מֵבין שֶהוּא טעה מאד בְּכך שהוּא העדיף לסמוֹך עליהם על-פּני לסמוֹך על הקב"ה... ושֶהוּא חָטא חטְא גדוֹל. רוֹאים את זה בַּמעשׂים האחרוֹנים שלוֹ: היוֹם הוּא עוֹמד קְבל עם ועוֹלם וּמִשׁתלֵחַ ללא לאוּת וָרסן בַּתִשׁקוֹרת צמאת-הדם וּבַשִׁלטוֹן הבּוֹגדני והרקוּב מוּסרית.. כּאילוּ מנצל כּל טיפּת-כּוֹח אחרוֹנה שנוֹתרה בּידוֹ בּמעמדוֹ זה כּדי לסגוֹר חשׁבּוֹן עם כּל מי שׁהוליך אותו שׁוֹלל לפני שהוּא עוֹזב את צמרת הקריירה המדינית..
וּבאוֹתה הִזדמנוּת גם צוֹעק את זה רבּתי כּדי שׁכּל העם ישׁמע ויפקח את עיניו; כּאילוּ מנסה לעשׂוֹת מעין 'חזרה בִּתשׁוּבה בּרבּים - לגלוֹת את האמת לַכּל'..

הוּא יוֹדע שׁכּשׁעוֹשׂה את זה אדם בּמעמדוֹ- ודווקא בּמעמדוֹ- ישׁ לכך השׁלכוֹת גדוֹלוֹת, וייתכן שהוּא סוֹף-סוֹף עוֹשׂה למען המדינה שׁלוֹ עכשׁיו בּשׁעה זו, יוֹתר מִשֶׁעשׂה למענה כּל משׁך תקוּפת כּהוּנתוֹ כּנשיא...


בּרם, נִראה שׁהוּא לא יצליח, והתקשׁוֹרת תנצח כּרגיל- כּי האדם הפשוּט לא יזוּז סנטימטר מהכּוּרסא הנוֹחה שׁלוֹ בַּסלוֹן בִּשׁביל למחוֹת נגד התִשׁקוֹרת...


מה דעתך?


בכבוֹד רב,

גם בשן וגם גִלעד.
כותרת: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על ינואר 26, 2007, 00:10:07
גיל שלום רב, דברת על פשעי הערבים בתוכניתך הקודמת, הייתי רוצה להציע סקירה מקוצרת של חלק נרחב מהדברים, אני הייתי רוצה שתרחיב טיפה על כל הארה, עד כמה שזמנך יאפשר:

ערבים בעלי תעודת זהות כחולה מבצעים מדי יום ביומו:
1.) בניה בלתי חוקית מסחררת (99% מכמות הפשעים בתחום זה במדינה) והשתלטות עויינת על אדמות.
2.) השגת גבול וגניבות (גונבים הכל, מפרות ועד מתכות משלטים בכבישים), 85% מהעבירות בתחום זה מתבצע ע"י הערבים.
3.) תאונות דרכים, עבירות תעבורה, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, זיוף מסמכים ורשיונות, ילדים שנוהגים בדרום הפרוע בטנדר הגנוב של אבא, הרבה מאוד מעבר לגודלם היחסי באוכלוסיה.

4.) תמיכה וסיוע לאויבים מבחוץ, גיס חמישי, ודי לחכימא.
5.) חטיפת נערות יהודיות לכפרים שלהם, אונס יהודיות, הטרדות מיניות ושאר מעשי סדום ונבלה.
6.) רציחות בתוך החמולה שלהם על רקע "חילול כבוד המשפחה".
7.) רצח של מישהו שמוכר ביתו ליהודי.
8.) אי תשלום ארנונא, ושאר מיסי שרות מוניציפלי, אי תשלום מס הכנסה, אי תשלום מיסי תשתיות (מים, חשמל, ביוב וכו') ואחר כך בגלל שהמועצות המקומיות שלהם בגרעון עתק (אחרי שהם גם ממנים לג'ובים בעירייה המקומית את כל בני החמולה עם משכורות בלתי רציונליות) משביתים את המשק.

9.) הסעה ומתן דיור וסיוע למסתננים ערבים אל תוך המדינה.
10.) פוליגמיה.
11.) קניית בתים בשכונות יהדיות בערים הגדולות ע"י כסף סעודי.
12.) אי הליכה לעבודה וקבלת הון על ביטוח לאומי ודמי אבטלה.
13.) זיהום של הים ושל הקרקע בשפכים מהישובים שלהם בגליל ובנגב.
14.) יש להם ועדת מעקב עליונה, דבר שאין לאף מיעוט אחר באף מדינה אחרת בטח ובטח שלא באף מדינה מוסלמית אחרת בעלת מיעוט לא מוסלמי.

15.) הם השתלטו על השידורים הטלוויזיונים בערוצים 1, 2 ו-10 בבקרים ובימי שישי עד הצהריים.
16.) הם מבריחים מכל הבא ליד באזור גבולות ירדן-ישראל-מצרים ומגבול הלבנון.
17.) גניבת נשק ומסמכים מבסיסי צה"ל.
18.) גידול והפצת סמים במדינה, (מה הפלא כששלוש מתוך 4 המדינות המייצרות מגדלות ומפיצות את הסמים בעולם על כל סוגיהם, הם: סוריה, לבנון ואפגניסטן, וכל מילה אחרת מיותרת).

תודה מראש על התייחסותך הכנה.
כותרת: ** שאלו את גיל אברהם - לתאריך 29 בינואר **
תגובה על ידי: אור-לי על ינואר 28, 2007, 17:42:22
שלום!
מה דעתו של הימין האמיתי בנוגע לשרות הלאומי?