HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: עז77 על ינואר 16, 2007, 16:22:25

כותרת: - התוכנית שאלו את הימין האמיתי תתעקב במועד השידור -
תגובה על ידי: עז77 על ינואר 16, 2007, 16:22:25
טרם דיברתי עם חיים, אבל גם שאלו את JTF האנגלית התעכבה ביממה לפחות,
חיים עסוק מעל הראש בהמון פרויקטים שצריכים להתרחש בקרוב ולא תמיד מספיקות השעות ביממה לעשות הכל,
אני בטוח שכולנו נמתין בסבלנות ובהבנה עד שתעלה התוכנית של השבוע.

עז77.