HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: חיים בן_פסח על יולי 02, 2013, 19:47:40

כותרת: נגד מתנחלים ודתיים, שוטרים רשאים להתנהג כמו נאצים, אך נגד בוגדים שמאלניים....
תגובה על ידי: חיים בן_פסח על יולי 02, 2013, 19:47:40
בס''ד

התשקורת וחברי הכנסת המושחתים לא התלוננו כששוטרים התנהגו כמו נאצים כלפי מתנחלים או דתיים בשמך 65 שנים.

אך אם שוטרים מתיימרים לאכוף את החוק אפילו קצת כלפי מפגינים שמאלניים בוגדניים בתל אביב או בכותל המערבי, פתאום זה סוף העולם.

השליטים של העם החולה הזה הם פשוט אנטישמיים.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/486/180.html?hp=1