HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Rafoe על מאי 13, 2013, 21:13:56

כותרת: ממשלת נתניהו מתהפכת שוב
תגובה על ידי: Rafoe על מאי 13, 2013, 21:13:56
ארגון J-STREET הוא שדולה "יהודית אמריקאית" המורכבת מיהודונים מתבוללים שהוקמה ב-2008 (מתוך רצון לייצג את מתבוללי ארה"ב שלא מסכימים עם השדולה הותיקה יותר - AIPAC).

ממשלת נתניהו הקודמת בעצמה החרימה את הארגון הזה ולא קיימה איתו קשרים, אבל ממשלת נתניהו הנוכחית הופכת את ההחלטה ומחליטה להדק את היחסים עם הארגון היהודוני האנטי ישראלי.