HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => דיון כללי => נושא נשלח על ידי: Rafoe על יוני 28, 2013, 18:43:28

כותרת: שר ה"חינוך" שי פירון: "מפגשי תלמידים יהודים וערבים זה רעיון נפלא"
תגובה על ידי: Rafoe על יוני 28, 2013, 18:43:28
ח"כ עיסאוי פריג' ממר"צ הגיש הצעת חוק חדשה: לחייב את מוסדות החינוך בישראל לקיים מפגשי "קירוב לבבות" בין יהודים לערבים כחלק מתכנית הלימוד. על פי ההצעה ישתתף כל תלמיד (במהלך 12 שנות הלימוד) במערכת החינוך לפחות בשני מפגשי שכאלו.

תגובתו של השר פירון להצעה הייתה: "מדובר ברעיון נפלא".

אבל כאן לא מסתכמת תגובתו של פירון. החל מהשנה הבאה (תשע"ד) תיכנס לפועל תקנה חדשה שהנחה השר ובמסגרתה ייערכו מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים, כאשר הענייןן יתוקצב ב-2.5 מליון ש"ח (למי ששואל "איפה הכסף?").

http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=68353


דרך אגב - תלמידים יהודים וערבים נפגשו גם בעבר בחסותם של ארגוני שמאל כאלו ואחרים, אבל "דו קיום" לא ממש היה שם:
http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=58826


כותרת: בעניין: שר ה"חינוך" שי פירון: "מפגשי תלמידים יהודים וערבים זה רעיון נפלא"
תגובה על ידי: TopTop על יוני 28, 2013, 22:49:31
השי פירון הזה מגחך את עצמו מרגע לרגע, פשוט מוקיון.
כותרת: בעניין: שר ה"חינוך" שי פירון: "מפגשי תלמידים יהודים וערבים זה רעיון נפלא"
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על יולי 04, 2013, 22:44:40
מה בדיוק נפלא בזה?!מישהו מוכן להסביר לי?!
מסכנים התלמידים היהודים אני מרחם עליהם
כותרת: בעניין: שר ה"חינוך" שי פירון: "מפגשי תלמידים יהודים וערבים זה רעיון נפלא"
תגובה על ידי: רמי אשכנזי על יולי 05, 2013, 01:14:13
אני בעד מפגשים כאלו.