חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

האמת על השלטון במדינת-ישראל כיום!!

(1/2) > >>

הגולה בארץ:
בס"ד,

  אנו נמצאים בגלות הקשה ביותר שעובר העם היהודי מאז התהוותו. בגלות זו אנו נמצאים על אדמתנו, וזרים אוכלים אותה ובוזזים את נפשות-עמנו ,רכושנו,נשותנו ובנותנו ר''ל(זוהי התרמית של האויב הערבי יש"ו ושותפיו הערב-רב מקרב עמנו, שנשבה בידיהם ונקרא "שמאל"). במלחמה קשה זו יש משמעות חזקה מאד להשפעה של דעת-הקהל בארץ ובעולם, והשמאל הנלוז והאוייב הערבי יש"ו עושים הכל בכדי לא לאפשר לימין האמיתי להגיע לתודעת הקהל, לטשטש את מהותו ולהוציא לו שם של "ארגון קיצוני שמונה מספר מצומצם של אנשים", שזוהי תמונה שיקרית לחלוטין שתכליתה להשניא אותנו בעיני העם היושב בישראל שהורגל ע''י מערכת-החינוך הנשלטת ע''י השמאל הבולשביקי לתעב מה שמוגדר כ ''קיצוני''. ואילו היינו פונים בצורה חופשית לעם, היינו חושפים לפניו את האמת אודות מהות האוייב הערבי והשמאל הנלוז, ובאלו סכנות קיומיות אנו עומדים,הן כעם והן כמדינה ,ואת מהותו של האויב הערבי הנאצי ב''תחפושות'' השונות שלו, וכן אודות השמאל הבולשביקי השבוי בתרמית של האויב הערבי יש''ו, שדרך אגב משמשת גם את האינטרסים של השמאל הבולשביקי עצמו,לשנות בהדרגה את מדינת -ישראל מ ''מדינה יהודית'' ל '' מדינת כל אזרחיה '' בכדי לקדם את ענייני רדיפת הבצע והשלמונים שלהם וכן את עניין ההתנערות מהמחוייבות המינימאלית כלפי דת משה וישראל שמעוגנת בחוק הישראלי ,כגון הסמכות שניתנה לרבנות בענייני אישות ( נישואין,גרושין וכ''ו), גיור ,ודברים נוספים שבהם תלויה זהותו של העם היהודי ,את כל אלה הם מנסים לעקור בכדי לעודד התבוללות עם-ישראל בגוים ח''ו ,ולכן הם הביאו גוים לארץ למטרות עבודה, שיסו את האויב הערבי יש''ו באוכלוסי'ה יהודית ,ואף יצרו בתי-ספר מעורבים של יהודים ואוייבים ערבים יש''ו ,וזאת לאחר שנתנו לאויבים האלה תעודות-זהות ,ואף החלו חוק שבו השמיטו מתעודות הזהות החדשות את השורה שבה מצויין הלאום של בעל התעודה, סגרו את משרד הדתות בתואנה שזהו ''מניסטריון מיותר שעולה הרבה כסף למדינה '', ולעומת זאת פתחו מניסטריונים אחרים הרבה פחות חשובים ,ומינו אין-סוף שרים ללא תיק ,בכדי להכניס משכורות שמנות ,ותקציבים לעמותות פיקטיביות של אנשים שלהם ,וכן אנשים שנבחרו ע''י העם והם היו זקוקים למנדטים שלהם על-מנת לכונן ממשלה שאותם הם זורקים מאוחר יותר ומכניסים במקומם אנשים שלהם על-מנת לצבור עמדות כוח, וכך בעזרת רמאות מתוחכמת בה מטשטשים בעזרת '' שערוריות ציבוריות '' שמושכות את תשומת הלב הציבורית ובאותו זמן עושים מעשים נפשעים כנגד עם-ישראל וכנגד דת משה וישראל ,ובמקרה הטוב נשמעים מעשים אלה במאמרים צדדיים שהציבור איננו שם ליבו אליהם ,וגם מובאים בסילוף מתוחכם שבכדי להבין את התוכן יש להעמיק בקריאה ו/או להפוך המון דפים, ובמקרה הגרוע אינם מובאים כלל לדעת הכלל בתואנה של '' חוסר עניין ציבורי'' ,הקימו '' מפלגות ימין מתונות'' ולעומת זאת הכפישו את שמו של הימין האמיתי והוציאו אותו מחוץ לחוק שבשליטתם האבסולוטית למרות שהם מיעוט,וזאת על -מנת לאסוף את הדוגלים בימין האמיתי לאלטרנטיבה ''מתונה יותר'' שעם הזמן יורידו את המזדהים איתה לבאר השחת של השמאל הבולשביקי ,כפי שקרה עם מפלגת הליכוד ,או המפד''ל ועוד כהנה וכהנה מפלגות, ואף דאגו שתהיינה מפלגות רבות כאלה בכדי שלא י'הי'ה מספר גדול של נמנעים מבחירה ,דבר שייצור מרד כלפי השילטון הבולשביקי הנלוז באיחוד של הנמנעים ,ולכן הוא נקט בשיטת ''הפרד ומשול '',כן מינה השילטון הבולשביקי אנשים שתלויים בו מבחינה כלכלית ולכן נאלצים לצדד בעמדותיו למשרות דתיות בכדי להחל את חוקיו בעקיפין בתוך מוסדות אלה , אנשים אלו תלויים בו ולכן תמיד ימצאו דרכים לשתף פעולה עם השמאל הבולשביקי הנלוז, וכך נמצא השמאל הבולשביקי למעשה ביחד עם האויב הערבי יש''ו ב '' תכנית השלבים''( ראה מאמר אחר שלי על תכנית השלבים של האויב הערבי יש''ו) למען חיסול עם-ישראל ועקירתו מארץ ישראל ח''ו ,כמו שנאמר '' בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו , והקב''ה מצילנו מידם '' .
 הפשעים שנזכרו לעיל שתכליתם,מכירת העם-היהודי והמרה הדרגתית של הזהות היהודית של מדינת-ישראל ב''מדינת כל אזרחיה'' בעד בצע כסף ומעמד חברתי גבוה, וכמובן קיום השלב המתקדם יותר במטרה הבולשביקית , שהוא עקירת דת משה וישראל לאחר השמטת הקרקע שמתחתיה בעזרת פיתוי העם ל '' תרבות יוון '' מודרנית בעזרת מערכת-החינוך וכלי התישקורת שנטעו ונוטעים בדורות האחרונים סילוף מוחלט של מהות היהדות ,ומציגים אותה כתוצאה של  ''חשכת הגלות'' ומטשטשים את העובדה שאנו נמצאים למעשה בגלות הקשה ביותר של עם-ישראל מעודו והמעשים הנפשעים שלהם שגורמים לאויב הערבי יש''ו לשוש אלי קרב ולחבור אליהם ב''שלב הראשון'' (ראה תכנית השלבים של האויב הערבי אליה הפנתי במאמר אחר שלי) ולהחשיך גלות זו עוד יותר מקודמותיה בבחינת '' מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו '' .
כמובן שהעם היהודי חייב למצוא תרופה לרעל שהפיץ השמאל הבולשביקי ביצרו דור '' שלא ידע את יוסף'' שחושב שהוא מובל על ידם בדרך היהדות ,אולם הם מובילים אותו בהדרגה ובשיטתיות מחושבת שתכליתה לשמוט את הקרקע שמתחת ליסודות אמונתו וכך ממילא הוא נשאר מבולבל ואזי קל מאד להחדיר לו רעיונות אנטי יהודיים ולגרום לו לכפור בדת משה וישראל ,ואולי כפיצוי לכך ישאיר מספר ''סמלים'' קטנים שחורגים אף הם ממהותם האמיתית ,כגון ט''ו באב שמסמל את הנחמה והתקומה ובנות ישראל היו יוצאות לכרמים בכדי למצוא את זיווגן ( כמובן בצניעות וענוה) , אולם השמאל הבולשביקי קרא לו '' חג-האהבה'' ויצר לו תדמית של מינות ,היינו זנות ועברה ר''ל, וזוהי דוגמא בודדת מיני רבות.
התרופה המהירה הינה כמובן ניתוק גמור מהשמאל הבולשביקי , והחרמתו הגמורה ,דהיינו איסור לבוא בקהלו והשתתפות כלשהיא במעשיו ,ואי התחתנות בו, והכרזה על השמאל הבולשביקי ככת שנעקרה מישראל ,ממש כמו הקראים, השומרונים,האיסיים,הכותים, ואף מקימי הנצרות יש''ו , וזה איננו דבר חדש , ההסטורי'ה רוויה בכיתות כאלה שנעקרו מעם-ישראל בשנותם את דת משה וישראל ,ל ''דת חדשה ומודרנית '' הנוחה להם. הדבר דומה לאיבר בגוף שבו התפתח נמק ר''ל שיש לכרתו מהגוף על-מנת למנוע התפשטות אותו נמק.
אחת המטרות של האתר שלנו היא לעורר את אותם אחים יקרים שנפלו ברשת של השמאל הבולשביקי ולהצילם מהעקרות הדרגתית מעם-ישראל אותה מתכנן השמאל הבולשביקי כאמור לעיל,בחשפנו בפניהם את האמת למען יחזרו בהם מדרכם הרעה ,ולכן, כל מי שיכול לפרסם את האתר במסגרת אתרים שונים, דיסקים, מודעוֹת ו/או כל אמצעי-פִּרסום אחר, עושה עבודת-קודש ותבוא עליו הברכה. וכאן המקום להזכיר את ידידנו חיים בן-פסח, מקים האתר, וכל מעשיו למען עם ישראל שהיו כרוכים במסירות נפש על קידוש ה' יתברך. שבעטיים ישב בכלא, וכיסופיו לעלות לישראל, עלייתו לארץ וגירושו ע''י גורמים שמאלניים השולטים ללא מיצרים במנגנוני החקיקה והמשפט בישראל ועושים את מאווייהם במסווה של "דמוקראטי'ה, חופש הפרט, חופש הביטוי", וכמובן שמוכנים למכור אותנו ואת אדמות ארץ-ישראל לאויב הערבי הנאצי יש"ו, וזאת למען אי-התפשטות ההווי'ה היהודית האמיתית,- הם משאירים את הסמלים של היהדות בינתיים, וזאת בכדי לקבל סיוע כספי מהקהילות היהודיות הקדושות בעולם. וכנ''ל משתמשים בשואה ונוטלים מגרמני'ה וממדינות אחרות שהיו שותפות למעשי הטבח התעשייתי בעם היהודי כספי "פיצויים" שמיועדים כביכול לניצולי השואה. אולם ניצולי השואה אינם מוכנים לקבל שום פיצוי, שכן אין פיצוי שיכול לכסות על הפשעים והעוולות הנוראות שעשו בעמנו הצוררים הנאצים יש"ו. אולם אלו השמאלנים היושבים בשילטון, רודפי הבצע והשלמונים, לוקחים את כספי הפיצוי, ולעומת זאת משאירים את ניצולי השואה במצב של חרפת רעב, ולעומת זאת מחלקים כספים לאויב הערבי יש"ו, מעודדים אותו להשתלט על כל שוק העבודה בארץ והוא עושה זאת בשמחה, כיוון שכך הוא הורס למעשה את הגרעין היהודי בארץ מבפנים. אולם הם מוכנים שהאוייב הערבי ישתלט על כל הארץ ובלבד שלא י'הי'ה ציוויון יהודי אמיתי, כיוון שאז לא תהי'ה לשמאל תקומה.
אולם לשקר אין רגליים, האינטרנט פתח דרך לפנות לציבור ללא שום סילוף שלהם ולכן הם נלחמים בכך בכוח, ופגעו באתר שלנו שהושבת ב-ט' באב בעקבות כך. אולם לא תעלה בידם מכיוון שידידנו חיים בן פסח הי"ו פעל בחרוף-נפש והחזיר את האתר על כנו.
אמיתויות אלו ועוד רבות אחרות מהותן היא אחת – ניסיונות חוזרים ונשנים להציג תמונה מסולפת של האמת שאותה מציג ידידנו חיים בן-פסח. ואת זאת אפשר לראות בסרטונים שמסלפים את דבריו שנערכו ופורסמו על-ידיהם. תמונה זו יש להציג לציבור ולהזכיר שלשקר אין רגליים, ולכן לשמאלנים הבולשביקים אין תקומה. והקב''ה ידביר את אוייבינו ואת שונאינו תחתנו בזכות שמו יתברך ובזכות אבותינו שמסרו את נפשם למען קדושת שמו, יתברך ויתעלה. ויהי רצון שנזכה לביאת גואל צדק במהרה, אכי''ר.

לכל ידידי מנהלי האתר ,אודה לכם אם תעבירו מאמר חשוב זה למקום בולט באתר ,זוהי עבודת-קודש למען הצלת קרבנות מאחינו שנפלו ונופלים בידי התרמית של השמאל הבולשביקי והאויב הערבי יש''ו.
והקב''ה י'הי'ה בעזרנו וישלח לנו גואל צדק בב''א.

                                                                          הגולה בארץ   :smil037:

סבבתיק:
אמת לאמיתה!
הגולה בארץ אתה יהודי יקר.

שלמה:
אמת.
חשבתי שכבר ברחתה לנו כבר כמה יים לא הייתה כאן אד שאתמול חזרתה  :)

פאקו411:
השינוי הוא בנו תיזכרו

קל לשבת בצד ולצייד לפקודות שפוגעות בעם שלנו ובנו קל לשבת בצד וליראות אחרים נירמסים בשביל העקרונות שלהם

אם נהיה ביחד אם נקום ביחד אם ניתגוננן וניפעל ביחד אנחנו נהיה כח שלא יהיה אפשר להיתעלם ממנו כבר בעם הזה

Aaron:
הגולה בארץ, אני נהנה לקרוא את המאמרים שלך. יישר כח!  O0
אני מעביר לספרייה.

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה