כתב נושא: כהנא יומי (י"ד בתשרי תשע"ה) - סוכות  (נקרא 1416 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק Rafoe

  • מנהל(ת) גלובלי(ת)
  • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
  • *
  • הודעות: 11045
  • "וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ" (במדבר, לג, נד')
כהנא יומי (י"ד בתשרי תשע"ה) - סוכות
« ב- : אוקטובר 08, 2014, 15:06:17 »
בס"ד


                        מו"ר הרב מאיר כהנא הי"ד על חג הסוכות


מהי סוכה? ראשית כל, סוכה היא ביטחון, שנית - קידוש השם, שלישית - עול מלכות שמים ורביעית - שמחה.

"סוכה" היא מלשון כיסוי, כמו בפסוק "וסכות על הארון..." (שמות מ:ג) - מכסה.
"סכותה לראשי..." (תהלים קמ:ח) - מכסה שהוא מגן.
"באברתו יסך..." (שם צא:ד) - יגן.
הסוכה היא סמל של ביטחון בה'; אנו בוטחים שה' יכסה עלינו ויגן עלינו.

הנביא עמוס (ט:יא) אמר: "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת...".
בלשון סוכה בהקשר זה השתמש גם דוד המלך ע"ה (תהלים עו:ב-ג): "נודע ביהודה אלקים, בישראל גדול שמו; ויהי בשלם סוּכו ומעוֹנתו בציון".

"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד" - למה לא נאמר "ארמון" או "בית המקדש"? למה נאמר דווקא "סוכת דוד"?
בפסוק "כי יצפנני בסוכה ביום רעה" (שם כז:ה) - למה לא כתוב "במבצר"?
מדוע כינה דוד את ירושלים ואת בית המקדש, שהם סמל עוזו וגבורתו של הקב"ה, בשם "סוכה"?
כמו כן, קשה מדוע קבעו חז"ל בתפלת ערבית שאנו אומרים כל לילה "ופרוש עלינו סוכת שלומך"?
למה לנו לבקש סוכה - דבר חלש וארעי וחולף, ולא דבר שמסמל את גבורת ה' כגון מעוז, מגדל, ארמון, מבצר?

כי הסוכה היא עניין של ביטחון על ידי קידוש השם.
התורה וחז"ל רצו ללמדנו כאן כלל גדול ויסודי באמונה ובטחון.
הרי הלשון "סוכה" היא מהמלה "סכך", להגן ולכסות (סכך-כיסוי בשינוי סדר האותיות).
כלשון הפסוק (תהלים צא:ד): "באברתו יסך לך", וכן (שם קמ:ח): "סכותה לראשי ביום נשק", וכן במשכן (שמות מ:ג): "וסכות על הארון את הפרכת".
דוקא מהמלה "סכך" שכוונתה הגנה וכח להגן ולכסות מפני סכנת האויב, באה המלה "סוכה", החלשה והארעית, כסמל הכח וההגנה וההצלה של ישראל!
הכוונה ברורה: כי "אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר" (תהלים כ:ח).
מול האויבים והגוים הרבים והחזקים, אין ממה לפחד אם יבטחו ישראל בה', שעזרם ומגנם הוא.
משום כך דווקא הסוכה החלשה והרעועה לכאורה, נקבעה כסמל העוז והגבורה של הקב"ה.

"'ואכבדה בפרעה' - מגיד הכתוב שכשהמקום פורע מן האומות, שמו מתגדל בעולם" (מכילתא בשלח, מסכתא דויהי פרשה א).
כאשר האומות ח"ו מנצחות, הוא כביכול מתמעט ומתחלל, וכאשר אנו נפרעים מהם הוא מתגדל ומתקדש.
וזה קורה דווקא כשיש לנו סוכה בלבד, כי כשיש ארמון או מבצר, בעלי ברית, וושינגטון, נשק, העולם יאמר שניצחנו בזכות וושינגטון והנשק.
הגויים נותנים לנו נשק וכסף עם תנאים - ללא "שטחים", שהעולים מרוסיה לא יגורו ביהודה ושומרון. אבל הסוכה הארעית הזו תנצח.
דוקא הסמל של חולשה וארעיות הפך לסמלו של הקב"ה, שהוא כל יכול ואינו צריך לא מבצר ולא ארמון, אלא גם בסוכה רעועה ינצח וינקום את נקמתו בגוים.
וכמו שמסיים הנביא עמוס: "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנפלת... למען יירשו את שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם".
כלומר, מהסוכה הזאת יצאו לרשת את הגוים, וכן בישעיהו (ד:ב,ו): "ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל... וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר".

ולכן קבע הקב"ה לישראל את חג הסוכות, וציוום (ויקרא כג:מב-מג): "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלקיכם".
כל החג הזה הוא סמל של אמונה ובטחון שלם בה'.
הסוכה היא הסמל הממשי והמוחשי למופתים הגדולים שלמעשה מצטמצמים למופת האחד הכולל - סכיכת הקב"ה, הגנתו על ישראל ארבעים שנה במדבר מול אויבים.
כמו שנאמר (דברים ח:טו): "המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים...".
והלא זה נס עצום שנמשך ארבעים שנה, ואין לך אמונה ובטחון יותר מזה באלקים המסוגל לכסות ולסוכך על עמו כך.
זאת הנקודה המרכזית של סוכות: בטחון מלא בהקב"ה, שהוא וענניו יכולים להגן על סוכת ישראל החלשה, ואין לפחד מהגוים, נחש, שרף ועקרב.
ומשום כך, קבעו חז"ל בסוכות (ביום א' שבה וכן בשבת חול המועד) את ההפטרות של מלחמת גוג ומגוג (זכריה יד וכן יחזקאל לח-לט).
דווקא בסוכות, סמל החולשה והארעיות, סמל הגלות.
דווקא בחג זה וסוכה זו המסמלת את החולשה ואת חוסר הוודאות למחר, דוקא ביום וחג כזה, קוראים את הפרשיות בתנ"ך המדברות על תבוסת גוג והגוים שעלו על הסוכה הרעועה והנופלת, ואשר הובסו והושמדו על ידי בעל ענני הכבוד, הכל יכול.

אם אין לסוכה כיסוי, היא עירומה. "'ואכסה ערוותך' (יחזקאל טז:ח) - זו מלכות שמים" (תנא דבי אליהו כה).
מי שאין לו עול מלכות שמים, אין לו כיסוי, הוא ללא מעיל, ללא עול. "מעילה" היא ההפך של "עול". "בליעל" - בן בלי עול.

"ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו" (בראשית ב:כה).
הייתה להם מצווה של עול מלכות שמים, והם היו ערומים, ומיד נאמר: "והנחש היה ערום מכל חית השדה" (שם ג:א).
אדם שפורק עול מלכות שמים מפני שהוא פיקח, הוא ערום מכל חית השדה: א) הוא חיה, ב) הוא מועל בה'. הוא פושט את המעיל ואומר: "אני לא רוצה כיסוי".

הסוכה באה לומר שאם אתה רוצה שה' יסוכך עליך, עליך להיכנס לסוכה, דהיינו לקבל עול מלכות שמים. רק לאחר שנכנסת לסוכה הוא יסוכך עליך.

היום הפורקים עול אומרים שקבלת עול מלכות שמים היא 'לא דמוקרטית', 'לא יפה'.
מכיוון שפרקנו עול, אין לנו סכך.
אנחנו חיים בדור של תהפוכות. אומרים: אם הערבי כבר זרק את האבן, אסור לירות עליו.
כל המרחם על ערבים, סופו להיות אכזרי על יהודים.

והקב"ה גם קובע מה היא שמחה. "ישמח צדיק כי חזה נקם" (תהלים נח:יא).
"ללמדך שמשה מתאווה לראות בנקמת מדיין קודם שימות" (במדבר רבה כב).
אם אין נקמה, שואלים: "היכן הקב"ה?" חושבים שאין שופט בארץ!
כאשר רואים נקמה בשכם, שם ה' מתקדש, וזוהי סוכה. סוכה היא ביטחון בה', עול מלכות שמים, קידוש השם ושמחה.

בע"ה עוד יבנו בתים, ונעלה להר הבית ונמחק את חילול השם היומיומי.
אבן שנזרקת אינה סתם אבן, אלא היא חילול השם.
גוי שמרים יד על יהודי חייב מיתה. על עצם העובדה שגוי הרים יד נגד יהודי, ה' לא יסלח.
נבנה את הסוכה שנפלה ונופלת, ומסוכה זו בע"ה נביא לסוכה את המשיח.
http://www.youtube.com/user/rafoe10
https://twitter.com/RafoeJTF
    http://gplus.to/rafoe
https://www.facebook.com/RafoeJTF
جيش يوشع سيعود  (ג'ייש יהושע סעופא יעוד) - צבא יהושע עוד ישוב!

מנותק Torah

  • חבר(ה) V.I.P
  • חבר(ה) מקצועי(ת)
  • *
  • הודעות: 912
בעניין: כהנא יומי (י"ד בתשרי תשע"ה) - סוכות
« להגיב #1 ב- : אוקטובר 08, 2014, 15:57:28 »
תודה רבה נחמד

שיהיה חג שמח לכולם   ;D