עמלק ואויבי ישראל > האמת מאחורי דת האיסלם

לכל אלה שאומרים שדת האסלאם זו עבודה זרה אז כנסו!!

<< < (10/10)

אביר הקרנפים:
וכשאתה רואה סתם גויים?
כשאני רואה סרט צרפתי או אמריקאי. רואה איך הם חיים כמו בהמות, איזו פריצות עלובה, איזה חוסר כבוד ומוסר, איזה גנבים ורמאים וכמה מכבדים גנבים ורמאים...
אז אני מתמלא גאווה. ותמיד אני מתפאר ביהודים הדתיים ובבנות ירושלים. איזה כבוד יש להם. איזה מוסר.
ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. :dance: :dance: :dance:

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[*] עמוד הקודם

עבור לתצוגת גירסה מלאה