כתב נושא: הצילו את הר-הבית שיבנה בבאכי'ר ואת ציון קבר יוסף הצדיק ע'ה זיע'א!  (נקרא 5507 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
בס''ד

ידוע בודאי לרובכם שקבר יוסף הצדי-ק ע''ה זיע''א נשרף על-ידי אוייבים ערבים מוסלמים נאצים יש''ו שר''י ומצבתו נותצה אין ספור פעמים , כאשר כבר לא היו שם יהודים באופן קבוע !
 כאשר יוסף הצדי-ק מוזכר כ''נביא'' בספר התועבה והדמים המתקרא ''הקוראאן''  (יכחידהו הקב''ה ברחמיו מהעול-ם במהרה אכי''ר)  ואפילו פרק שלם נכתב על שמו הוא ''צורת-יוסף''!
 יש לציין שהאיזכור היחיד שהאוייב הערבי המוסלמי הנאצי יש''ו שר''י מייחס למסגד אלאקצא הוא הפסוק (אאי'ה) מספר התועבה הנ''ל שאומר '' صبحان الله اللي اسرع بعبده من المسجد الحرم الى المسجد الاقصى اللي باركنا حوله ...'' תרגום -'' יבורך אללה שמהר את עבדו מהמסגד הקדוש אל המסגד הקיצוני( שבקצה-העול-ם) שסביבו בירך אותנו...''  - כאשר ''המסגד הקדוש'' מיוחס ל''כעבה'' היא אבן העקב השחורה שבמכה שהיתה משכית של עבודה-זרה שכללה ארבעה אלילים שנקראו בתקופת ה''ג'הילי'ה'' (ה''בורות'' -זו תקופה של טרם האיסלאם המתועב) אותם אלילים ששם שוכן בית העבודה-הזרה שלהם ונקראו ''עוזזא , אלענאת ,אלמנאת , אלנסר (הנשר) ''  שהצורר מוחמד יש''ו שר''י השתמש בו בכדי לאסלם את כל הבא לאותו מקום על מנת לעבוד את אותם אלילים -וזהו המקום המקודש ביותר לאיסלאם הרצחני והמתועב יכריתהו ה' במהרה-ונמצא בעיר מכה שבסעודי'ה !
--ומכאן נסביר את המושג ''אלמסג'ד אלאקסא '' או ''המסגד הקיצוני (שנמצא בקצה העול-ם) '' --הכוונה היא בהכרח למקום רוחני שניתן להגיע אליו רק בצורה רוחנית - נוכל להשוות זאת (להבדיל אין-ספור הבדלות כמובן)  לתבנית המשכן שחזה הנביא יחזקאל ע''ה זיע''א - ואין מדובר כאן על המקדש הפיזי שהי'ה בחורבנו באותה תקופה !
אלא שהאוייב הערבי המוסלמי הנאצי יש''ו שר''י משתמש בבורותם של נתיניו ומייחס את המושג ''אלמסג'ד אלאקסא'' למקום הר הבית ! שאמנם נבנה באותה תבנית של המשכן העליון שעל פיו נבראו העולמו-ת ובכלל זה האד'ם שהוא עול'ם בפני עצמו , כפי ש '' בצלם אלו-קים עשה את האד-ם'' ואין זה אומר שהאד-ם הוא אל-וה ח''ו ! ואפילו שרכש את תכונת הבחירה ( באכילתו מ''עץ-הדעת'' ) בעצת ''הנח'ש הקדמוני שאמר ל''אש'ה'' ''והייתם כאלו-קים יודעי טוב ורע '' (תשומת-לב לאות כ' ) כאלו-קים ולא ממש ח''ו !!
כלומר שכל עוד תבנית-המשכן (שימו-לב! ''תבניתו'' ולא האדמה עלי'ה נבנה) איננה עומדת -אין בו קדושה חיצונית שיכולה לקבל טומאה !הקדושה הקודמת היתה בתבניתו הפיזית שנחרבה ומשנחרבה התבנית דומה הדבר למשכן שהי'ה במדבר סיני שנסע ממקום למקום - הרי מרגע שנסע ממקום מסויים פקעה קדושתו של אותו מקום שאם לא כן הי'ה נאסר לדרוך על מקום שהי'ה בו לפני כן ומכיוון שאיננו יודעים את מסלולו -הרי שהי'ה נאסר ללכת בכל האזור ההוא , ולא כך הוא !
  ותאמר ותקשה שבירושל-ם הי'ה מקום קבע של המשכן מה שאין כאן במדבר - אין אפשרות כזו !! מכיוון שארון הברית שהוא הדבר המקודש ביותר במשכן -נגנז על-ידי יאשי'הו המלך ע''ה זיע''א שידע ברמז על החורבן ולא היה בבית-המקדש השני ולכן הוא לא נקרא ''משכן'' שנאמר ''ובין כתפיו שכן'' זהו הכוח שממנו פחד אף דוד מלך ישרא'ל ע''ה זיע''א ! כוחו של ארון- העדות שרק יוסף הצדי-ק ע''ה זיע''א עמד במבחן בכדי להיות ראוי שארונו ילך עימו בקו אח-ד ( וגם למדרש הזה יש הרבה תוכן שלא נפרטו כאן) !
--ואת ציון מקום קבורתו של יוסף הצדי-ק בן יעקב אבינו שקרא שמ-ו ישרא'ל ורח'ל אמנו ע''ה זיע''א ,את אותו ציון שרפו ,אותם אוייבים ערבים מוסלמים נאצים יש''ו שר''י וניתצו המצבה וזרקו נבילות של בעלי-חיים וזבל על המקום אך ורק בכדי למנוע מיהודים מלהגיע לשם !!   :'( :'( >:(,
    המשמעות מכך היא - שאם ארונו של יוסף הצדי-ק ע''ה זיע''א הי'ה הדבר היחיד שיכל ללכת בקו-אחד עם ארון הברי-ת  -הרי שהכבוד שלו גדו-ל מאד, יותר מכל חפצי המשכן חוץ מארון הברי-ת - ואם האוייב הערבי המוסלמי הנאצי שרף את מקום ארונו של יוסף הצדי-ק ע''ה זיע''א הרי שאין בעי'ה לשרוף את המסגדים המתועבים שנבנו על הר-הבית, שהרי קדושתם פחותה יותר (שהרי ארון הברי-ת לא הי'ה בבית-המקדש  בתקופת בית-שני ) !
- אלא שמקשים ואומרים, שמא נשארה הקדושה מבית-ראשון ? -וגם אין כך הדבר מכיוון שהרי שברגע ש ''נסע הארון'' נסעה השכינ'ה עימו שנאמר ''וי'הי בנסו'ע הארו'ן ויאמר מש'ה קומ'ה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ''  - שימו-לב ''קומ'ה ה' '' כלומר שראה מש'ה רבנו ע''ה זיע''א את שכינת-הכבו'ד עולה ממקומה עם נסיעת הארון ! ותזכורת שהארון לא הי'ה בבית המדקש השני מכיוון שנגנז על-ידי המלך יאשי'הו ע''ה זיע''א -והמבין יבין ....                  
אנו קוראים מכאן לעלות לציון קבר יוסף הצדי-ק ע'ה זיע'א בעיה'ק שכם תובב'א ולחזק את הישוב היהודי הקדוש בעיה'ק שכם וסביבותי'ה על-אפם ועל חמתם של בני העוולה האוייבים הערבים המוסלמים הנאצים יש''ו שר''י ובני-בריתם שר''י היהודונים הבוגדים בעמם ובמולדתם ומפקירי דם אחינו הי''ד !!  :'( >:(
כן אנו קוראים מכאן לעלות להר קדשנו הר הבית ולהאבק משפטית על הפרת ההסכם הבינלאומי שמחייב אפשרות גישה חופשית לכל המקומות הקדושים לכל הדתות ובכלל זה הר-הבית מקום בית-מקדשנו ותפארתנו שנזכה לראותו בתבניתו על מכונו במהרה בימנו אכי''ר !!
 -הכיצד ייתכן שהוואקף הערבי המוסלמי הנאצי יש''ו שר''י ישלוט במקום הקדוש הזה כנגד החוק הבינלאומי וזאת בתיאום עם שלטון העוולה השמאלונאצי הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י ? :'( >:(
 הכיצד ייתכן שיאסר על יהודים לעלות ליראות ולהשתחוות במקום הקרוב ביותר להיכל ?? :'( >:(
 הכיצד מונעים מבן-ישרא'ל למלמל תפלה בשפתיו מול מקום היכל קדשנו ? :'( >:(

וכל זאת בפיקוח של צורר אוייב ערבי מוסלמי נאצי יש''ו שר''י ואי'ש צר ואויב נציג שלטון העוולה השמולונאצי הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י שמתיימר לתת חופש דת לכל הדתות ? הכיצד משקרים לכם בפרצוף וטוענים שאין גזענות בניהול מה שמתקרא ''מדינה'' ?  :'( :'( :'( :'( :'( >:( >:( >:(

והקב'ה הטוב והישר בעיניו יעשה -ונזכה במהרה לאור האמ-ת ובביאת גואל-צד'ק בבאכי''ר.
 :'( :'( >:( >:( :'( :'( >:( >:( :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist:

                                                                                  הגולה בארץ  :)
                                                                                       חג חנוכה שמח -וגאולה שלמה בבאכי''ר

« עריכה אחרונה: דצמבר 28, 2011, 01:45:33 על ידי הגולה בארץ »
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
חזק ואמץ על ההסברה שאתה עושה.
רק טיפ קטן לשיפור.
חילוק הדברים לקטעים קצרים יותר ושמירה על רווחים בין הקטעים מקל על העין וכך גם על הקורא לקרוא ולהתרכז.
לפעמים אני רואה בלוק של מלל ובגלל שזה קטע ארוך בחתיכה אחת זה מפחיד לי את העין ואני מרפרף עליו בלי להתעמק.
בהצלחה.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
חזק ואמץ על ההסברה שאתה עושה.
רק טיפ קטן לשיפור.
חילוק הדברים לקטעים קצרים יותר ושמירה על רווחים בין הקטעים מקל על העין וכך גם על הקורא לקרוא ולהתרכז.
לפעמים אני רואה בלוק של מלל ובגלל שזה קטע ארוך בחתיכה אחת זה מפחיד לי את העין ואני מרפרף עליו בלי להתעמק.
בהצלחה.
בס''ד

אנו מתמקדים יותר בתוכן הדברים ולא בעריכתם! -למרות זאת בהמלצתך חילקנו ככל הניתן לפסקאות שתקלנה על הקורא .
יישר כוח לעבודתו יתברך ויתעלה שמ'ו - ונזכה במהרה להארת פנים ובביאת גואל צד'ק בבאכי''ר .
                                                                              הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
קראתי את הכל. אני רק חייב לציין דבר אחד שכתוב (נדמה לי במסכת מגילה) והרמב"ם מרחיב עליו. נדמה לי בהלכות בית הבחירה.
יש מושג קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זה מוזכר בהרבה מקומות. כתוב שפעם ראשונה שכבשו את הארץ קידשה יהושע לשעתה וזה אומר שחלה קדושת ארץ ישראל כל עוד ישראל היו שרויים על אדמתם. הקדושה נוגעת לכל הלכות ארץ ישראל. ישוב ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ וכו'.
כשעלו מבבל עם עזרא ונחמיה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. כלומר קידשו את ארץ ישראל והגבולין, כלומר גבולות ירושלים ותחומי הקדושה השונים, לדורי דורות.

העניין הוא שזה לא שבגלל שארון העדות לא יושב בהר הבית אז אין שם קדושה. גם בבית שני מתו כהנים גדולים בלתי כשרים שנכנסו לקודש הקודשים. האות הגדול לנצחונו של טיטוס היה שנכנס לקודש הקודשים ולא ניזוק.
הרמב"םאומר שעשרה קדושות הן. ובהר הבית בעצמו יש כמה דרגות קדושה שמתחלקים לגבולות של העזרות וההיכל.
והקדושה הזו תקפה עד היום הזה.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
קראתי את הכל. אני רק חייב לציין דבר אחד שכתוב (נדמה לי במסכת מגילה) והרמב"ם מרחיב עליו. נדמה לי בהלכות בית הבחירה.
יש מושג קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זה מוזכר בהרבה מקומות. כתוב שפעם ראשונה שכבשו את הארץ קידשה יהושע לשעתה וזה אומר שחלה קדושת ארץ ישראל כל עוד ישראל היו שרויים על אדמתם. הקדושה נוגעת לכל הלכות ארץ ישראל. ישוב ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ וכו'.
כשעלו מבבל עם עזרא ונחמיה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. כלומר קידשו את ארץ ישראל והגבולין, כלומר גבולות ירושלים ותחומי הקדושה השונים, לדורי דורות.

העניין הוא שזה לא שבגלל שארון העדות לא יושב בהר הבית אז אין שם קדושה. גם בבית שני מתו כהנים גדולים בלתי כשרים שנכנסו לקודש הקודשים. האות הגדול לנצחונו של טיטוס היה שנכנס לקודש הקודשים ולא ניזוק.
הרמב"םאומר שעשרה קדושות הן. ובהר הבית בעצמו יש כמה דרגות קדושה שמתחלקים לגבולות של העזרות וההיכל.
והקדושה הזו תקפה עד היום הזה.
בס''ד
יישר כוח !! ואכן מורנו ורבנו משה בר' מימון הוא הרמב''ם ע''ה זיע''א רמז את הנאמר במשנה בפרק ''ידים'' שמתחיל ב ''עשר קדושות'' שהן למעשה עשרה מעגלים של קדושה האחד בתוך השני כאשר ככל שהמעגל פנימי יותר הקדושה שלו יותר חמורה ובמשנה מפורטות החומרות שבכל מעגל ומעגל עד''קודש הקודשים'' הוא ההיכל שלא נכנס אליו אלא כהן-גדול ביום הכיפורים ! -- אלא שבכדי להבין את דברי קדשו של מורנו ורבנו הרמב''ם ע''ה זיע''א עלינו לדעת את הדברים הבאים :

1) בעשר מאמרות נברא העול-ם -וכל מאמר הוא למעשה דרגה יותר גבוהה של התגשמות -וכל המאמרות שואפות להתגשמות הסופית שנקראת למעשה '' האדם '' ! וזה מה שרומז המדרש ''לא נברא העול'ם אלא לצורך האדם'' - וכל המאמרות שקדמו לו אינן אלא התגשמויות שלו עצמו במימדים גבוהים יותר ונסתרים יותר !
2) עשר הדיברות - שנאמרו מ''פי הגבור'ה'' -דהיינו שאף הן מסודרות מהעמוקה והנסתרת ביותר שהיא ''אנכ'י ה' אלוק'יך '' ועד המופשטת ביותר היא ''לא תחמוד'' שהיא הגלוי'ה והבסיסית ביותר !
3) עשר קדושות - הינן עניין של דרגות הגבלה ותלויות ב''גרעין'' הקדושה הוא ארון ברית ה' שבו מונחות ''לוחות הברית'' השבורות ששיבר מרע''ה זיע''א וכן הלוחות שכתב מפי הגבור'ה !
ולכל שלושת הדברים הללו יש שני דברים משותפים והם:
1) כאשר אין ''גרעין'' אזי אין קיום גם למעגלים החיצוניים היונקים ממנו את חיותם כגון:
 א) ללא '' בראשי'ת בר'א אלק'ים'' -אין קיום לשאר המאמרות.
 ב) ללא '' אנכ'י ה' אלו'קיך '' אין קיום לשאר הדיברות.
 ג) ללא  ''ההיכל'' אין קיום לעשר קדושות .
ונוסיף כאן שללא ''ארון העדות שמעליו הכפורת'' אין למעשה ''קודש קודשים'' ! --ואם תשאל --הכיצד בכל זאת הי'ה היכל בבית המקדש השני ? התשובה היא שמכיוון שהמנורה ומזבח הקטורת היו בהיכל אזי היתה דרגה מסויימת של ''כפרה'' אלא שזו היתה נמוכה בהרבה מזו של בית-ראשון כאשר הדבר המקודש ביותר שיכל לאחד את כל ישרא'ל הוא ארון העדות ,הי'ה בתוכו ! ומאז הוציא יאשי'הו המלך ע''ה זיע''א את ארון הברית מההיכל וגנזו מכיוון שידע ברמז על החורבן מפי הנביאים ע''ה זיע''א ,וזאת מכיוון שנענש כי ''הראה לשליחי מלך בבל את אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך '' ( וגם כאן יש להבין ולא נאריך בזאת ) וקבל עליו את הגזרה . ואז שוב גלה ארון הברית ועימו השכינה מההיכל - אלא שיש דיון על ''רושם הקדושה '' של מקומו וה''רושם קדושה'' הזה איננו יכול לקבל טומאה -כפי שנשמה ללא גוף איננה יכולה לקבל טומאה !  מכיוון ש ''רושם קדושה'' הוא דבר רחוק מ''קדושה אמיתית'' כעין הנשמה מהגוף ! --ולכן יכל הצורר טיטוס יש''ו שר''י להכנס ולטמא את ההיכל בצורה החיצונית שלו - מכיוון ש''רושם קדושה'' איננו יכול לקבל טומאה למרות החומרה היתרה שגזרו סביבו מפאת מידת ה''כבוד'' שלא נוכל לפרט אודותי'ה כאן מפאת הצורך לקצר !רק נציין שמידת ה''כבוד'' ממילא איננה מגיעה למיצוי כאשר המקום זרוע בעובדי עבודה-זרה שונאי-ישרא'ל וצורריו יש''ו שר''י -ולכן יש מצוה וחובה לנקות משם את אותם צוררי ישרא'ל ורוצחיו יש''ו שר''י  !

 2) כאשר נסתלק גרעין הקדושה עדין נשאר ''רושם קדושה'' בכל ''מעגל'' לפי עניינו -אלא ש ''רושם'' הקדושה איננו מקבל טומאה ממש כפי שהנשמה לבדה איננה מקבלת טומאה כמו הגוף שמקבל טומאה , ולכן לא שייך עניין טומאה ב''רושם קדושה'' לדרגותיו כלל ועיקר !

ואם תבדוק את הדברים תמצא שרבנו משה בר' מימון (הרמב''ם) ע''ה זיע''א  עלה בכבודו ובעצמו להר הבית ! הכיצד הי'ה עושה זאת אם הדבר אסור ? -- ואם תאמר שידע בדיוק את מקום ההיכל -הרי שבמידה והי'ה חשש כלשהוא לעלית אחרים בטומאתם למקום ( כפי שאכן הי'ה בתקופת השלטון העות'מאני ) חובה היתה עליו לסמנו ולהגבילו ! והיאך לא עשה כן?

ועל כך נאמר ''אמ-ת מארץ תצמח וצד'ק משמי'ם נשקף'' - כלומר כאשר האמ-ת היא חותמו של בורא עולם יתברך ויתעלה שמ'ו מושלכת ל''ארץ'' אזי נשקף הצד'ק מהשמי'ם - כלומר מתעורר המנגנון לעשיית דין ברשעים !! אותם אלה שבחסות שלטון העוולה השמאלני הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י - קבעו הלכה שלא כדין בלחץ פוליטי - עליהם אמר הנביא '' הו'י האומרים לטוב רע ולרע טוב '' ר''ל  !!
ואשר למצוות התלויות בארץ-כולן כיום מדרבנן כפי שנהגו בבבל בימי האמוראים - בכדי ''שלא תשתכח תור'ה מישרא'ל '' --ואין בהן חיוב מדאורייתא כלל ועיקר ! וזהו יסו'ד חשוב מאד בגמרא -וגם בהלכ'ה .
לאחר שהבנת הדברים דלעיל -תוכל לקרוא שוב את דברי קדשו של מורנו ורבנו הנשר הגדול משה בר' מימון ע''ה זיע''א (הרמב''ם) ותבין ההקשר האמיתי של דברי קדשו ,ולא כפי שעיוותום המינים שר''י !
ונזכה במהרה לגילוי אור האמ-ת בביאת גואל-צד'ק בבאכי''ר .

                                                                               חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך
                                                                                    הגולה בארץ  :)
« עריכה אחרונה: דצמבר 26, 2011, 06:04:00 על ידי הגולה בארץ »
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
הרמב"ם בעצמו טוען שכדי לדעת מקום מזבח צריך בית דין ונביא.
וגדולי ישראל בכל הדורות ידעו שקדושה שניה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא וגם המקילים טענו רק שהם יודעים עד להיכן אפשר להכנס.
ושוב... אי אפשר לדעת בבירור עד להיכן אפשר להכנס בלי בית דין ונביא.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
הצילו את הר-הבית שיבנה בבאכי'ר ואת ציון קבר י
« להגיב #6 ב- : דצמבר 28, 2011, 01:02:23 »
הרמב"ם בעצמו טוען שכדי לדעת מקום מזבח צריך בית דין ונביא.
וגדולי ישראל בכל הדורות ידעו שקדושה שניה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא וגם המקילים טענו רק שהם יודעים עד להיכן אפשר להכנס.
ושוב... אי אפשר לדעת בבירור עד להיכן אפשר להכנס בלי בית דין ונביא.
בס''ד

מורנו ורבנו מאור ישרא'ל הנשר הגדול חכם משה בר' מימון הוא הרמב''ם ע''ה זיע''א אכן דן במקומות של כלי המשכן שהיו במקום המקדש ,אלא שהוא דיבר על ה''דעות השונות'' בתלמוד שבאו להורות על כמה דרכים להתבונן על אותה המציאות - אך לא לעניין טומאה ! דעת הגמרא בפירוש שהובאה בכמה מקומות אומרת ש ''טומאה הותרה בציבור'' -כלומר שאם אין דרך לעשות דבר השייך לעניין כלל הציבור בטהרה אזי יש היתר לעשותו גם במצב של טומאה !
בית-דין הינו דבר יחסי - כלומר המינימום של בית-דין הוא שלושה והמקסימום הוא 120 ונשיא (שהרי אין בית-דין שקול ולכן מניינם למעשה 121 כולל הנשיא) שישבו בלשכת הגזית - ואשר לנביא - הלא בבניין הבית השני לא הי'ה נביא!
ואשר למושג '' קידשה לשעתה וקידשה לעתיד-לבוא '' מדובר בקידוש הכלי-השרת עצמם שנמשחו בשמן המשחה על-מנת לקדשם וכן כל חלקי המשכן שהושלם ע''י משה רבנו עבד ה' עליו-השלו-ם זיע''א ! והגמרא דנה בפשט  בפירוט !
ואשר לעלי'ה למקום בית המקדש במצב חורבן ! הרי שהסברנו שאין ''רושם קדושה'' מקבל טומאה ! וקדושה נוכחת אין במצב של חורבן !  :old_cry: מכיוון שרק המשכן וכליו נמשחו בשמן-המשחה ולא הקרקע שעליו עמד ! שאם לא כן הרי שגם למקום המשכן בגילגל וכן בשילה הי'ה אסור לעלות !!
ועל-כן ממא נפשך? אם חוששים למצב של ''טומאה'' גם במצב של מקום שבו נשאר ''רושם קדושה'' הרי שזו הותרה בציבור כמפורש בגמרא , ואם לאו אזי אין ממה לחשוש !!  :old_undecided:
זוהי הטעי'ה פוליטית של המתקרא ''הרב'' גורן וחבריו למפלגה !  :old_Angry2: --עיוות הדין הוא הסיבה לגלות עם-קודש ולהתבוללותו כנאמר ע''י הנביא יחזקאל בן בוזי ע''ה זיע''א שרמז על כך בתוכחה על ''עיוות המידה והמשקולת'' שהן המשל מכיוון שה''מידה'' משתמעת לשתי פנים ! ואף מפרט הנביא ע''ה זיע''א גם את הנמשל בהמשך ! אוי למעוותי ההלכה למען כבוד ומעמד פוליטי! עליהם אנו אומרים '' למינים ולמלשינים אל תה'י תקו'ה '' :old_Angry2: :old_cry:
''אמ-ת מאר'ץ תצמח וצד'ק משמי'ם נשקף '' -- ראוי לציין שמורנו ורבנו מאור-ישרא'ל הנשר הגדול חכם משה בר' מימון (הרמב''ם) ע''ה זיע''א עלה אף הוא עצמו להר הבית וכתב על כך בספריו!
אנו קוראים מכאן לחזק את האחיזה במקום בית מקדשנו ותפארתנו ולעלות אליו בכל הזדמנות אפשרית בכדי לחזק את הנוכחות היהודית במקום ולבער את הנחשים והעקרבים השורצים שם בעוונותינו הרבים מכיוון שנאמר ''והבור ריק-אין בו מים'' ומפרש רבנו שלמה יצחקי (רש''י) ע''ה זיע''א בציטוט מהזוהר הקדוש המיוחס לתנא האלוקי בוצינא קדישא עיר וקדיש מן שמיא נחית רבי שמעון בן יוחאי ע''ה זיע''א שאמר ''והבור ריק אין בו מים-משמע שנחשים ועקרבים יש בו'' דהיינו שאם מקום ניטש מעם-קודש הרי שהסטרא אחרא שולטת בו ביתר שאת - כמו גופת המת ר''ל שעם יציאת הנפש מייד משתלטת סטרא אחרא על הגוף ומזה נובעת הטומאה החמורה ביותר שיש עלי'ה !ועל כן נמשלה הגלות ל ''בור''  ואנו קוראים להפיץ את הדברים הללו לכלל ישרא'ל -ונזכה במהרה לאור האמ-ת ולראות מהרה ההיכל עומד על תילו  ובביאת גואל-צדק בבאכי''ר.

 :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist: :fist:
                                                                          הגולה בארץ  :)
« עריכה אחרונה: דצמבר 28, 2011, 01:18:51 על ידי הגולה בארץ »
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
את הבית השני בנו נביאים כעזרא ונחמיה...
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק Rafoe

 • מנהל(ת) גלובלי(ת)
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 11045
 • "וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ" (במדבר, לג, נד')
את הבית השני בנו נביאים כעזרא ונחמיה...
ואת בית שלישי בעזרת ה' נבנה כשיגיע משיח צדקנו (עלינו לעזור להם לפני בכך שננקה את פסולת הבנייה שם).

ודרך אגב - בקוראן המשוקץ כתוב שהיהודים סוגדים לעזרא הנביא בדיוק כמו שהנוצרים סוגדים ליש"ו (עוד הוכחה לאיוולת שבעבודת האלילים הערבית).
http://www.youtube.com/user/rafoe10
https://twitter.com/RafoeJTF
    http://gplus.to/rafoe
https://www.facebook.com/RafoeJTF
جيش يوشع سيعود  (ג'ייש יהושע סעופא יעוד) - צבא יהושע עוד ישוב!

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
בקוראן כתוב הרבה שטויות. לא מרגש.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
את הבית השני בנו נביאים כעזרא ונחמיה...
בס''ד

עזרא הסופר ונחמי'ה ע''ה זיע''א  אכן נשלחו ע''י כורש מלך פרס לבנות הבית -אלא שהם לא היו נביאים ומעול-ם לא נתנבאו! ובית שני נקרא ''בית-המקדש'' ולא ''משכן'' מכיוון שארון העדו-ת שבו לוחות הברי-ת לא היו בו ולכן לא הי'ה בו הכוח לאחד את כלל ישרא'ל ומשנשלם עוון יהודה כאשר הכעיסו את בורא-עול-ם יתברך ויתעלה שמ'ו חרב גם בית-המקדש השני !

                                                                                   הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
עזרא היה הנביא מלאכי ויש לו ספר בתנ"ך. גם נחמיה. והם נכללים בארבעים ושמונה הנביאים.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
עזרא היה הנביא מלאכי ויש לו ספר בתנ"ך. גם נחמיה. והם נכללים בארבעים ושמונה הנביאים.
בס''ד
ידידנו היהודי היקר הי''ו
אנא קרא בתנ''ך ותוכל לדעת כי עזרא הסופר ע''ה זיע''א לא הי'ה נביא וכן נחמי'ה ע''ה זיע''א לא הי'ה נביא - מלאכי  ע''ה זיע''א הי'ה אדם אחר לגמרי והוא אכן הי'ה נביא !  לכן עזרא ונחמי'ה ע''ה זיע''א נכללים בכתובים ולא בנביאים !

                                                                                    הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
במסכת מגילה חלוקים האמוראים באשר לזיהוי של מלאכי, ואגב כך מוסרת לנו הגמרא מידע על זמן התנבאותו:
 אמר רב נחמן: 'מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי? שהיה משנה למלך'. מיתיבי (ציטוט מברייתא): "ברוך בן נריה... ומרדכי... וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש?!"... אמר רבי יהושע בן קרחה: 'מלאכי זה עזרא'. וחכמים אומרים: 'מלאכי שמו'.
 – דף טו ע"א
אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: 'שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה: אחד שהעיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית'. במתניתא תנא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: 'שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה: אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית.
 – מסכת זבחים, סב ע"א


מכאן המקור שעזרא הוא מלאכי. מכאן המקור שהיה עמם נביא שהעיד להם על מקום מזבח.

דבר אחר, כל ספרי הכתובים נכתבו ברוח הקודש על ידי נביאים.
מגילת רות נכתבה על ידי שמואל הנביא.
שיר השירים, קהלת וספר משלי, נכתבו ברוח הקודש על ידי שלמה המלך שנכלל ב48 נביאים.
איכה נכתבה ביד ירמיהו הנביא.
מגילת אסתר כתבה בידי מרדכי ואסתר ברוח הקודש. יש דעה שאומרת שמרדכי הוא מלאכי. מרדכי היה שריד לסנהדרין שהייתה בירושלים עוד בימי המקדש הראשון.
ספר איוב מיוחס נדמה לי לשמואל.
דברי הימים מיוחס לעזרא.
עזרא, נחמיה ודניאל מיוחסים לשמות הנקראים על שמם ונכתבו ברוח הקודש.

אף ספר בתנך לא נכתב על ידי פרחח קלוצמך מהשוק...
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
במסכת מגילה חלוקים האמוראים באשר לזיהוי של מלאכי, ואגב כך מוסרת לנו הגמרא מידע על זמן התנבאותו:
 אמר רב נחמן: 'מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי? שהיה משנה למלך'. מיתיבי (ציטוט מברייתא): "ברוך בן נריה... ומרדכי... וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש?!"... אמר רבי יהושע בן קרחה: 'מלאכי זה עזרא'. וחכמים אומרים: 'מלאכי שמו'.
 – דף טו ע"א
אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: 'שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה: אחד שהעיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית'. במתניתא תנא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: 'שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה: אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית.
 – מסכת זבחים, סב ע"א


מכאן המקור שעזרא הוא מלאכי. מכאן המקור שהיה עמם נביא שהעיד להם על מקום מזבח.

דבר אחר, כל ספרי הכתובים נכתבו ברוח הקודש על ידי נביאים.
מגילת רות נכתבה על ידי שמואל הנביא.
שיר השירים, קהלת וספר משלי, נכתבו ברוח הקודש על ידי שלמה המלך שנכלל ב48 נביאים.
איכה נכתבה ביד ירמיהו הנביא.
מגילת אסתר כתבה בידי מרדכי ואסתר ברוח הקודש. יש דעה שאומרת שמרדכי הוא מלאכי. מרדכי היה שריד לסנהדרין שהייתה בירושלים עוד בימי המקדש הראשון.
ספר איוב מיוחס נדמה לי לשמואל.
דברי הימים מיוחס לעזרא.
עזרא, נחמיה ודניאל מיוחסים לשמות הנקראים על שמם ונכתבו ברוח הקודש.

אף ספר בתנך לא נכתב על ידי פרחח קלוצמך מהשוק...
בס''ד

במסכת מגילה גם נאמר שפרעה הי'ה בגובה של אמ'ה אחת ! ואין זה אומר שגובהו הי'ה 60 ס''מ  :old_grin: דברי חכמנו האמוראים ע''ה זיע''א אינם ניתנים להבנה כפשוטם ! ועל-כך אמר החכם באד'ם שלמה המלך ע''ה זיע''א ''פתי יאמין לכל דבר וחכם יבין לאשורו'' !
ואשר למושג ''רוח הקודש'' עליך להבין את משמעותו ! ניתן לך טיפ אח'ד- והוא שהדברים שנאמר עליהם שנכתבו ב''רוח הקודש'' הינם ''מוצפנים'' וניתנים לפיענוח אך ורק על-ידי אלה שקיבלו את המפתחות לצפנים הללו ! ולגבי השאר אלו הם דברים סתומים!
למשל המשותף בין אימו של המן הרשע יש''ו שר''י לאברהם אבינו ע''ה זיע''א הוא שמה של אימם -אימו של אברהם אבינו היא אמתלאי בת קרנבו -לעומת אימו של המן הרשע יש''ו שר''י אמתלאי בת עורבתא - הרמז הוא שלהמן הרשע יש''ו שר''י יש שורש משותף עם אברהם אבינו ע''ה זיע''א שהי'ה אב המון גוים ובכלל זה אביו של ישמעאל שר''י ! אלא שההבדל הוא בשורש העמוק יותר ולא נאריך בזה כאן .

                                                                                   הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
כל מה שכתבת לא קשור.
העניין הוא שבית שני נבנה בעזרת נביא שהעיד על מקום מזבח.
העניין הוא שיש דעה בגמרא שאומרת שעזרא הוא מלאכי.
והעניין הוא שספרי התנך כתבו על ידי נביאים.
ואם אתה רוצה להרחיב בעניין נבואה ורוח הקודש, אתה יכול ללמוד ברמבם בהלכות יסודי התורה והלכות דעות.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
כל מה שכתבת לא קשור.
העניין הוא שבית שני נבנה בעזרת נביא שהעיד על מקום מזבח.
העניין הוא שיש דעה בגמרא שאומרת שעזרא הוא מלאכי.
והעניין הוא שספרי התנך כתבו על ידי נביאים.
ואם אתה רוצה להרחיב בעניין נבואה ורוח הקודש, אתה יכול ללמוד ברמבם בהלכות יסודי התורה והלכות דעות.
בס''ד

שוב -הבאנו דוגמאות מספר מהגמרא שהדברים אינם מכוונים כפשטותם (כגון שהגובה האמיתי של פרעה לא הי'ה ''אמה'' אלא שהמושג ''אמה'' אמור לתת מושג על דרגת הכוח הרוחני של הרוע המתקרא ''פרעה'' ביחס לרוע המתקרא ''המן'' יש''ו שר''י ! )
עזרא הסופר ע''ה זיע''א איננו מלאכי הנביא זיע''א ! אותה דעה בגמרא איננה אלא אמצעי של רבותנו האמוראים ע''ה זיע''א בכדי להמחיש את הכוח והרשות שהיו לעזרא הסופר ע''ה זיע''א שהוא כבייכול שליחו וממשיכו של מלאכי הנביא ע''ה זיע''א .
התנ''ך במתכונתו סודר ע''י עזרא הסופר ע''ה זיע''א על-פי דברי הנביאים שקדמו לו ע''ה זיע''א .
הבדל עצום קיים בין המושג ''רוח הקודש'' ו ''נבואה'' --ואשר למה שכתב מורנו ורבנו הנשר הגדול רב'י משה בר' מימון הוא הרמב''ם ע''ה זיע''א בפרק ''יסודי התורה'' הרי שהוא מדבר שם על המדרגות של ההשתלשלות מהבורא יתברך ויתעלה שמו שהכל נכלל בו והוא השלמות האבסולוטית הבלתי ניתנת להשגה ועד ההתגשמות הפיזית שהיא המציאות הגסה ביותר שתלוי'ה באין-ספור ''עולמות'' שמסודרים בצורה הירארכית עד לבורא יתברך ויתעלה שמו שהוא המקור האין סופי שאיננו ניתן למידה ושיעור הוא המגביל הראשוני שאיננו מוגבל ח''ו ! --פרק זה עוד מחזק את הדברים שהסברנו בעניין ''מדרגות הקדושה'' .

                                                                                   הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
בס''ד

שוב -הבאנו דוגמאות מספר מהגמרא שהדברים אינם מכוונים כפשטותם (כגון שהגובה האמיתי של פרעה לא הי'ה ''אמה'' אלא שהמושג ''אמה'' אמור לתת מושג על דרגת הכוח הרוחני של הרוע המתקרא ''פרעה'' ביחס לרוע המתקרא ''המן'' יש''ו שר''י ! )
עזרא הסופר ע''ה זיע''א איננו מלאכי הנביא זיע''א ! אותה דעה בגמרא איננה אלא אמצעי של רבותנו האמוראים ע''ה זיע''א בכדי להמחיש את הכוח והרשות שהיו לעזרא הסופר ע''ה זיע''א שהוא כבייכול שליחו וממשיכו של מלאכי הנביא ע''ה זיע''א .
התנ''ך במתכונתו סודר ע''י עזרא הסופר ע''ה זיע''א על-פי דברי הנביאים שקדמו לו ע''ה זיע''א .
הבדל עצום קיים בין המושג ''רוח הקודש'' ו ''נבואה'' --ואשר למה שכתב מורנו ורבנו הנשר הגדול רב'י משה בר' מימון הוא הרמב''ם ע''ה זיע''א בפרק ''יסודי התורה'' הרי שהוא מדבר שם על המדרגות של ההשתלשלות מהבורא יתברך ויתעלה שמו שהכל נכלל בו והוא השלמות האבסולוטית הבלתי ניתנת להשגה ועד ההתגשמות הפיזית שהיא המציאות הגסה ביותר שתלוי'ה באין-ספור ''עולמות'' שמסודרים בצורה הירארכית עד לבורא יתברך ויתעלה שמו שהוא המקור האין סופי שאיננו ניתן למידה ושיעור הוא המגביל הראשוני שאיננו מוגבל ח''ו ! --פרק זה עוד מחזק את הדברים שהסברנו בעניין ''מדרגות הקדושה'' .

                                                                                   הגולה בארץ  :)
עשית סלט. מה שאו שפרעה היה אמה וזקנו אמה, זה מדרש. ולא כל המדרשים הם כפשוטם.
מה שאמרו שעזרא הוא מלאכי, זו גמרא. ובגמרא לומדים פשט.
עוד אומרת הגמרא מפורשות שהיה להם נביא להעיד על מקום מזבח. וזו הנקודה שגררה לויכוח את עזרא ומלאכי.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
עשית סלט. מה שאו שפרעה היה אמה וזקנו אמה, זה מדרש. ולא כל המדרשים הם כפשוטם.
מה שאמרו שעזרא הוא מלאכי, זו גמרא. ובגמרא לומדים פשט.
עוד אומרת הגמרא מפורשות שהיה להם נביא להעיד על מקום מזבח. וזו הנקודה שגררה לויכוח את עזרא ומלאכי.

בס''ד

אנא קרא את ההודעות הקודמות. ודע כי כל הגמרא איננה פשט ! למרות שהפשט הוא הכלי שדרכו ניתן להוריד את הדברים העמוקים למצב שניתן לעיכול על ידי התודעה האנושית ! הגמרא מביאה טיעונים שונים של ''הווא אמינא'' כלומר ''היינו יכולים לחשוב כי...'' ומתרצת אותם בכדי לשלול את כל שאר האפשרויות , ואז מותירה את הלומד עם אפשרות יחידה שאותה לעיתים אפילו איננה מזכירה ,אלא שהלומד אמור להגיע אלי'ה בעצמו ! נקדים לך כאן שהמושג ''מקום מזבח'' איננו כפשוטו -מכיוון שנאמר במזכת יומא שהקו החוצה את המזבח באלכסון הינו בין נחלת יהודה לנחלת בינימין ואז מובאת דעה אחרת שרק בנחלת בנימין אלא שזוהי ''לשון'' כלומר בלשוננו ''מובלעת'' הנכנסת לנחלת יהודה ע'ה זיע''א ! - העניין הוא שמדובר ביהודה  ע''ה זיע''א שזכה למלוכה והוא מבני לאה ע''ה זיע''א - ואשר לבנימין ע''ה זיע''א  הרי הוא מבני רחל ע''ה זיע''א  ולכל אחד מהם מעלות משלו שלא קיימות בזולתו -ובכדי לבקש ''כפרה'' הרי שדרושות כל התכונות של שניהם שמגולמות בנחלה שקבלו (גם המקום הרוחני המקביל שלהם מקביל לאותן תכונות ) ! וההסבר הוא שאכן כך הוא -אלא שלמזבח תכונה מיוחדת הכוללת את שניהם כלומר של בניימין שלא השתתף בחטא מכירת יוסף הצדיק ע''ה זיע''א ושל יהודה שזכה לכתר המלוכה מכיוון שעבד קשה על מידותיו ולא נרחיב כאן בזה ! -ומכיוון ש''כפרה'' דורשת הן חרטה על החטא והן קבלה לעתיד בפני גורם שאיננו שותף לחטא !וכן ''על פי שנים עדים יקום דב'ר '' ובכלל זה ''כפרה'' , לכן העדים הם הכהן שהוא שליח הבורא יתברך ויתעלה שמ'ו , והמזבח שמייצג הן את הסמכות לכפר ששורשה במלוכה לה זכה יהודה ע''ה זיע''א - והן את טוהר המידות שמיוצג ע''י בניימין שכאמור לא השתתף בחטא מכירת יוסף הצדיק ע''ה זיע''א !
ועכשיו כשתנתח את הסוגי'ה הנ''ל תוכל לראותה באור יותר בהי'ר !
הבן נא היטב יהודי יקר ! הגמרא איננה ''ספר הלכות'' ! כי-אם אמצעי של רבותנו ע''ה זיע''א להעביר את התורה שבע''פ -כלומר אותו חלק של התורה הקדושה שאיננו ניתן להעברה בכתב בעזרת פיתוח כושר ההבנה של הלומד ויכלתו להבין ''דב'ר מתוך דב'ר '' ואז נוצר בהדרגה הכושר להבין את דברי הנביאים ע''ה זיע''א באופן העמוק ביותר הקרוב יותר לנקודות אליהן כיוונו הנביאים ע''ה זיע''א !בעניין של עזרא הסופר ע''ה זיע''א והנביא מלאכי ע''ה זיע''א שיש דעה אחת בגמרא שאומרת ש ''חד המה'' הכוונה שם לעניין ש'' מעשה עזרא הסופר ע''ה זיע''א הוא למעשה תחילת התגשמות נבואתו של הנביא מלאכי ע''ה זיע''א '' וזהו רמז לכך !  
! ונסתפק בזאת ! ונזכה במהרה בביאת גואל-צדק בבאכי''ר .
                                                                      הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק El Blanco

 • אדמין הפורום
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 10516
הנסיונות ההזויים של גורמים גלותיים לבטל מצוה מן התורה (לבנות בית לה') לא מפסיקים לשעשע אותי.

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
בספר הלכות שכתב הרמב"ם מופיע שלא בונים בית מקדש ללא נביא שיעיד על מקום מזבח. בגמרא כתוב שהיה נביא שהעיד על מקום מזבח.
אין חולק על העובדה שבית שני נבנה על ידי נביאים. זה מעוגן היטב בתנך.
אין צורך לבלבל את העובדות עם פשט והווא אמינא וכו'. אני אולי לא תלמיד חכם גדול, אבל להסתכל על דף גמרא אני יודע.

יוסף בנימין. אתה רוצה לעשות את המצווה שלא כהלכתה? איך תבנה מקדש בלא נביא שיעיד על מקום מזבח?
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!

מנותק הגולה בארץ

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3661
 • '' וייכחשו אוייבך לך ואתה על במותמו תדרוך ''
בספר הלכות שכתב הרמב"ם מופיע שלא בונים בית מקדש ללא נביא שיעיד על מקום מזבח. בגמרא כתוב שהיה נביא שהעיד על מקום מזבח.
אין חולק על העובדה שבית שני נבנה על ידי נביאים. זה מעוגן היטב בתנך.
אין צורך לבלבל את העובדות עם פשט והווא אמינא וכו'. אני אולי לא תלמיד חכם גדול, אבל להסתכל על דף גמרא אני יודע.

יוסף בנימין. אתה רוצה לעשות את המצווה שלא כהלכתה? איך תבנה מקדש בלא נביא שיעיד על מקום מזבח?
בס''ד

יהודי יקר הי''ו -אם אכן הדברים עומדים על פשוטם כפי שהינך סובר ,הרי שהמידות של הבית כולן ידועות ומצויינות בכתובים , ואם יודעים מקומו של אחד מכלי המקדש הקבועים ו/או קיר שהי'ה שם באופן קבוע -הרי שניתן בנקל לחשב את מקומות שאר כלי המקדש ! וזוהי עובדה בסיסית וידועה!
אם כן -איך נכתב כי נדרש ''נביא'' בכדי להעיד על ''מקום מזבח''?
נפתח לך צוהר ידידנו היהודי היקר הי''ו ונאמר כי המושג '' מקו'ם '' איננו כפשוטו , ואף המושג '' מזבח '' איננו כפשוטו !- ומכאן שהסוגי'ה הנ''ל מדברת על המראה הרוחני שחזה הנביא יחזקאל ע''ה זיע''א בתבנית המשכן וכלין והקשר בינהם לבין תבנית העולמות שעליהם נאמר ''בראשי'ת בר'א אלוקי'ם '' ותבנית האד'ם העליון שעליו נאמר ''בצל'ם אלוקי'ם '' שכל אח'ד מהם מתחלק לחמש '''קטגוריות'' ! ולא נאריך בזה כאן !
אחינו היהודי היקר הי''ו - להוי ידוע לך כי הגמרא הקדושה הן הבבלית והן הירושלמית בנויות כעין ''ספר הלכות'' כלפי חוץ מכיוון שרבותנו האמוראים ע''ה זיע''א רצו להמשיל את הדברים הרוחניים שאמורים לעבור אך ורק בעל-פה ממורה לתלמידו הם ''התורה שבע''פ '' להשגות הלכתיות שהיו ידועות בזמנם , וכל ה''מחלוקות'' אינן אלא דרך להמחיש כיצד לשקול את הקל מול החמור יותר כאשר מתבוננים על מצב נתון מזוויות שונות ,אם כן הרי שאין חילוק בין הגמרא המתנהלת בצורת סוגיות הלכתיות כבייכול לבין המדרשים שלא בכדי הושמו היכן שהושמו והם חלק בלתי נפרד מהתוכן של הגמרא הקדושה ! אלא שבכדי שלא לחשוף דברים שאמורים לעבור אך ורק בע''פ כאמור הושמו כ ''משלים'' שהם הם המדרשים ! והם החלק הכי רגיש ומכוון לאמ'ת ולכן הושמו שם בצורה כזו ע''י רבותנו ע''ה זיע''א - ואם תמצא חכם אמ'ת שידריך אותך בנבכי הדברים אזי תוכל לראות את המציאות היותר קרובה לאמ'ת -למרות שהאמ'ת האבסולוטית ידועה רק לו יתברך ויתעלה שמ'ו ! לנו יש את האפשרות להתקרב אלי'ה יותר ויותר אולם לעול'ם לא להגיע אלי'ה ממש ! מכיוון שהדבר בלתי אפשרי בעול'ם הזה !
ונזכה לחזות באור האמ'ת ובגילוי הצד'ק בעול'ם בבאכי''ר .
                                                                            הגולה בארץ  :)
בס''ד
 '' חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת א'לוקנו ''
 '' קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ''

מנותק אביר הקרנפים

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 8016
 • מוסר, כבוד, יהדות.
הנקודה היא שצריך נביא. הלכה פסוקה. אי אפשר לבנות בית המקדש בלי בית דין ונביא.
אמת, כבוד וכוח. שלושה דברים שאנשים מחפשים ומבקשים מזולתם כל ימי חייהם ולא יודעים שצריכים למצוא את זה בתוך עצמם.

צבא יהושע עוד יחזור!