יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

נסיון לשכנע אותי למיר את דתי

<< < (2/6) > >>

Rafoe:

--- ציטוט של: אוהד הפועל על אוגוסט 04, 2010, 22:38:46 ---סלחו לי שאני מתערב, אבל משיח חייב להיות נצר בית דוד, מה שישו הוא לא.

ישו עצמו הוא סך הכל תנא שמרד ברבנים שלו:

--- סוף ציטוט ---
אין בפסוקים שהוא ציטט לי שום רמז לישו.
הם כ"כ רוצים להאמין ב"משיח" עד כדי כך שהם מעוותים את התורה.

אוהד הפועל:

--- ציטוט של: Rafoe על אוגוסט 04, 2010, 22:41:36 ---אין בפסוקים שהוא ציטט לי שום רמז לישו.
הם כ"כ רוצים להאמין ב"משיח" עד כדי כך שהם מעוותים את התורה.

--- סוף ציטוט ---

נו, אז אם אתה רוצה "להכניס לו", תביא את הפסוק הרלוונטי, ונגמר הסיפור, ובכך ישו לא היה המשיח.

Rafoe:

--- ציטוט של: אוהד הפועל על אוגוסט 04, 2010, 23:06:40 ---נו, אז אם אתה רוצה "להכניס לו", תביא את הפסוק הרלוונטי, ונגמר הסיפור, ובכך ישו לא היה המשיח.

--- סוף ציטוט ---
אני לא מכיר פסוק מהתורה שמדבר על ישו (יש פסוקים שמזכירים את המילה "משיח" ואותם משיחיים מעוותים את הפסוקים הללו לטובת מטרותיהם).
אלמ שלח לי תשובה בפרטי (שבה הוא מתייחס לכל פסוק שאותו אדם ציטט, וכבר שלחתי לו תשובה נגדית ביוטיוב).

m4a1:

--- ציטוט של: Rafoe על אוגוסט 04, 2010, 23:16:27 ---אני לא מכיר פסוק מהתורה שמדבר על ישו (יש פסוקים שמזכירים את המילה "משיח" ואותם משיחיים מעוותים את הפסוקים הללו לטובת מטרותיהם).
אלמ שלח לי תשובה בפרטי (שבה הוא מתייחס לכל פסוק שאותו אדם ציטט, וכבר שלחתי לו תשובה נגדית ביוטיוב).

--- סוף ציטוט ---

תעלה את התשובה לכאן, נשמע מעניין.

Rafoe:
הנה התשובה של אלמ, שאותה שלחתי למסיונר (המשפטים המודגשי הם טענותיו של המשיחי, ומתחתיהם התשובה):


נראה לי שאתה מתבלבל עם הקתולים. אנו לא נוצרים אלא יהודים. אנו מאמינים כי ישוע הוא המשיח. אין לנו פסלים ולא תמונות שלו. אנו עובדים את אלוהי ישראל ואת משיחו
זה ממש לא משנה, אתם מזדהים עם ישו כ"משיח" וכמושא לסגידה ואמונתכם בשילוש הקדוש האב הבן ורוה"ק זה היינו הך עם הנצרות, אתם מאמינים בספר המשוקץ- הברית החדשה שהוא סילוף ועיוות גמור של התנ"ך והרי מי שלא מאמין בחלק קטן מן התורה כאילו כפר בעיקר ובכל התורה כולה.
המשיח הוא מבית דוד "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה, ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה".
וכן כדברי הרמב"ם "אם לא הצליח עד כה או נהרג - בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה" משמע שהמשיח הוא אינו אדם שנהרג או מת אלא שעתיד להיוולד ולהתפרסם בקרב בני ישראל.  וכן לגבי ישוע בהלכות מלכים כן כתב הרמב"ם
 י  אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין--כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר "ובני פריצי עמך, יינשאו להעמיד חזון--ונכשלו" (דנייאל יא,יד).  וכי יש מכשול גדול מזה:  שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'.

יא  אבל מחשבות בורא עולם--אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו.  וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו--אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד:  שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).
 כפי שרשום במזמור ב', שים לב מה רשום
לָמָּה רָגְשׁוּ גוֹיִם וּלְאֻמִּים יֶהְגּוּ-רִיק׃ יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי-אֶרֶץ וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ-יָחַד עַל-יְהוָה וְעַל-מְשִׁיחוֹ.. נַשְּׁקוּ-בַר פֶּן-יֶאֱנַף וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ כִּי-יִבְעַר כִּמְעַט אַפּוֹ אַשְׁרֵי כָּל-חוֹסֵי בוֹ׃" אשרי כל מי שחס במשיח - לכן אין זו עבודת אלילים, כי ישוע הוא משיח ה' המובטח.

היכן מוזכר כאן ישו ואף לא רמז,אין זאת אלא מתוך תשוקה למשיח לרצון לגאולה ולהצלה בידי המשיח אך לא כמושא לסגידה וכמובן לא ל'ישוע' שכפר בעיקר- קצת הקדמה מהתלמוד על ישוע ותלמידיו:
"בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי, והכרוז יוצא לפניו ארבעים יום: ישו הנוצרי יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח. - אמר עולא: ותסברא, ישו הנוצרי בר הפוכי זכות הוא? מסית הוא, ורחמנא אמר לא תחמל ולא תכסה עליו! אלא שאני ישו דקרוב למלכות הוה. תנו רבנן: חמשה תלמידים היו לו לישו הנוצרי, מתאי, נקאי נצר ובוני ותודה. אתיוה למתי, אמר להו: מתי יהרג? הכתיב מתי אבוא ואראה פני אלהים! - אמרו לו: אין, מתי יהרג דכתיב מתי ימות ואבד שמו. אתיוה לנקאי, אמר להו: נקאי יהרג? הכתיב ונקי וצדיק אל תהרג! - אמרו לו: אין, נקאי יהרג, דכתיב במסתרים יהרג נקי. אתיוה לנצר, אמר: נצר יהרג? הכתיב ונצר משרשיו יפרה! - אמרו לו: אין, נצר יהרג, דכתיב ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב. אתיוה לבוני, אמר: בוני יהרג? הכתיב בני בכרי ישראל! - אמרו לו: אין, בוני יהרג, דכתיב הנה אנכי הורג את בנך בכרך. אתיוה לתודה, אמר: תודה יהרג? הכתיב מזמור לתודה! - אמרו לו: אין, תודה יהרג, דכתיב זבח תודה יכבדנני."האם אתה אומר את אומם דברים לחב"דנקים? הרי הם עושים תמונות של הרבי ממלובביץ' ואומרים כי הוא המשיח ומכריזים "יחי המלך המשיח" ו"יחי אדוננו מורנו ורבינו המלך המשיח" - אז למה זה כן בסדר?

אכן גם זאת בעיה לא קטנה אבל אם נדייק המיעוט המאוס הוא בעיקר המשיחיסטים של חב"ד, חב"ד בעצמם הם יהודים טובים הנאמנים לתורה ולמצוות והם מאמינים ב'תורת' (דרך\גישה) הרבי שלהם אך לא כמושא לסגידה וכמשיח אלא זהו סלוגן שהשתרש אצלם במידה מרובה אך לא באופן פרקטי בקיום ההלכה ובתפילה.
 
אם תקרא את הכתובים את תיווכח לכמה קריטריונים שעל המשיח לעמוד בהם, הבולטים שבהם שדי מצמצמים לך את האפשרויות הינם מיכה ה' 1 שאומר שהמשיח צריך להיוולד בבית לחם ודניאל ט' 24-35 שאומר שהמשיח צריך להגיע לפני חורבן בית שני. עוד במיכה ה' 1 רשום כי המשיח היה קיים מועלם ואף בישעיה ט' רשום כי ימלוך לעולם - אז אני שואל אותך כיצד משיח שהוא אדם רגיל יכול להיות קיים לעולם ולמלוך לעולם? התשובה היא שלא יכול להיות. לכן המשיח הוא אלוהים בעצמו בדמות אדם כפי שרשום בירמיה כ"ג "הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם-יְהוָה וַהֲקִמֹתִי לְדָוִד צֶמַח צַדִּיק וּמָלַךְ מֶלֶךְ וְהִשְׂכִּיל וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ׃ ו בְּיָמָיו תִּוָּשַׁע יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכֹּן לָבֶטַח וְזֶה-שְּׁמוֹ אֲשֶׁר-יִקְרְאוֹ יְהוָה צִדְקֵנוּ׃ "
ביהדות לא יודעים להתמודד עם העניין הזה אז המציאו כל מיני דוקטרינות שקריות בכדי לבטל לא רק את המשיחיות של ישוע אלא גם את העובדה שאלוהים מתגלה כבן אנוש לבני אדם.
לגבי הפסוק בירמיהו (כמה קל לסלף ולעוות ולשקר בשם התורה...).
הנה הם דברי הפרשנים לגבי שני פסוקים אלה:
(ו) ה' צדקנו - ה' מצדיק אותנו בימיו של זה:
רד"ק
 (ו) בימיו, וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו - יקראו ישראל יקרא המשיח בזה השם ה' צדקנו לפי שבימיו יהיה צדק ה' לנו קיום תמיד לא יסור וזו הקריאה על דרך הקריאה שקרא משה רבינו עליו השלום למזבח ה' נסי וקרא יעקב למזבח אל אלהי ישראל כל אחד לפי ענינו הנמצא בו וכן ושם העיר מיום ה' שמה ויונתן תרגם דיהוויין קרן ליה וגומר כבעמוד:

קריאה פשוטה בפרשת וירא מראה בבירור כי ה' הוא אחד מן האנשים/מלאכים אשר התגלו לאברהם, הוא ישב עימו, דיבר איתו ואף אכל איתו. בכל כך הרבה מקומות בתנ"ך מתואר שאלוהים מתגלה כבן אנשו לבני אדם שונים. אך ביהדות אומרים כי אלוהים לא נראה ואין לו דמות כאשר זה בבירור לא נכון ע"פ תיאורים של משה בעצמו ואף ישעיה ונביאים אחרים.
"וַיַּעַל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל׃ י וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר׃ יא וְאֶל-אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁלַח יָדוֹ וַיֶּחֱזוּ אֶת-הָאֱלֹהִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ׃" (שמות כ"ד)
"בִּשְׁנַת-מוֹת הַמֶּלֶךְ עֻזִּיָּהוּ וָאֶרְאֶה אֶת-אֲדֹנָי יֹשֵׁב עַל-כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא וְשׁוּלָיו מְלֵאִים אֶת-הַהֵיכָל׃ ב שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף׃ " (ישעיה ו')

זה נקרא 'הגשמת האלוקים וזה איסור גמור וכפירה להמשיל את האלוקים לאדם ידוע בתורה (שאתה מתיימר להיות כה בקיא בה, כי אונקלוס הגר היה מרחיק כל גשמיות הניכרת מלשון התורה, והיא בכדי שיהיה לנו יותר נוח להבין את האינטרפרטציה המקראית בנוסף אני ממליץ לך לקרוא את הספר מורה נבוכים להרמב"ם חלק ראשון הוא מנתח ומסביר זאת לעומק.
וכן את הכוזרי מאמר שני.

אני מציע לך לחקור ולבדוק בדיוק מה מאכילים אותך ומה הרגילו אותך להאמין. אנו מאמינים במה שרשום בכתובים בלבד. ה' אמר בספר דברים שהדבר קרוב אלינו, בפינו ובלבבנו לעשותו, הוא לא רחוק או נעלה מאיתנו. אין אנו צריכים רבנים או כמרים או אף אדם אחר שיסביר או יבאר לנו את הכתוב בדבר ה'. ה' נתן את דברו לכולם למען כולם ידעו אותו מקטן ועד גדול.
ישוע הוא היחיד שעונה על הדרישות למשיח, ואף נאמר כי עמו יידחה אותו, ועצם העובדה שאתה עדיין דוחה אותו מכויח שהוא המשיח.

כאן לא נותר לי אלא לבקש עליך רחמים, וכאן ניכרת סכנתכם העזה ליהדות בהיותכם מרחיקים יהודים תמימים מהתורה ומסיתים אותם לע"ז ולכפירה, כבר האיסלאם עדיף עליכם אתם הורגים אותנו מבפנים האיסלאם מבחוץ אתם פוגעים לנו בנפש( ביהדות).
ארור תיהיה.

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

[*] עמוד הקודם

עבור לתצוגת גירסה מלאה