חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

השלטון הנלוז משסה בנו אויב ערבי נאצי יש'ו לגרשנו!

(1/2) > >>

הגולה בארץ:
בס''ד
מעשי הנבלה הרצחניים שמבצע האויב הערבי הנאצי יש''ו ביהודים על אדמת ארץ-הקודש ממשיכים , רק אתמול נכנסו שלושה בחורי-ישיבה בטעות לתוך כפר של אויב ערבי נאצי יש''ו והוכו מכות רצח ופונו במצב אנוש לבית-חולים !! מדוע אויב ערבי נאצי יש''ו נכנס לערים ויישובים יהודיים ואתם אחי לא מתאחדים להכותו מכות רצח כפי שהוכו אחינו שהגיעו בטעות לתוך אוכלוסיי'ה של אויב ערבי נאצי יש''ו ?? בכך אתם למעשה גורמים להשתלטותו של האויב הערבי הנאצי יש''ו בהדרגה על כל שטחי ארץ-הקודש תובב''א בשלבים !!, תחילה באמצעות העובדה שהוא יש''ו  מרגיל אתכם שהוא מסתובב חפשי בקירבכם ומחטט בפחי-האשפה שלכם שעה שעה על-מנת להרגילכם לנוכחותו ולא יחשדו בו כלל , ואף להכיר את השעות בהם אתם עסוקים ו/או אינכם נוכחים במקום , לאחר מכן הוא יש''ו  גם גונב כל דבר שנשאר ללא השגחה, בשלב מאוחר יותר הוא יש''ו גם פורץ לבתיכם וגונב כראות עיניו, בשלב מאוחר יותר הוא יש''ו כבר שודד לאור היום יהודים מבוגרים ,חולים וחסרי-ישע  ,כאשר איננו בוחל מלהכותם מכות רצח ולהתעלל בהם , ולעיתים גם לרצחם , בשלב זה מרגיש האויב הערבי הנאצי יש''ו שאתם כבר רגילים למעשי הנבלה הרצחניים שלו ורואים בכל ''דבר טבעי לחלוטין'' כמו '' נזק טבעי'' שאין עליו שליטה !!, ואז הוא יש''ו פונה ליקר לכם ביותר , לאחיותיכם ובנות משפחותיכם ומשדלן לזנות וזימה ר''ל בכדי לספק את תאוותיו וכן לקיים את מצוות ''' השפלת העם היהודי '' עפ''י דת האיסלאם המגואלת בדם-יהודי שפוך ר''ל , הוא אף יקח את בנות משפחותיכם לכפרים שבהם קבע את מקומו ושם יקחן לנשים (מכיוון שהחרפה לא תיתן להן את התעוזה לשוב לבתיהן) ושם יענה אותן ויקח עליהן נשים ערביות נאציות שתתעללנה בהן אף הן , וכמובן שישתמש בהן כ '' מכונות הולדה '' של מחבלים מתאבדים שמתפוצצים באוטובוסים ובמקומות הומים יהודים במצוות דת-הדמים של אביהם , אולם מעלימים מהם את העובדה שהמסכנים הינם יהודים לכל-דבר ומתחנכים כשונאי-ישרא-ל ,ואף כמתאבדים ונשק אנושי !!--את זאת עושה האויב הערבי הנאצי מאז שיסה אותו בנו  בן-בריתו שלטון השמאל הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י על תחפושותיו השונות וסוכניו הם אנשי הימין-המזוייף שר''י --לכן , הדרך היחידה להלחם בערב-רב ובבני-בריתו האויב הערבי הנאצי יש''ו היא , להרחיק את האויב הערבי הנאצי יש''ו מקירבנו !!!  '' דין אויב ערבי נאצי יש''ו המשוטט בקרב אוכלוסי'ה יהודית ,בערים ,וביישובים היהודיים ,כדין יהודי המעייל ברמאללה ו/או בעזה שככל הנראה יעשו בו לינץ' אכזרי ר''ל ואף את גופתו ישחיתו ר''ל !!--וזה מה שמרתיע יהודים מלשוטט בקרב אוכלוסי'ה של אויב ערבי נאצי יש''ו בכל המקומות !!--וזה גם מה שירתיע את האויב הערבי הנאצי יש''ו מלחדור כדלעיל לקירבכם ולבצע את '' תכנית השלבים של הפרט '' כפי שפרטנו לעיל !!!--'' זיכרו !! דין אויב ערבי נאצי יש''ו המשוטט בערים וביישובים יהודיים ,כדין יהודי המשוטט ברמאללה ''  :knuppel2: :knuppel2: :knuppel2: --ואין כאן שום תירוץ של '' עבודה '' שהרי גם את מקומות העבודה שלכם הוא תופס ב '' תעריף זול '' ואת השאר משלים אותו אויב ערבי נאצי יש''ו בגניבות של רכב ורכוש וכן מבצע את '' תכנית השלבים '' המתועבת שפורטה לעיל !! לכן יש להכותם עד מצב אנוש כפי שעשו לאותם יהודים אתמול שהגיעו לאותו מקום בטעות !! ולעשות זאת ביחד ולרמוס את אותם רשעים ברגליים עד צאת נשמתם הטמאה בבחינת '' מחיית עמלק '' !! שמזנב בנו את רוצחיו כאשר העם היהודי לצערנו נופל ברישתות הערב-רב ומורד במלכות שמי-ם ר''ל !!--לכך עלינו לפעול בשני מישורים והם , להשיב את הלבבות הערלים של אלה מבני עמנו שנפלו ברשת השמד של הערב-רב הנלוז והמתועב בבחינת ''ידי משה '' שנישאו למעלה  ''וגבר ישרא-ל '' , ולהלחם באותו אויב ערבי נאצי יש''ו ולא לסמוך כלל על השלטון השמאלני הציוני-ממלכתי בולשביקי הבוגד יש''ו ,שהרי הוא רוצה לגרש את כלל היהודים מחברון עיר-האבות , מירושלים עיר-הקודש , ומכלל חלקי יהודה ושומרון , מכיוון ששם מתרכזים המקומות הקדושים שמחזקים את הציביון היהודי שאותו ערב-רב נלוז ומתועב ,בן בריתו של האויב הערבי הנאצי יש''ו רוצה למחות ח''ו ר''ל , ומכיוון שאין בו התעוזה לבצע עוד מעשי גירוש נתעבים כפי שעשה בגוש-קטיף , הרי שיטיל זאת על בני בריתו הם בני האויב הערבי המוסלמי הנאצי יש''ו , וכיצד יעשה זאת ? --תחילה יוציא את כוחות הצבא הלוחמים המקצועיים מהאזורים בהם מעוניין שלטון הערב-רב הנלוז והמתועב שר''י לשסות את הרוצחים מקרב האויב הערבי הנאצי יש''ו באותם יהודים המתגוררים באותם אזורים מיועדים לגירוש , ואז יסיר מהאויב הערבי הנאצי יש''ו את המחסומים והמגבלות לתנועה חופשית , בכדי שמחבליו עוכלו לפעול ולרצוח את היהודים שבאותם אזורים ולהמלט בקלות בשומם את כוחות הצבא המדומים והבלתי מקצועיים שהוצבו באותם אזורים ללעג-וקלס , כאשר ישדרו בתשקורת מצב של '' חוסר אונים '' מדומה ומצב של  ''אי אפשרות למנוע ''  ועוד שטויות מעין אלה שאלה שנפלו ברשתות הערב-רב הנלוז והנתעב '' הורגלו לבלוע '' !!--מעשי הפרעות הרצחניים של האויב הערבי הנאצי יש''ו ילכו ויגברו ( כפי שקרה במאורעות תרפ''ט ) עד שהאויב הערבי הנאצי יש''ו יגרש את היהודים מבתיהם ומנחלתם וישפוך דם יהודי רב  כאשר אף אחד לא יוכל '' להוכיח '' כי ידי השלטון השמאלני הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י פעלו זאת !!--ולאחר הגירוש המלא יסגור הערב-רב הנלוז והמתועב '' גבול  מדיני שאותו אסור ליהודים לעבור '' ובכך למעשה ישיג את זממו באמצעות מעשי נבלה אכזריים בשסותו את בני -בריתו הרוצחים האכזריים בני האויב הערבי הנאצי יש''ו  באחיו היהודים שמוסרים את נפשם למען  קדושתה של ארץהקודש השלמה תובב''א !!וזאת למען גרשם (ח''ו הי'ה לא תהי'ה ) מכל מקום ואתר בעלי ציביון יהודי ,הם המקומות הקדושים!!--והרי לכם פעולות השיסוי של האויב הערבי הנאצי יש''ו ביהודי חברון עיר-האבות היום , וכן בעוד יישובים כפי שמפורט בכתבה הבאה :

 http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220706#rss

וזאת תוך כדי ידוי אבנים תמידי שמבצע האויב הערבי הנאצי יש''ו  על רכבים של יהודים בכדי  להטיל פחד על היהודים שלא יסעו באותו אזור ובכך להשתלט על אותו איזור ולחסמו בפני יהודים ר''ל --הנה כמה כאלה מהיום !!

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220704

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220710

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220703

וכן הצתות של אדמות ויישובים יהודיים על-ידי האויב הערבי הנאצי יש''ו --ואלה מתפרסמים בתשקורת המטעה כ '' שריפות טבעיות כתוצאה מהחום '' ונשאלת השאלה '' מדוע אין שריפות חזקות באזורים של אוכלוסי'ה של אויב ערבי נאצי יש''ו ??''--והתשובה היא --מכיוון שאחינו היהודים אינם מעיזים להצית להם את הבתים כפי שהם יש''ו עושים לנו והמשך ה ''משוואה '' ידוע !!!

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220707

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220702

וארגון הנערים של השמאל הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י -שמבצע בד''כ ביחד עם האויב הערבי הנאצי יש''ו פרעות ביישובים היהודיים ובעיקר בחברון עיר-האבות ,ביטל את '' ביקורו '' הפעם בחברון תובב''א , והותיר את המשך מעשי הנבלה הרצחניים ביהודים המתגוררים שם , לבני-בריתו הרוצחים מקרב האויב הערבי הנאצי יש''ו , מכיוון שהצבא כבר פתח להם את המעברים מכל הכיוונים כפי שפירטנו במזימות הנבלה של הערב-רב הנאלוז והמתועב דלעיל ולכן אין להם כבר מה לעשות שם שהרי בוצע המעשה שהם שר''י ייחלו לו !:

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/220697

לסיכום !!אם לא נתאחד לעשות מעשה , ובמהירות !!, הרי שכלל היישובים היהודיים סביב המקומות הקדושים , וכן כלל המקומות הקדושים ובכללם ירושלים עיר-קדשנו תובב''א , וכן חברון עיר-האבות תובב''א , יופלו בערמה בכחש ובכזב על-ידי שלטון הערב-רב הנלוז והמתועב שר''י לידי בני-בריתם בני האויב הערבי הנאצי יש''ו !!!---קומו לעשות מעשה ובשם ה' אלו-קי -ישרא-ל נעשה ונצליח !!!אכי''ר --ומכאן אנו קוראים לכלל היהודים היקרים שהמקומות הקדושים חשובים להם וכן דם אחיהם עומד ברש מעייניהם --התאחדו כשבט לוי כשאמר להם מרע''ה  '' מי לה' אלי '' --וידוע מ''גזירה שווה '' שנאמר בשעירים של יום-הכיפורים '' שעיר אח-ד לה' -ושעיר אחד לעזאזאל '' --אז תחליטו אם אתם כנגד זה או כנגד זה !!--האחדות למען ארץ-הקודש השלמה תובב''א עם ציביון יהודי ימני-אמיתי היא הפתרון היחידי למען הצלת נפשות העם היהודי על ארץ-הקודש תובב''א והצלת ארץ-הקודש השלמה מידי האויב הערבי המוסלמי הנאצי יש''ו ובני-בריתו אותם אנשי ערב-רב נלוז ונתעב שהשתלטו על המנד''ט שניתן להם על ארץ-הקודש תובב''א !!!--למנהלים היקרים הי''ו ,נא לשמור מאמר זה ב''ספריית הימין-האמיתי '' לאחר נעילת אשכול הדיון !
ונזכה במהרה לגאולה שלמה ובביאת גואל-צדק בבאכי''ר .

                                                                                                               שבת שלום
                                                                                                              הגולה בארץ  :smil037:    

orel.z:
חובה על כל יהודי שרואה יהודי מוכה על ידי גוי לעזור ליהודי ואף להרוג את הגוי.

יחיאל:
כל כך נכון!!!
ואנחנו מצויים לעשות זאת כאשר רואים יהודי מוכה ע"י ערבי נאצי שר"י!!!
בתנ"ך בשמות ב' פס' 11-12 נאמר לנו על משה רבינו- גדול הנביאים:
" ...וירא איש מצרי מכה איש-עברי  מאחיו: ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך
את המצרי ויטמנהו בחול".
אם משה רבינו עשה זאת, מי אנחנו שלא נלך בדרכו?? זאת חובתינו להגן אחד על השני!!

Aaron:
הגולה בארץ, יישר כח!
אני נהנה לקרוא את ההודעות שלך. אתה מסביר את העיניין בצורה מפורטת ומדוייקת.

אני יכול לספר מקרה שקרה בעיר שלי: ביום הנכבה בלילה, איפה שרוב הנוער מבלה, במרכז העיר, הגיעה מכונית מלאה בערבים מסולמים נאצים, הם יצאו מהמכונית והתחילו להרביץ לכולם עם אלות. אחרי זה הם חזרו למכונית ונסעו בלי שעשו להם משהו.

אם יהודים היו עושים ככה בתוך כפר ערבי, כל תושבי הכפר היו מבצעים לינץ' ביהודים ח"ו ושורפים את רכבם.

הגולה בארץ:

--- ציטוט של: אהרֹן על יוני 13, 2008, 17:20:19 ---הגולה בארץ, יישר כח!
אני נהנה לקרוא את ההודעות שלך. אתה מסביר את העיניין בצורה מפורטת ומדוייקת.

אני יכול לספר מקרה שקרה בעיר שלי: ביום הנכבה בלילה, איפה שרוב הנוער מבלה, במרכז העיר, הגיעה מכונית מלאה בערבים מסולמים נאצים, הם יצאו מהמכונית והתחילו להרביץ לכולם עם אלות. אחרי זה הם חזרו למכונית ונסעו בלי שעשו להם משהו.

אם יהודים היו עושים ככה בתוך כפר ערבי, כל תושבי הכפר היו מבצעים לינץ' ביהודים ח"ו ושורפים את רכבם.

--- סוף ציטוט ---
בס''ד

יישר כוח לידידנו היקר אהרן הי''ו --שמחזק את דברינו האמיתיים בעדות חי'ה מהשטח !!!--הקב''ה ימלא כל משאלות ליבך לטובה לעבודתו יתברך אכי''ר !!!
ולכם כלל  חברינו היקרים !! אם לא נתאחד ונעשה מעשה , הרי שנפשותינו בתינו אדמותינו ורכושנו ,הפקר גמור לידי פורעי האויב הערבי הנאצי יש''ו --כפי שיוזם זאת שלטון הערב-רב הנלוז והמתועב שר''י !!--ופירטנו זאת באריכות לעיל , וזאת שלא מספיק כלל מערך הזיכרון של הפורום כולו לתאר את מעשי העוולה שלהם באחינו היהודים שנרצחו על -ידם ועל-ידי בני בריתם יש''ו !!
לכן !!אל לנו לשקוט כל אחד בענייניו  ,כפי שדאג השלטון השמאלני הציוני-ממלכתי בולשביקי שר''י שכל אחד מכם י'הי'ה שקוע ב ''תכנון עתידו '' ואיננו שם על-לב שעתיד הכלל של העם היהודי היושב בארץ-הקודש והוא כלול בכך מכורח היותו אחד מהם , נתון בסכנה איומה , ממש כפי שקרה בגרמאני'ה הנאצית יש''ו שר''י , גם שם היו אנשי ערב-רב שעשו בדיוק מה שהם עושים כאן הים על אדמת ארץ-הקודש תובב''א !!--התעוררו מייד !! טרם י'הי'ה מאוחר מדי !!!--ונזכה לישועות בביאת גואל-צדק בבאכי''ר .

                                                                                                             שבת שלום
                                                                                                   הגולה בארץ  :smil037:

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה