יהדות ותורת ישראל > שֻׁלְחָן עָרוּךְ וְהָרַעְיוֹן הַיְּהוּדִי

הלל ביום העצמאות

(1/2) > >>

eran:
דעתו של עו"ד ברוך בן יוסף, תלמיד הרב כהנא זצוק"ל:

לידיעת הציבור שאולי איננו יודע, לעומת תלמידי הרב קוק זצ"ל
האומרים הלל עם או בלי ברכה בתפילת שחרית של יום העצמאות, הרב
מאיר כהנא, הי"ד הנהיג את תלמידיו להגיד הלל ביום העצמאות עם
ברכה
  על בסיס נבואה זו, וויתרנו על הרבה עקרונות חשובים עד כדי הליכה
אחרי רשעים גמורים רק משום שהמדינה בהתנהלותה כלפי הגויים קדשה
שם שמים בכל העולם
מי שלומד תנ"ך יודע שלאורך ההיסטוריה היו ניצחונות אדירים
לצבאות ישראל נגד הגויים תחת מלכי בית דוד, שאול, השופטים,
אפילו מלכי ישראל וכו'. 
אילו הרב כהנא היה חי היום, לי אין ספק שהוא היה אומר לנו לא להגיד הלל
ביום עצמאות, אלא לפעול לאיסוף היהודים המוכנים לקדש שם שמיים על ידי
תנתקות ממדינת חילול ה' בדרך לגאולה האדירה העומדת בפנינולידיעת הציבור שאולי איננו יודע, לעומת תלמידי הרב קוק זצ"ל
האומרים הלל עם או בלי ברכה בתפילת שחרית של יום העצמאות, הרב
מאיר כהנא, הי"ד הנהיג את תלמידיו להגיד הלל ביום העצמאות עם
ברכה גם בתפילת ערבית וגם בתפילת שחרית של יום העצמאות.  למרות
שהרב כהנא כבר איננו איתנו, מאחר והוא הנהיג קו מאד קיצוני
לטובת אמירת הלל, ראוי שנבחן מדוע הנהיג כך ואיך היה מורה לנו
היום, אילו היה עמנו.
 
אפתח ואומר שהרב כהנא היה מצפה שלא ננהג כמו חסידים שוטים, אלא
שנבחון את הדרך בה נהג לאור מה שקורה היום לפי הקריטריונים
שהוא קבע.  אז, שנדע שהרב כהנא לא אמר הלל ביום העצמאות בגלל
הקמת מדינה לעם היהודי, העלייה ארצה, ההתיישבות בארץ, הקמת
צבא, או הרבה סיבות טובות אחרות, אלא משום סיבה אחת בלבד –
קידוש ה'.

תורתו של הרב בקשר למדינה התבססה בעיקר על הנבואות של נביאי
ישראל בכלל ועל הנבואה המובאה בפרק ל"ו של יחזקאל בפרט:
"...ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטתים;
ויבאו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור לעם: עם
ה' אעלה ומארצו יצאו; ואחמול על שם קדשי אשר חללהו ביתי ישראל
בגויים אשר באו שמה; לכן אמור לבית ישראל: כה אמר ה' א-לקים:
לא למעכם אני עושה, בית ישראל, כי אם לשם קדשי אשר חיללתם
בגויים אשר באתם שם; וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר
חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני ה', נאם ה' א-לקים, בהקדשי
בכם לעיניהם;..."

הרב קשר את הנבואה הזאת להקמת המדינה עד כדי הוראה שכל יום
עצמאות צריכים ללמוד לשנן את הפרק הזה של הנביא יחזקאל.
  על בסיס נבואה זו, וויתרנו על הרבה עקרונות חשובים עד כדי הליכה
אחרי רשעים גמורים רק משום שהמדינה בהתנהלותה כלפי הגויים קדשה
שם שמים בכל העולם.
אין מה לעשות, עם כל מגרעותיה, מדינה קטנה
שמביסה את הצבאות של העולם הערבי הנתמך על ידי רוסיה, היא
מדינת מקדשת שמיים בעיני הגויים.

מאידך, מדינה שחייליה בורחים כמו שפנים מערי יש"ע, מלבנון ומכל
עימות אפשרי, כולל עימותים מול ילדים עם אבנים, מהווה מדינה
מחללת שם שמים בעיני הגויים.  כמו שכתב הרב בספר אור הרעיון,
עמ' קע"ה:
"ולא די בזיון וקצף, כי כאשר הבסיס והמניע לזיהום הרוחני הם
פחד הגוי ומה יאמרו ומה יעשו הגויים, ובכך מואסים באביהם
שבשמים ובוטחים בזרוע בשר ודם - אין חילול השם יותר מזעזע מזה,
ואוי לנו כי המרנו את כבודנו בעשיו אוכל ישראל, והפכנו את השי
הא-לוקי – מדינה יהודית – שניתנה לנו על ידי הקב"ה ברחמים
ובחסד למרות עוונותינו ופשענו, וכדי לקדש את שמו, לסיוט של
עמקי שאול ורפאים שם, רח"ל."

מי שלומד תנ"ך יודע שלאורך ההיסטוריה היו ניצחונות אדירים
לצבאות ישראל נגד הגויים תחת מלכי בית דוד, שאול, השופטים,
אפילו מלכי ישראל וכו'. 
למעט ניצחון המכבים שהביא לחנוכת
המזבח והמקדש, לא אומרים הלל היום על אף אחד מהניצחונות הללו,
למרות שבאותו דור בוודאי אמרו הלל.  קידוש השם של הניצחונות
הללו לא הביא לגאולה שלמה וסופית, לכן קלקול הדורות מחקו את
הקידוש השם עם חילולו.  אילו מדינת ישראל הייתה זוכה תוך הובלת
עם ישראל בדרך לגאולה הסופית, כפי שקיווה הרב כהנא, היינו
ממשיכים להגיד הלל.  אבל לאחר שלא תקנה עצמה והפכה למדינה
מחללת שמים המתרפסת בצורה מבישה בפני הגויים, אסור לנו להגיד
עליה הלל.

במקום לתפוס שיש ציבור הולך וגדל של יהודים נאמנים לה', הכמהים
לקידוש שם שמיים, שנמאסה להם מדינת ישראל המשחקת כבובה
למריונטה האמריקאית, רבים מתוכנו מעדיפים להנציח את מדינת
חילול ה' באמירת הלל ביום העצמאות.
אילו הרב כהנא היה חי היום, לי אין ספק שהוא היה אומר לנו לא להגיד הלל ביום עצמאות,
אלא לפעול לאיסוף היהודים המוכנים לקדש שם שמיים על ידי תנתקות
ממדינת חילול ה' בדרך לגאולה האדירה העומדת בפנינו.

אין צריך לציין שכן לשיטת רבותינו הליטאים, ורוב הספרדים (הגר"ע יוסף שליט"א, הרג"מ מזוז שליט"א, הרג"ש כהן שליט"א, הרב אמנון יצחק שליט"א, הרב בנציון מוצפי שליט"א, הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל ועוד ועוד...)...

גם הרב משאש - כותב בספרו שו"ת "שמש ומגן" - שהוא הפסיק לברך על ההלל ביום העמאות בעקבות פסיקתו של הגר"ע יוסף שליט"א, ובלשונו: ומי יבוא לשנות אחרי פסיקתו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, שנא': "לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם עשו" !! 

שׂריון:
מחשש לברכה לבטלה בגלל מחלוקת הפוסקים אני חושב שיש להגיד הלל ללא ברכה.

האלקשי:
יש כאלה שאומרים, יש כאלה שלא.

הכהניסטים שאומרים הלל אומרים אותו על הנצחון במלחמת הקוממיות
ולא על מצבה של המדינה היום, וכך נהג הרב לומר גם בלילה וגם ביום
בברכה. למרות שזה קצת תמוה כי ההלל נאמר ביום הכרזת בן גוריון ולא
ביום סיום המלחמה.

morde208:
אני  הולך  ביום  העצמאות  כמו  בן  גוריון: לא  אמר  הלל  ולא  אמר  תחנון! (אך  בשונה  ממנו  אני  מתפלל  את  שאר  התפילה).

oferst:

--- ציטוט של: eran על מאי 01, 2008, 16:10:09 ---
אין צריך לציין שכן לשיטת רבותינו הליטאים, ורוב הספרדים (הגר"ע יוסף שליט"א, הרג"מ מזוז שליט"א, הרג"ש כהן שליט"א, הרב אמנון יצחק שליט"א, הרב בנציון מוצפי שליט"א, הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל ועוד ועוד...)...

גם הרב משאש - כותב בספרו שו"ת "שמש ומגן" - שהוא הפסיק לברך על ההלל ביום העמאות בעקבות פסיקתו של הגר"ע יוסף שליט"א, ובלשונו: ומי יבוא לשנות אחרי פסיקתו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, שנא': "לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם עשו" !! 

--- סוף ציטוט ---
הגר"ע יוסף פסק שלא לומר הלל ביום העצמאות, אך! האירוניה...
איני מתכוון לבזות תלמידי חכמים, אבל כן יש פה סוג של אירוניה.

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה