חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

מיהם אנשי הערב רב הציוני-ממלכתי בולשביקי?

(1/1)

הגולה בארץ:
בס''ד

הכיצד אתם יכולים להשוות בין אויב ערבי נאצי יש''ו ,שזריקת אבנים מהווה אצלו למעשה מרד בשלטון היהודי על ארץ-הקודש ,והזדהות מלאה עם מחבלים משורותיו יש''ו שרוצחים ילדים נשים וטף הי''ד בפיגועי ראווה למען הראות לעולם שידם תקיפה על השלטון בארץ-הקודש ,וכלל האוייבים הערבים הנאצים יש''ו -וזה כולל אלה המחזיקים ב''אזרחות ישראלית'' שהעניק להם שלטון גרעין השמאל  הציוני-ממלכתי בולשביקי -יכריתהו הקב''ה במהרה ויקים סוכת-דוד הנופלת תומכים בהם וכן באותם מחבלים אוייבים ערבים נאצים יש''ו -דוגמת הרצח המתועב של שמונה נערים מישיבת-מרכז-הרב ,תלמידים שלא מסוגלים להזיק לשום אדם ,שנוקב גופם ככברה כשספרי הקודש נספגו בדמם השפוך הי''ד  ועוד רבים אחרים נפצעו אנושות  , לבין יהודי שלא יפגע בשום אויב ערבי נאצי יש''ו לרעה אם לא עשה לו רעה ופגע בו ו/או ביהודי אחר ,וזריקת האבנים מצידו הינה רק לטובה שמירת הריבונות היהודית  על ארץ-הקודש ?? והרתעת האויב הערבי הנאצי יש''ו שבא להזיק ליהודים ורואה בכך מלחמת-קודש ומרד מופגן כפי שהוא אכן קורא לו '' אינתיפאדה ''= בלשונם המתועבת '' התנערות מרדנית '' !!--אוי לכם השבויים בכבלים של השכלתיות הפתאטית שנטע בכם גרעין השמאל הציוני-ממלכתי בולשביקי --שהוא תחפושת חדשה של  '' תנועת מפא''י ''  הנאצית הבולשביקית שהשלימה את מלאכתו של ד''ר מנגלה הנאצי יש''ו שר''י בבררה את היהודים באירופה שתמכו בה ואת כל השאר השאירו לצורר הנאצי להעבירם לתאי-הגאזים ואת גופם לשרוף במשרפות בעבודות כפי'ה באיומים בידי אחיהם הי''ד  !! :idiot2: :tickedoff:האם אינכם מבחינים בין טוב-לרע ?, בין אויב לאוהב ?, בין נאמן למורד ? בין יהודי שבטחונו ובטחון אחיו מופקר ע''י השלטון הנבזה והמתועב שלכם שמתחפש ליהודי ונלחם למעשה בציביון היהודי שבזכותו זכה למנד''ט על ארץ-הקודש , לבין אויב ערבי נאצי שתמך והשתתף ברצח העם -היהודי בשואה ,ומעריץ את הצורר הנאצי יש''ו ומשתמש בסמליו (כגון צלב-הקרס, הנשר האדום ועוד..) ומצדיע במוהל -יד נאצי ומצהיר במפורש באמנתו כי ישתמש בכל האמצעים ( כולל רצח המוני, טבח, אונס, שוד וביזה , גניבות והרתעת יהודים מלהגיע למקומות השורצים במחבליו ) בכדי להשתלט על כל ארץ-הקודש ולהפכה לערבית מוסלמית תחת מרותו ח''ו ,ואתם נותנים לו מקומות של צירים בפרלמנט '' הכנסת '' בכדי שיחתור משם כגיס-חמישי ( כמו ח''כ עזמי בשארה יש''ו שר''י ) ,ועוד  נותנים אפשרות '' חוקית '' למפלגה כמו  '' בל''ד '' שמגדירה את עצמה '' באופן חוקי '' כגיס-חמישי , ושוללת את קיום ה ''מדינה'' כ''מדינה בעלת ציביון יהודי '' שזהו למעשה  ה''פרמטר'' שבזכותו קבלתם מנד''ט על ארץ-הקודש תובב''א  , נותנים לו להשתלט על שוק העבודה בכללותו ,כאשר הוא עובד בתעריפים נמוכים ,ו '' משלים '' את שכרו בעזרת מעשי שוד וביזה , גניבות ופריצות , ובמיוחד גניבות הרכב שאת תעריפי הביטוח לרכב המרקיעים-שחקים '' התאמתם '' למצב , ובכך  כלל ההודים שמשלמים דמי-ביטוח לרכב -הם שמשלמים בעקיפין לאויב הערביהנאצי יש''ו את '' הפרשי השכר '' !!!--אולם אתם מתחבאים מתחת ל'' שמיכה '' שנקראת '' הפרדת קטגוריות '' ומשייכים את מעשי השוד והביזה, הפריצות והגניבות, ובכלל זה גניבות-הרכב ל '' קטגורי'ה בהפלילית '' ובכך מנסים לנתק את הקשר החשוב והמכריע בין מעשי הנבלה הרצחניים הללו של האויב הערבי הנאצי יש''ו לבין עויינותו כלפי יהודים מכיוון שהוא רואה בכך חלק מהמלחמה שהוא קורא לה '' מוקאוומה ''בלשונו הטמאה  =התנגדות לוחמתית ל''מדינת-ישראל '' בעלת הציביון היהודי ,והתרת דמם של כלל היהודים ורכושם לבוז --האויב הערבי הנאצי יש''ו בחר בשיטה מתוחכמת ביותר שנקראת בלשונו המתועבת '' ח'וטוות-אלמראחל ''= '' תכנית-השלבים '' שמשמעותה כדלקמן : היות והאויב הערבי הנאצי יש''ו איננו מסוגל כרגע להשתלט על כלל חלקי ארץ-הקודש ולרצוח את כלל היהודים שבה בטבח המוני ר''ל , הוא מוכן '' להתפשר '' בשלב ראשון על חלק משטחי ארץ-הקודש  בכך שהוא משלה אתכם ואת כלל העולם  ב'' רגיעה '' זמנית שבעטי'ה הוא יצבור כוח נוסף וכן ישתמש ביהודונים חסרי ישע ואמונה יהודית שערכים כמו '' אחווה '' , '' שלו-ם בין עמים '' , '' חופש הפרט ודמוקראטי'ה '' מדברים אל ליבם , מכיוון שגרעין השמאל הציוני-ממלכתי בולשביקי נשען על ערכים אלו ( שנמצאים כבר ממילא בתורתנו הקדושה ובצורה הכי ממצאת ) ומדחיק את הנושא של הבחנה בין אויב לאוהב , באמרות כמו '' שלו-ם עושים עם אויבים !!'' ולא מבין את הנקודה שאין שו אפשרות לשלו-ם עם האויב הערבי הנאצי יש''ו !!, מכיוון שדבר זה נוגד את המהות שלשמה הוא נמצא כאן עוד מאז השלטון התורכי העות'מאני , שלמרות שהוא הי'ה בן אותה דת מתועבת ,ספג פרעות ומעשי רצח רבים ,ובכדי להשתלט על אותו אויב ערבי נאצי יש''ו שאיננו מסוגל לנהל את חייו ללא שפיכות-דמים  , ייסד את מתקני ההעלאה לגרדום בתלי'ה שאותם אימץ גם המנד''ט  הבריטי שכבש את ארץ-הקודש מידי האימפרי'ה התורכית העות'מאנית , אולם יפי-הנפש משורותיכם הפגינו את '' טוב ליבם '' לבן-בריתם האויב הערבי הנאצי יש''ו איתו לחמו יחד בשלטון המנד''ט הבריטי ,ותכננו יחדיו להשתמש בציביון היהודי לשם הקמת '' מדינה '' בעזרת גיוס ההון היהודי שנותר מפליטי השואה ( אותם הותירו להשלח לתאי-הגאזים הי''ד כפי שפורט לעיל) ומכספי התמיכה מהמדינות השונות באירופה שראו בכך '' פיצוי '' (למרות שאין שום פיצוי בעולם שיכול לכפר על רצח תעשייתי זה ) ומהקהילות   היהודיות האחרות בעולם, ובשלב מאוחר יותר  להפר את הציביון היהודי לאחר הבאת רוב העם היהודי לחילוניות ו/או שמד ר''ל , ולהקים '' מדינת כלל אזרחיה '' עפ''י ציביונו הבולשביקי של לנין יש''ו , אולם היו ארגוני-סירוב יהודיים שרצו להקים '' מדינה '' עם ציביון יהודי אמיתי ולעולמי-עד , אלה נרצחו בשיטתיות ע''י אנשי הערב-רב , הם גרעין השמאל הציוני-ממלכתי בולשביקי , דוגמאות לכך הם אנשי הספינה '' אלטלנה '' הי''ד , וכמוהר''ר מאיר-דוד כהנא ומשפחתו זצוק''ל הי''ד , רחבעם זאבי (גנדי) הי''ד --ועל כך פירטנו בסרטון '' מי רצח את רבין ומדוע ?''--תשומת -לב לעובדה , שמבעשי רצח נתעבים אלו נעשה גרעין הערב-רב האמור בן-ברית מושלם עם האויב הערבי הנאצי יש''ו ופעל ביחד איתו לרצח אחיו ,ולמען המטרה המשותפת של שני המתועבים הללו ( הערב-רב ובן-בריתו האויב הערבי הנאצי יש''ו ) למחוק את הציביון היהודי של '' מדינת-ישראל '' או במלים של אברום ,ויוסי שריד יש''ו שר''י  '' להפריד בין הדת ובין המדינה ''  -.

http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=2019754

                                                                                 הגולה בארץ  :smil037:

Aaron:
הגולה בארץ יישר כח!!! כל מילה בסלע. תענוג לקרוא את זה. אני מעביר לספרייה.

IRON_MAN:
בס"ד

מאמר נהדר,כל-הכבוד לך הגולה-בארץ O0 O0 O0

תפריט

[0] אינדקס הודעות

עבור לתצוגת גירסה מלאה